ข้อมูลบริการ

 

 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่่ 145

BORDER PATROL POLICE COMMPANY 145

ที่อยู่ 131 หมู่ 3 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบฯ ระหัส 77120

Email    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บ    BPP145.COM

Facebook  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145

เบอร์โทร   032-542191 ( สำนักงาน บก.ร้อย ตชด.145 )

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) กลางของหน่วยงานในสังกัด บช.ตชด.

เลขที่หนังสืออ้างอิง/เกี่ยวข้อง : -ไม่มี-

เลขที่หนังสือ : 0030.111/2384 ลงวันที่ 9 ส.ค.64