Menu

Current Date & Time

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

สถิติ

170215
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
109
318
1412
167359
4906
7017
170215

Your IP: 3.227.240.143
2020-01-19 17:13

policetv tv

เดือน มกราคม 62

   

ออกลาดตระเวน เพื่อหาข่าว

 ๑.เมื่อ ๒๙๐๙๐๐ ม.ค. ๖๒ ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ มอบหมายให้ ด.ต.สมรรถชัย พันดอน ผบ.หมู่ มว. ตชด. ๑๔๕๑ /หน. ชุดจุดตรวจป่าหมาก พร้อมพวกรวม ๓ นาย ร่วมกับทหารชุดจงอางศึก ( ชป.ป่าหมาก )
     ๒.ออกลาดตระเวน เพื่อหาข่าวในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง ณ หมู่ ๘ บ.ป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบ ฯ
          ๒.๑ เพื่อป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้าของยาเสพติดในพื้นที่                        ๒.๒ เพื่อป้องปรามการลำเลียงขนส่งการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
          ๒.๓ เพื่อสกัดกั้นการเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย
     ๓.ผลการปฎิบัติ ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด
     ๔. เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ ๒๙๑๑๐๐ ม.ค. ๖๒ 

  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า

 

ทำบุญ แข่งขันกีฬา งานเลี้ยงปีใหม่

  

  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า

 

ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 

     ๑.เมื่อ ๒๓๐๙๐๐ ม.ค. ๖๒ ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ ได้มอบหมายให้ ด.ต.สมรรถชัย พันดอน ผบ.หมู่ มว. ตชด. ๑๔๕๑ /หน. ชุดจุดตรวจป่าหมาก พร้อมพวกรวม ๔ นาย ร่วมกับ ทหาร ชุดจงอางศึก ( ชป. บ้านป่าหมาก )
     ๒.ได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะและสิ่งผิดกฎหมาย ต่างๆ ณ. จุดตรวจบ้านป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ. สามร้อยยอด จว.ประจวบ ฯ
     ๓.การปฎิบัติ ได้ตรวจค้นยานพาหนะ เข้า - ออก ดังนี้
          ๓.๑ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน ๓ คัน
          ๓.๒ รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑๒ คัน
          ๓.๓ ตรวจค้นบุคคล จำนวน ๒๘ คน
     ๔.ผลการปฎิบัติ ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด
     ๕. เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ ๒๓๑๐๓๐ ม.ค. ๖๒  

     

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์​ ณ​ ฐานปฏิบัติการ​

 ๑.เมื่อ ๑๗๐๙๐๐ ม.ค. ๖๒ ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ มอบหมายให้กำลังพลภายใน มว.ฯ ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์​ ณ​ ฐานปฏิบัติการ​บ้านย่านซื่อ ม.๙​ บ.ย่านซื่อ​ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ประจวบฯ
     ๒. โดยมีการพัฒนา ดังนี้
          ๒.๑ ตัดหญ้า
          ๒.๒ วางท่อและสปิงเกอร์บริเวณแปลงแฝกหน้าฐานปฏิบัติการ

  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

ตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่​

     ๑.เมื่อ​ ๑๕๑๖๐๐ ม.ค.๖๒ ร.ต.อ.อดิศักดิ์ เอี่ยมสะอาด ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ มอบหมายให้ ด.ต.ชาคริต อมรโสภณ รอง ผบ. มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
     ๒. ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่​ ม.๙ บ.โปร่งสำโหร่ง ต.ห้วยสัตว์​ใหญ่​ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ เพื่อป้องกันการกระทำผิดตามพรบ.ต่างๆ
     ๓.ผลการ ปบ.ไม่พบการกระทำผิด เหตุการณ์ปกติ
     ๔. เสร็จภารกิจเมื่อ ๑๕๑๘๐๐ ม.ค. ๖๒

  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนพื้นที่ตอนใน

     เมื่อ ๑๕๐๘๐๐ ม.ค.๖๒ พ.ต.ท.วิศรุต สุขแท้ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้มอบหมายให้ ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ เดินทางไปเป็นวิทยากรในโครงการ " เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนพื้นที่ตอนใน " ของ จว.ปข. ( กลุ่มงานความมั่นคง ) ณ.บ.ขอนทอง ม.๙ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนาย ธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๗๕ คน เสร็จสิ้นภารกิจเดินทางกลับเมื่อ ๑๕๑๕๐๐ ม.ค.๖๒

  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

    วันเด็กแห่งชาติ 

     เมื่อ ๑๒๑๐๐๐ ม.ค.๖๒ ร.ต.อ.อดิศักดิ์ เอี่ยมสะอาด ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวก รวม ๘ นาย ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้แก่คณะนักศึกษา “หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ ๑๐ (TEPCoT10) “ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผู้ที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พ.ต.อ.ประกอบ พลเดชา รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ เป็นประธานในงาน
เสร็จภารกิจเดินทางกลับเมื่อ ๑๒๑๖๐๐ ม.ค.๖๒

  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

ลาดตระเวนด้วยรถจักรยานยนต์ 

     ๑.เมื่อ ๐๘๐๙๐๐ ม.ค. ๖๒ ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ มอบหมายให้ ด.ต.สมรรถชัย พันดอน ผบ.หมู่ มว. ตชด. ๑๔๕๑ /หน. ชุดจุดตรวจป่าหมาก พร้อมพวกรวม ๓ นาย ร่วมกับทหารชุดจงอางศึก ( ชป.ป่าหมาก )
     ๒.ออกลาดตระเวนด้วยรถจักรยานยนต์ เพื่อหาข่าวในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง ณ หมู่ ๘ บ.ป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบ ฯ
          ๒.๑ เพื่อป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้าของยาเสพติดในพื้นที่                        ๒.๒ เพื่อป้องปรามการลำเลียงขนส่งการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
          ๒.๓ เพื่อสกัดกั้นการเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย
     ๓.ผลการปฎิบัติ ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด
     ๔. เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ ๐๘๑๑๐๐ ม.ค. ๖๒

  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

ตรวจความพร้อม กพ.ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

     เมื่อ ๐๓๑๕๐๐ ม.ค.๖๒ พ.ต.ท.วิศรุต สุขแท้ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕  ตรวจความพร้อม กพ.ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

 

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.วิชิต ปักษา

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

 

พล.ต.ต.ไพโรจน์  ทานธรรม

ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑

 

 

 พ.ต.อ.ปฐม  อุ่นอบ

ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

 

 

พ.ต.ท.จาตุรันต์ คำศรี

ผบ.ร้อย ตชด. ๑๔๕