Menu

Current Date & Time

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

สถิติ

236687
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
121
305
848
233879
426
8140
236687

Your IP: 3.237.66.86
2020-12-02 12:02

policetv tv

เมนู

เดือน กันยายน 62

 

 

 เมื่อ ๒๒ ก.ย.๖๒ เวลา ๐๔.๐๐ น.  :ร.ต.อ. วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ. ทนงค์ สินเมือง รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ หน.ชุด พร้อมด้วย กพ.จำนวน ๘ นาย ร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อน้อง โครงการ สสส. ณ บ.หัวตาลแถว หมู่ ๕ ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จว.ปข. (หมู่บ้านเป้าหมายใหม่)และ บ.พุใหญ่ หมู่ 3 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จว.ปข.(หมู่บ้านเป้าหมายเดิม) ของหมู่บ้านโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

  

ห้วงระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ ก.ย.๖๒ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ มอบหมายให้ ส.ต.ท.บุญส่ง เล็กเจริญ หน.ชุด พร้อมพวกรวม ๒ นาย  สนธิกำลังออก ลว.ร่วมระหว่างหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการยุติการล่าช้างและสัตว์ป่า สืบสานแนวพระราชดำริ เป็นแนวทางทางในการอนุรักษ์ช้างป่า และสัตว์ป่าอื่นๆในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือน กันยายน ๖๒ ร่วมกับ จนท.อุทยานแห่งชาติ กุยบุรี, จนท. WWF.ประเทศไทย, จนท.ทหาร ฉก.จงอางศึก รวม ๑๒ นาย

  

เมื่อ ๒๑ ก.ย.๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. พ.ต.ท.วิศรุต  สุขแท้  ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ /ผบ.ควบคุม,ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ รอง สว.(ป)กก.ตชด.๑๔/นตต.ประจำ กอร.ฯ, ร.ต.ต.วิฑูรย์  ประทุมสุวรรณ  รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔/ผบ.มว.ถปภ. พร้อมกำลังพลในสังกัดรวม  ๒๑ นาย ร่วมกับ จนท.ตร.ร้อย ตชด.๑๔๔  จำนวน ๑๖ นาย ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ท่าอากาศยานหัวหิน ต.บ่อฝ้าย อ.หัวหิน จว.ปข.

  

เมื่อ 21 ก.ย.62  เวลา 12.30 น. พ.ต.ท.วิศรุต  สุขแท้  ผบ.ร้อย ตชด.145 ได้มอบหมายให้ ร.ต.ต.วิฑูรย์  ประทุมสุวรรณ  รอง สว.(ป) กก.ตชด.14/ผบ.มว.ถปภ. พร้อมด้วยร้อยเวรประจำวัน ทำการตรวจความพร้อม เครื่องแบบ ทรงผม และชี้แจ้งภารกิจฯ ให้ข้าราชตำรวจชุดปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ท่าอากาศยานหัวหิน ต.บ่อฝ้าย อ.หัวหิน จว.ปข.

  

เมื่อ ๒๐ ก.ย.๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ มอบหมายให้ ส.ต.อ.อานนท์ เอี่ยมทรัพย์ใหญ่ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๑ พร้อมพวกรวม ๔ นาย เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ณ โรงเรียนนเรศวรบ้านห้วยผึ้ง  ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ โดยมี นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธี  มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๒๐๐ คน

  

เมื่อ ๑๙ ก.ย.๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. พ.ต.ท.ฉลาม พงษ์เพชร รอง ผกก.ตชด.๑๔ ,พ.ต.ท.วิศรุต  สุขแท้  ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ /ผบ.ควบคุม,ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ รอง สว.(ป)กก.ตชด.๑๔/นตต.ประจำ กอร.ฯ, ร.ต.ต.วิฑูรย์  ประทุมสุวรรณ  รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔/ผบ.มว.ถปภ. พร้อมกำลังพลในสังกัดรวม  ๒๑ นาย ร่วมกับ จนท.ตร.ร้อย ตชด.๑๔๔  จำนวน ๑๖ นาย ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ท่าอากาศยานหัวหิน ต.บ่อฝ้าย อ.หัวหิน จว.ปข.

  

เมื่อ ๑๙ ก.ย.๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง รอง ผกก.ตชด.๑๔, ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมกำลังพลรวม ๖ นาย เดินทางไปให้การต้อนรับ นางสุขุมาล ชิงดวง ประธานแม่บ้านตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมคณะแม่บ้านตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน รวมประมาณ ๒๐ คน ที่เดินทางมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเมล็ดพันธ์ผักและจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่ นักเรียน ร.ร.ตชด.บ.ป่าหมาก ม.๘ บ.ป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์

  

เมื่อ ๑๔ ก.ย.๖๒ เงลา ๑๐.๐๐ น.พ.ต.ท.วิศรุต สุขแท้ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมพวกรวม ๔ นาย เดินทางไปต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมต.ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม, นางสาวกาญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา, นายยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษา รมต.ฯ พร้อมคณะ ที่เดินทางมา เปิดศูนย์เฝ้าระวังเตือนภัยช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี (Kuiburi SMART Early Warning System) ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ม.๙ บ.ย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายพิรมย์ นิลทยา รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวพิธีเปิดงาน

  

 เมื่อ ๑๔ ก.ย. ๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. : พ.ต.ท. วิศรุต สุขแท้ ผบ.ร้อย ตชด. ๑๔๕ พร้อมด้วย กพ. ชุดปฏิบัติการโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๑๐ นาย ได้ให้การต้อนรับ พ.ต.อ. ณพล บุญประสิทธิ์ รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑ โดยมานิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (หมู่บ้านเป้าหมายใหม่) ณ บ้าน หนองมะค่า หมู่ที่ ๑๐ ต.หนองตาแต้ม อ. ปราณบุรี จว.ปขในพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๕

    

 เมื่อ ๑๓ ก.ย. ๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.: ร.ต.ต. โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วย ด.ต.ปิยพงษ์ พรหมชาติ ผบ.หมู่มว.มชส.ร้อย ตชด. ๑๔๕ ได้จัดกิจกรรมนันทนาการ และ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดให้โทษ ให้กับนักเรียนในโครงการ ส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนวัดนาห้วยต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จว.ปข.

   

 เมื่อ ๑๓ ก.ย. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. : ร.ต.ต. โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วย ด.ต.ปิยพงษ์ พรหมชาติ ผบ.หมู่มว.มชส.ร้อย ตชด. ๑๔๕ ได้จัดกิจกรรมนันทนาการ และ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดให้โทษ ให้กับประชาชนในโครงการ โรงเรียนผู้สูงวัย ณ ห้องประชุม อบต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จว.ปข.

   

.เมื่อ ๑๓ ก.ย.๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ มอบหมายให้ ส.ต.ท.กฤตธี ศรีวารินทร์ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๑/หน.ชุดจุดตรวจเนิน ๑๐๔๐ พร้อมพวกรวม ๓ นายร่วมกับ ขตร.ร้อย ตชด.๑๔๔ เนิน ๑๑๑๕ ออกลาดตระเวนหาข่าวป้องกันพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง จุดตรวจเนิน ๑๐๔๐ บ.ฟ้าประทาน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ 

    

เมื่อ ๑๓ ก.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.ส.ต.ท.พงษ์พัฒน์ แขนดอนดู่ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๒/หน.ชุด จต.ตชด.ป่าหมาก พร้อมพวกรวม ๓ นาย ร่วมกับ ทหาร ร.๑๙ พัน.๑ ชุด ฉก.จงอางศึกป่าหมาก ๒ นาย ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณถนนหน้าที่ตั้ง จต.ตชด.ป่าหมาก ม.๘ บ.ป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ พิกัด NP๖๒๖๕๗๕

  

  เมื่อ ๑๓ ก.ย. ๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย   คงดำสวน   ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕  มอบหมายให้ ร.ต.อ. ทนงค์ สินเมือง รอง สว. (ป) กก.ตชด. ๑๔  พร้อมด้วยวิทยากร จำนวน ๓ นาย ร่วมกิจกรรมในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (อำเภอเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านวังยาว หมู่ ๓ ต.วังก์พง อ. ปราณบุรี จว.ปข โดยมี นาย กิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานในพิธี

  

 เมื่อ ๙ ก.ย.๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น.พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภาค ๑  พร้อม คณะฯ ได้เดินทางมาโดย ฮ ตร.หมายเลข ๑๗๓๓ เพื่อตรวจเยี่ยมและอำลาหน่วย ณ ฐปก.บ.ย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ปข.โดยมี พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง รอง ผกก.ตชด.๑๔ ,พ.ต.ท.วิศรุต สุขแท้ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ,ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมข้าราชการตำรวจ  ร้อย ตชด.๑๔๕ ร่วมให้การต้อนรับ ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่  และมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เน้นกำชับเรื่องความสามัคคี การรักษาชื่อเสียงของหน่วย และความมีคุณธรรมจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่

   

 เมื่อ ๙ ก.ย.๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. พ.ต.ท.วิศรุต  สุขแท้  ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕  ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.วินัย พวงแฉล้ม ผบ.มว.ฯ ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พ.ต.อ.ปฐม อุ่นอบ ผกก.ตชด.๑๔  เป็นประธานการประชุมฯ

   

เมื่อ ๖ ก.ย. ๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.: ร.ต.ต. โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วย ด.ต.ปิยพงษ์ พรหมชาติ ผบ.หมู่มว.มชส.ร้อย ตชด. ๑๔๕ ได้จัดกิจกรรมนันทนาการ และ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดให้โทษ ให้กับ ลูกเสือ-ยุวกาชาด โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยาต.หัวหิน อ.หัวหิน จว.ปข. ณ ค่ายปิยวัลย์แคมป์ ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จว.ปข. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๒๐ คน

  

เมื่อ ๖ ก.ย.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.ท.วิศรุต  สุขแท้  ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕  ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.วินัย พวงแฉล้ม ผบ.มว.ฯ ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พ.ต.ท.สมบัติ ธารา รองฯ ผกก.ตชด.๑๔  เป็นประธานการประชุมฯ

  

เมื่อ ๕ ก.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๖๐ น.ส.ต.ท.พงษ์พัฒน์ แขนดอนดู่ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๒/หน.ชุด จต.ตชด.บ้านป่าหมาก พร้อมพวกรวม ๓ นาย เดินทางไปเข้าร่วมประชุมหมู่บ้านประจำเดือน กันยายน ๖๒ ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน ป่าหมาก ม.๘ บ.ป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์

  

  เมื่อ ๕ ก.ย. ๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. : ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวกรวม ๑๐ นาย เข้าดำเนินงานโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ.หัวตาลแถว หมู่ ๕ ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จว.ปข.

  

เมื่อ ๕ ก.ย.๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น.พ.ต.ท.วิศรุต สุขแท้ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เข้าร่วมเฝ้าฟังการประชุมขับเคลื่อน ศปก.ตชด. ผ่านจอภาพระบบวีดีโอทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) โดยมี พ.ต.อ.สิทธิภาพ ใบประเสริฐ รอง ผบก.อก เป็นประธานการประชุุม

  

 เมื่อ ๕ ก.ย.๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. พ.ต.ท.วิศรุต  สุขแท้  ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕  ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน  ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พ.ต.ท.สมบัติ ธารา รองฯ ผกก.ตชด.๑๔  เป็นประธานการประชุม

  

 เมื่อ ๕ ก.ย. ๖๒ เวลา ๐๘.๔๐ น. ร.ต.ต. โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วย ด.ต.ปิยพงษ์ พรหมชาติ ผบ.หมู่มว.มชส.ร้อย ตชด. ๑๔๕ ได้จัดกิจกรรมนันทนาการ และ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดให้โทษ ให้กับบุคลากรของ อบต.สามร้อยยอดในโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ อบต.สามร้อยยอด  อ.สามร้อยยอด จว.ปข. 

  


  เมื่อ ๔ ก.ย. ๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. : ร.ต.ต. โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วย ด.ต.ปิยพงษ์ พรหมชาติ ผบ.หมู่มว.มชส.ร้อย ตชด. ๑๔๕ ได้จัดกิจกรรมนันทนาการ และ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดให้โทษ ให้กับนักเรียนในโครงการ รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนค่ายธนะรัชต์ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ปข.
มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๗๕ คน

   

 เมื่อ ๔ ก.ย.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.ท.วิศรุต สุขแท้ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พ.ต.ท.กฤษฏา ปลอดโปร่ง รองฯ ผกก.ตชด.๑๔ เป็นประธานการประชุมฯ

  

 เมื่อ ๓ ก.ย. ๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ. ทนงค์ สินเมือง รอง สว.(ป)กก.ตชด.๑๔ เข้าร่วมประชุมการบริหารงานแบบบูรณาการระดับอำเภอ (กบอ.)และคณะ ศป.ปส.อ.ปราณบุรี/กรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรีบยร้อย ณ หอประชุมอำเภอปราณบุรี อ.ปราณบุรี จว.ปข. โดยมี นาย ณธกร เต็มชยกุล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในการประชุม 

  

 เมื่อ 2 ก.ย.62  เวลา 10.00 น.ร.ต.อ. วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว. รรท.ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ร.ต.ต.ไพฑูรย์ เอมทิพย์ รอง สว.(ป)กก.ตชด.14 เดินทางไปเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
โดยมี นาย ธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในการประชุม มีส่วนราชการร่วมประชุมจำนวน 31 หน่วยงาน 

  

 

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.วิชิต ปักษา

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

 

พล.ต.ต.ไพโรจน์  ทานธรรม

ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑

 

 

 พ.ต.อ.ปฐม  อุ่นอบ

ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

 

 

พ.ต.ท.จาตุรันต์ คำศรี

ผบ.ร้อย ตชด. ๑๔๕