Current Date & Time

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

สถิติ

089979
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
159
193
1147
87190
4417
6252
89979

Your IP: 34.228.42.25
2019-03-22 18:13

เดือน มีนาคม ุ62

       ลาดตระเวนร่วมกับกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล(WWF)

๑. เมื่อ ๑๙๐๙๐๐ มี.ค.๖๒ ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ได้ร่วมปล่อยแถวกำลังพลชุดลาดตระเวนร่วม ณ ์อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ประจวบฯ โดยมี นาย ทัศเนศวร์ เพชรคง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวลาดตระเวนร่วม
๒. โดยมอบหมายให้ ส.ต.ท.อับดุลมานับ หมาดเต๊ะ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๑ พร้อมพวกรวม ๒ นาย ลาดตระเวนร่วมกับ จนท.อุทยานแห่งชาติกุยบุรี,จนท.กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ( WWF ),ม ว.ลว.ฉก.จงอางศึก รวม ๑๒ นาย
๓. ออกลาดตระเวนเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย ,ป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงตรวจสอบติดตามการเคลื่อนย้ายแหล่งหากินของสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งกุยบุรี บริเวณ ป่าหมาก - แพรกแห้ง ในห้วงวันที่ ๑๙ - ๒๑ มี.ค.๖๒
๔. ผลการปฏิบัติจะรายงานให้ทราบเมื่อเดินทางกลับ

 

 

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

                   

 

                    ออกลาดตระเวน บ.ป่าหมาก

๑. เมื่อ ๑๙๐๙๐๐ มี.ค. ๖๒ ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ มอบหมายให้ ด.ต.สมรรถชัย พันดอน ผบ.หมู่ มว. ตชด. ๑๔๕๑ /หน. ชุดจุดตรวจป่าหมาก พร้อมพวกรวม ๓ นาย ร่วมกับทหารชุดจงอางศึก (ชป.ป่าหมาก)
๒. ออกลาดตระเวน เพื่อหาข่าวในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง ณ หมู่ ๘ บ.ป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบ ฯ
   ๒.๑ เพื่อป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้าของยาเสพติดในพื้นที่ ๒.๒ เพื่อป้องปรามการลำเลียงขนส่งการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
   ๒.๓ เพื่อสกัดกั้นการเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย
๓. ผลการปฎิบัติ ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด
๔. เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ ๑๙๑๑๐๐ มี.ค. ๖๒

 

 

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

 

      โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ ๓ 

        ๑. เมื่อ ๑๕๐๙๐๐ มี.ค. ๖๒ : ร.ต.ต.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วย ด.ต.ปิยพงษ์ พรหมชาติ ผบ.หมู่ มว.มชส ร้อย ตชด.๑๔๕ 
        ๒. ร่วมกับชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่ ๑๒๐๙ เป็นวิทยากรทำกิจกรรม นันทนาการ และรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดให้โทษ ในโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ ๓ ณ ศาลาประชาคมบ้านเกาะคู่ หมู่ที่ ๑ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จว.ปข. 
        ๓. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๕ คน 
        ๔. เสร็จภารกิจเดินทางกลับเมื่อ ๑๕๑๓๓๐ มี.ค. ๖๒      

 

 

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

     

         ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่​ ม.๔ บ.ห้วยผึ้ง 

  ๑. เมื่อ​ ๑๗๑๖๐๐ มี.ค.๖๒ ร.ต.อ.อดิศักดิ์ เอี่ยมสะอาด ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ มอบหมายให้ ด.ต.ชาคริต อมรโสภณ รอง.ผบ. มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ร่วมกับ นายพยอม พราหมณี กำนัน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่
  ๒. ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่​ ม.๔ บ.ห้วยผึ้ง ต.ห้วยสัตว์​ใหญ่​ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ เพื่อป้องกันการกระทำผิดตามพรบ.ต่างๆ 
  ๓. ผลการ ปบ.ไม่พบการกระทำผิด เหตุการณ์ปกติ
  ๔. เสร็จภารกิจเมื่อ ๑๗๑๘๐๐ มี.ค.๖๒

 

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

            ลาดตระเวนร่วมหาข่าว   จต.ป่าหมาก                      

   ๑.เมื่อ ๑๒๐๙๐๐ มี.ค. ๖๒ ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ มอบหมายให้ ด.ต.สมรรถชัย พันดอน ผบ.หมู่ มว. ตชด. ๑๔๕๑ /หน. ชุดจุดตรวจป่าหมาก พร้อมพวกรวม ๓ นาย ร่วมกับทหารชุดจงอางศึก ( ชป.ป่าหมาก )
   ๒.ออกลาดตระเวน เพื่อหาข่าวในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง ณ หมู่ ๘ บ.ป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบ ฯ
      ๒.๑ เพื่อป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้าของยาเสพติดในพื้นที่ ๒.๒ เพื่อป้องปรามการลำเลียงขนส่งการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
      ๒.๓ เพื่อสกัดกั้นการเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย
  ๓.ผลการปฎิบัติ ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด
  ๔. เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ ๑๒๑๑๐๐ มี.ค. ๖๒

 

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

                          โครงการครูตำรวจแดร์

๑. เมื่อ ๑๑๑๓๓๐ มี.ค.๖๒ : ร.ต.ต.โอภาส แสงนิล รอง สว.( ป.) กก.ตชด.๑๔ ได้เดินทางไปสอนนักเรียนชั้น ป.๕ ตามโครงการครูตำรวจแดร์ ที่โรงเรียนบ้านพุน้อย ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในบทเรียนที่ ๖ เรื่อง รากฐานของมิตรภาพ และบทเรียนที่ ๗ เรื่อง การรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน         

๒. มีนักเรียนจำนวน ๑๔ คน

๓. เสร็จภารกิจเดินทางกลับเมื่อ ๑๑๑๕๓๐ มี.ค. ๖๒ 

 

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

รับมอบสิ่งของ ให้กับ เด็กนักเรียน ร.ร.ตชด.นเรศวรป่าละอู

๑. เมื่อ ๑๐๐๙๐๐ มี.ค.๖๒ พ.ต.ท.วิศรุต สุขแท้ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช รอง.ผบ.ร้อย.ตชด.๑๔๕ พร้อมกำลังพลรวม ๑๐ ร่วมเป็นเกียรติพิธี รับ มอบ สิ่งของ ให้ กับ เด็กนักเรียน ร.ร.ตชด.นเรศวรป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์
๒. โดยมีคณะบริษัทลิลลี่ แจ้งวัฒนะ จำกัด นำโดย นาย ศักดิ์ชาย อยู่วิทยา
๓. พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.ตชด.เป็นประธานรับมอบ พร้อมด้วยพ.ต.อ.ปฐม อุ่นอบ ผกก.ตชด.๑๕ คณะครู รร.ตชด.ฯ
๔. เสร็จภารกิจเดินทางกลับเมื่อ ๑๐๑๗๓๐ มี.ค.๖๒

 

 

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

โครงการครูตำรวจแดร์

 ๑.เมื่อ ๐๗๐๘๐๐ มี.ค.๖๒ : ด.ต.ปิยพงษ์ พรหมชาติ ครูตำรวจแดร์ เข้าสอนนักเรียนโครงการแดร์ ดังนี้
๑.๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๓๐ น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านหนองกา ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในบทเรียนที่ ๑๑ เรื่อง การป้องกันอาชญากรรม มีนักเรียนจำนวน ๑๒ คน
๑.๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านใหม่ ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในบทเรียนที่ ๑๑ เรื่อง การป้องกันอาชญากรรม มีนักเรียนจำนวน ๗ คน ๑.๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๔.๐๐ น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านบางปู ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในบทเรียนที่ ๑๑ เรื่อง การป้องกันอาชญากรรม มีนักเรียนจำนวน ๗ คน ๒. เสร็จภารกิจเดินทางกลับเมื่อ ๐๗๑๔๐๐ มี.ค. ๖๒

 

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

ลาดตระเวนหาข่าว ฐปก.เนิน ๗๐๐    

 ๑. เมื่อ ๐๖๐๙๐๐ มี.ค.๖๒ ส.ต.ท.ปราชญ์ประสิทธิ์ ระวินหรรษ์ หน.ชุด พร้อมพวกรวม ๔ นาย 
     ๒. ออก ลว. หาข่าวป้องกันที่ตั้งพื้นที่รอบ ฐปก.เนิน ๗๐๐ บ.สวนทุเรียน ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ประจวบฯ พิกัด NP.๔๙๖๐ 
          ๒.๑ เพื่อเฝ้าระวังตรวจควบคุมภูมิประเทศสำคัญๆ การลุกล้ำอธิปไตย 
          ๒.๒ ป้องกันปราบปราม การลักลอบนำเข้าของยาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดน แหล่งเพาะปลูกพืชเสพติด แหล่งผลิตลำเลียงขนส่ง 
          ๒.๓ การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า 
          ๒.๔ เฝ้าตรวจพื้นที่/ช่องทาง สกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลำเลียงขนส่งการกระทำผิดในพื้นที่แนวชายแดน การมีและการใช้อาวุธปืน อาวุธสงครามและวัตถุระเบิด 
     ๓. ผลการปฎิบัติ
          ๑ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย ในการรุกล้ำอธิปไตย บุกรุกพื้นที่ป่า การตัดไม้ และพื้นที่ที่มีการลักลอบเพาะปลูกพืชเสพติดและการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆแต่อย่างใด
     ๔. เหตุการณ์ปกติ

  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

 

ลาดตระเวนร่วม

๑. ห้วงวันที่ ๒๔ ก.พ. - ๑ มี.ค.๖๒
ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ
ผบ.มว.ตชด. ๑๔๕๑
ได้มอบหมายให้
ส.ต.ต.อนันต์ แก้วรัตน์ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๑
หน.ชุดพร้อมพวกรวม ๒ นาย ออกลว.ร่วมกับ
จนท.อุทยานแห่งชาติกุยบุรี , มว.ลว.ที่๑ ฉก.จงอางศึก
๒. เพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย สกัดกั้นและป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายอื่นๆ เกี่ยวกับความมั่นคง รวมถึงการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าในพื้นที่ อ.กุยบุรี จว.ประจวบฯ
๓. ผลการปฏิบัติ
๓.๑ สภาพช่องทาง
๓.๑.๑ ช่องทางหุบมะกรูด ไม่มีป้ายช่องทางและได้ดำเนินการเปลี่ยนธงชาติเป็นที่เรียบร้อย
๓.๑.๒ ช่องทางคลองอีนง มีป้ายเหล็ก ปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ยังใช้งานได้ ตัวหนังสือ และตัวเลขพิกัด ยังมองเห็นได้ชัด และได้ดำเนินการเปลี่ยนธงชาติเป็นที่เรียบร้อย
๔. เหตุการณ์ปกติ
๕.เสร็จสิ้นภารกิจเดินทางกลับเมื่อ ๐๑๑๖๓๐ มี.ค.๖๒

  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

เดือน มกราคม 62

   

ออกลาดตระเวน เพื่อหาข่าว

 ๑.เมื่อ ๒๙๐๙๐๐ ม.ค. ๖๒ ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ มอบหมายให้ ด.ต.สมรรถชัย พันดอน ผบ.หมู่ มว. ตชด. ๑๔๕๑ /หน. ชุดจุดตรวจป่าหมาก พร้อมพวกรวม ๓ นาย ร่วมกับทหารชุดจงอางศึก ( ชป.ป่าหมาก )
     ๒.ออกลาดตระเวน เพื่อหาข่าวในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง ณ หมู่ ๘ บ.ป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบ ฯ
          ๒.๑ เพื่อป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้าของยาเสพติดในพื้นที่                        ๒.๒ เพื่อป้องปรามการลำเลียงขนส่งการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
          ๒.๓ เพื่อสกัดกั้นการเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย
     ๓.ผลการปฎิบัติ ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด
     ๔. เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ ๒๙๑๑๐๐ ม.ค. ๖๒ 

  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า

 

ทำบุญ แข่งขันกีฬา งานเลี้ยงปีใหม่

  

  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า

 

ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 

     ๑.เมื่อ ๒๓๐๙๐๐ ม.ค. ๖๒ ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ ได้มอบหมายให้ ด.ต.สมรรถชัย พันดอน ผบ.หมู่ มว. ตชด. ๑๔๕๑ /หน. ชุดจุดตรวจป่าหมาก พร้อมพวกรวม ๔ นาย ร่วมกับ ทหาร ชุดจงอางศึก ( ชป. บ้านป่าหมาก )
     ๒.ได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะและสิ่งผิดกฎหมาย ต่างๆ ณ. จุดตรวจบ้านป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ. สามร้อยยอด จว.ประจวบ ฯ
     ๓.การปฎิบัติ ได้ตรวจค้นยานพาหนะ เข้า - ออก ดังนี้
          ๓.๑ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน ๓ คัน
          ๓.๒ รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑๒ คัน
          ๓.๓ ตรวจค้นบุคคล จำนวน ๒๘ คน
     ๔.ผลการปฎิบัติ ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด
     ๕. เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ ๒๓๑๐๓๐ ม.ค. ๖๒  

     

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์​ ณ​ ฐานปฏิบัติการ​

 ๑.เมื่อ ๑๗๐๙๐๐ ม.ค. ๖๒ ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ มอบหมายให้กำลังพลภายใน มว.ฯ ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์​ ณ​ ฐานปฏิบัติการ​บ้านย่านซื่อ ม.๙​ บ.ย่านซื่อ​ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ประจวบฯ
     ๒. โดยมีการพัฒนา ดังนี้
          ๒.๑ ตัดหญ้า
          ๒.๒ วางท่อและสปิงเกอร์บริเวณแปลงแฝกหน้าฐานปฏิบัติการ

  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

ตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่​

     ๑.เมื่อ​ ๑๕๑๖๐๐ ม.ค.๖๒ ร.ต.อ.อดิศักดิ์ เอี่ยมสะอาด ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ มอบหมายให้ ด.ต.ชาคริต อมรโสภณ รอง ผบ. มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
     ๒. ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่​ ม.๙ บ.โปร่งสำโหร่ง ต.ห้วยสัตว์​ใหญ่​ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ เพื่อป้องกันการกระทำผิดตามพรบ.ต่างๆ
     ๓.ผลการ ปบ.ไม่พบการกระทำผิด เหตุการณ์ปกติ
     ๔. เสร็จภารกิจเมื่อ ๑๕๑๘๐๐ ม.ค. ๖๒

  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนพื้นที่ตอนใน

     เมื่อ ๑๕๐๘๐๐ ม.ค.๖๒ พ.ต.ท.วิศรุต สุขแท้ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้มอบหมายให้ ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ เดินทางไปเป็นวิทยากรในโครงการ " เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนพื้นที่ตอนใน " ของ จว.ปข. ( กลุ่มงานความมั่นคง ) ณ.บ.ขอนทอง ม.๙ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนาย ธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๗๕ คน เสร็จสิ้นภารกิจเดินทางกลับเมื่อ ๑๕๑๕๐๐ ม.ค.๖๒

  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

    วันเด็กแห่งชาติ 

     เมื่อ ๑๒๑๐๐๐ ม.ค.๖๒ ร.ต.อ.อดิศักดิ์ เอี่ยมสะอาด ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวก รวม ๘ นาย ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้แก่คณะนักศึกษา “หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ ๑๐ (TEPCoT10) “ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผู้ที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พ.ต.อ.ประกอบ พลเดชา รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ เป็นประธานในงาน
เสร็จภารกิจเดินทางกลับเมื่อ ๑๒๑๖๐๐ ม.ค.๖๒

  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

ลาดตระเวนด้วยรถจักรยานยนต์ 

     ๑.เมื่อ ๐๘๐๙๐๐ ม.ค. ๖๒ ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ มอบหมายให้ ด.ต.สมรรถชัย พันดอน ผบ.หมู่ มว. ตชด. ๑๔๕๑ /หน. ชุดจุดตรวจป่าหมาก พร้อมพวกรวม ๓ นาย ร่วมกับทหารชุดจงอางศึก ( ชป.ป่าหมาก )
     ๒.ออกลาดตระเวนด้วยรถจักรยานยนต์ เพื่อหาข่าวในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง ณ หมู่ ๘ บ.ป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบ ฯ
          ๒.๑ เพื่อป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้าของยาเสพติดในพื้นที่                        ๒.๒ เพื่อป้องปรามการลำเลียงขนส่งการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
          ๒.๓ เพื่อสกัดกั้นการเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย
     ๓.ผลการปฎิบัติ ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด
     ๔. เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ ๐๘๑๑๐๐ ม.ค. ๖๒

  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

ตรวจความพร้อม กพ.ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

     เมื่อ ๐๓๑๕๐๐ ม.ค.๖๒ พ.ต.ท.วิศรุต สุขแท้ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕  ตรวจความพร้อม กพ.ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

 

เดือน กุมภาพันธ์ ุ62

   

 

โครงการขับเคลื่อนแผนปฎิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒

   เมื่อ ๒๗๐๙๐๐ ก.พ.๖๒ พ.ต.อ.ปฐม อุ่นอบ ผกก.ตชด.๑๔ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและดำเนินโครงการขับเคลื่อนแผนปฎิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ ของ บช.ตชด.และร่างแผนปฎิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ ของ กก.ตชด.๑๔ เพื่อให้กำลังพลได้รับนโยบายและแนวทางการปฎิบัติของผู้บังคับบัญชาและเข้าใจการดำเนินการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ ของ บช.ตชด.และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี พ.ต.ท.วิศรุต สุขแท้ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ร้อย ตชด.๑๔๕ อ.ปราณบุรี จว.ปข.เสร็จภารกิจเดินทางกลับเมื่อ ๒๗๑๖๐๐ ก.พ.๖๒

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

 

โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตร.ประจำปี 2562 

    เมื่อ 27 กพ.2562 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.วิศรุต สุขแท้ ผบ.ร้อย ตชด.145 ได้นำข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.145 ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ของ ตร.ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

 

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและเฝ้าระวังช้างป่า

     เมื่อ​ ๑๘๐๘๓๐ ก.พ.๖๒ ร.ต.อ.อดิศักดิ์ เอี่ยมสะอาด ผบ. มว.ตชด.๑๔๕๓ มอบหมายให้ ด.ต.ชาคริต อมรโสภณ รอง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและเฝ้าระวังช้างป่า ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างป่าแก่งกระจาน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นาย ธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานการประชุม
เสร็จภารกิจเดินทางกลับเมื่อ ๑๘๑๓๓๐ ก.พ.๖๒ 

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

ร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมลูกเสือชาวบ้าน

     ๑.เมื่อ ๑๗๐๙๐๐ ก.พ.๖๒ พ.ต.ท.วิศรุต สุขแท้ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหหมายให้ ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช รอง.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันตก
ครั้งที่ ๑๑๗ ณ ห้องประชุมวัดสุทธิวาตวราราม ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จว.สมุทรสาคร โดยมี นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิด
ข้อประชุมดังนี้
- โครงการเปิดการฝึกอบรมลส.ชบ.ใหม่
- แนวทางมอบหมายภารกิจให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม ลส.ชบ.ใหม่นำไปปฏิบัติ
- การสร้างวิทยากรรุ่นใหม่ทดแทนวิทยากรรุ่นเก่า
- รักษาภาพลักษณ์อันดีของลส.ชบ.และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
๒.เลิกประชุมเมื่อ ๑๗๑๒๐๐ ก.พ.๖๒ 

  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

ร่วมพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์ ทมม.

     เมื่อ​ ๑๖๑๓๐๐ ก.พ.๖๒ ร.ต.อ.อดิศักดิ์ เอี่ยมสะอาด ผบ. มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกรวม ๓ นาย มอบหมายให้ ส.ต.ท.อัสนี ไตรสุวรรณ ผบ. หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๓ ร่วมกับข้าราชการตำรวจชุดจุดตรวจ เนิน ๑๑๑๕ (กองร้อย ตชด.๑๔๔) ร่วมพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์ ทมม. สังกัด กองพัน ๒๘๕ ฐานปฏิบัติการเนิน ๓๗๐๔ ณ จุดตรวจ เนิน ๑๐๔๐ บ.ฟ้าประทาน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โดยมี
- ร.อ.San Min Tun อายุ ๒๖ ปี
- ส.อ.Naing Naing Tun อายุ ๒๘ ปี
และ พลทหาร เดินทางมาร่วมพูดคุยและรับมอบสิ่งของสำหรับการดำรงชีพ
เสร็จภารกิจเมื่อ ๑๖๑๕๐๐ ก.พ.๖๒   

  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เดินทางไปตรวจเยี่ยมครูและกำลังพล

     เมื่อ ๑๔๑๓๐๐ ก.พ.๖๒ พ.ต.ท.วืศรุต สุขแท้ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมครูและกำลังพล ร.ร.ตชด.บ.ป่าหมาก/จต.บ.ป่าหมาก,ร.ร.ตชด.บ.ท่าวังหิน โดยได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการสอบถามสภาพความเป็นอยู่และสอบถามและติดตามโครงการต่างๆ ภายใน ร.ร.ตชด.ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปพร้อมกับ ครู ร.ร.ตชด.บ.ท่าวังหิน เพื่อเยี่ยมดูอาการและสภาพความเป็นอยู่ที่บ้าน นายอภิเดช ชุมศรี ผู้พิการทางการได้ยินและป่วยเป็นโรคมะเร็งลำคอ โดยใน ๑๕๑๐๐๐ ก.พ.๖๒ ผู้แทนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่  ๑๐ จะเชิญสิ่งของพระราชทานมามอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยที่บ้าน เสร็จภารกิจเดินทางกลับเมื่อ ๑๔๑๖๐๐ ก.พ.๖๒

 

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

ออกลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ

 ๑.เมื่อ ๑๒๐๙๐๐ ก.พ. ๖๒ ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ มอบหมายให้ ด.ต.สมรรถชัย พันดอน ผบ.หมู่ มว. ตชด. ๑๔๕๑ /หน. ชุดจุดตรวจป่าหมาก พร้อมพวกรวม ๓ นาย ร่วมกับทหารชุดจงอางศึก ( ชป.ป่าหมาก )
     ๒.ออกลาดตระเวน เพื่อหาข่าวในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง ณ หมู่ ๘ บ.ป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบ ฯ
๒.๑ เพื่อป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้าของยาเสพติดในพื้นที่ ๒.๒ เพื่อป้องปรามการลำเลียงขนส่งการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
๒.๓ เพื่อสกัดกั้นการเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย
     ๓.ผลการปฎิบัติ ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด
     ๔. เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ ๑๒๑๑๐๐ ก.พ. ๖๒

   

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย

     เมื่อ ๐๙๐๙๐๐ ก.พ. ๖๒ ร.ต.อ.อดิศักดิ์ เอี่ยมสะอาด ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ มอบหมายให้ ส.ต.ต.พงษ์ฐกร นาคใหม่ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกรวม ๒ นาย ได้อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ณ น้ำตกป่าละอู อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนักท่องเที่ยวประมาณ ๑๐๐ คน
เสร็จภารกิจเดินทางกลับ เมื่อ ๐๙๑๔๐๐ ก.พ. ๖๒ 

  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

 ตรวจเยี่ยมกำลังพล

เมื่อ ๐๗๐๘๐๐ ก.พ.๖๒ พ.ต.ท.ฉลาม พงษ์เพชร รอง ผกก.ตชด.๑๔ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของสำหรับการปฏิบัติหน้าที่แก่กำลังพลชุดสับเปลี่ยนกำลังปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจและเนินต่างๆ ณ ฐานปฏิบัติการป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมี ส.ต.ท.อัสนี ไตรสุวรรณ หน.ชุด จุดตรวจเนิน ๑๐๔๐ พร้อมพวก ๓ นาย ร่วมให้การต้อนรับ
เสร็จภารกิจ เมื่อ ๐๗๑๐๐๐ ก.พ.๖๒

  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

เดือนธันวาคม 61

 

รักษาความสงบเรียบร้อยเทศกาลวันคริสต์มาส

     เมื่อ ๒๕๑๕๐๐ ธ.ค.๖๑ พ.ต.ท.วิศรุต สุขแท้ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕/หน.ชุด พร้อมพวกรวม ๑๖ นาย ร่วมกับ จนท.สภ.หัวหิน ,จนท.ชุดสุนัขสงคราม   ร้อย ตชด.๑๔๕,ชุดเก็บกูทำลายวัตถุระเบิด ร้อย ตชด.๑๔๓,ชุดเก็บกูทำลายวัตถุระเบิด บก.สอ.บช.ตชด. ,จนท.ทหาร รส.พื้นที่ อ.หัวหิน,จนท.กก.๑ บก.ทท.๓ รวมกำลังพลทั้งหมด ๕๐ นาย สนับสนุน  ภ.จว.ปข.โดยมี พ.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ทองงามตระกูล รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบฯ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ ได้มอบหมายภารกิจให้กำลังพล และแบ่งกำลังพลออกเป็น ๒ ชุด  ได้แก่ บริเวณหน้าศูนย์การค้าบลูพอร์ต และ หน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลท   เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันเหตุอาชญากรรมต่างๆ บริเวณสถานที่จัดงานฉลองเทศกาลวันคริสต์มาส ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เสร็จภารกิจเดินทางกลับเมื่อ ๒๕๒๒๐๐ ธ.ค.๖๑

  

 

รักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว     

เมื่อ ๒๓๑๐๐๐ ธ.ค.๖๑ ร.ต.อ.อดิศักดิ์ เอี่ยมสะอาด ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ มอบหมายให้ ด.ต.ชาคริต อมรโสภณ รอง ผบ. มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกรวม ๓ นาย ได้อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ณ น้ำตกป่าละอู อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนักท่องเที่ยวประมาณ ๙๐ คน เสร็จภารกิจเดินทางกลับ เมื่อ ๒๓๑๕๐๐ ธ.ค. ๖๑

 

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

ช่วยเหลือช้างป่า 

     เมื่อ ๒๐๑๒๐๐ ธ.ค ๖๑ พ.ต.ท.วิศรุต สุขแท้ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒/หน.ชปข.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมกำลังพล ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และหน่วยงานในพื้นที่ เข้าติดตามการช่วยเหลือช้างป่า ประสานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดกำลังพลช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ในการเคลื่อนย้ายช้างป่าได้รับบาดเจ็บ โดยมี นายสวัสดิ์ ทวีรัตน์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขา เพชรบุรี เป็นผู้อำนวยการ การเคลื่อนย้ายช้างป่าออกจากพื้นที่ ม.๖ ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ป.ข. เพื่อนำไปรักษาต่อ
โดยคณะเจ้าหน้าที่ และสัตวแพทย์กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ จะนำไปรักษาเบื้องต้น โดยจะนำช้างป่าที่บาดเจ็บไปรักษาต่อ ที่ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ป.ข.
ผลการปฏิบัติ เวลา ๑๖.๓๐ น.จึงสามารถเคลื่อนย้ายช้างป่า ออกจากพื้นที่ได้ด้วยความปลอดภัย

  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

ออกลาดตระเวน เพื่อหาข่าวในพื้นที่รับผิดชอบ

๑.เมื่อ ๑๘๐๙๐๐ ธ.ค. ๖๑ ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ มอบหมายให้ ด.ต.สมรรถชัย พันดอน ผบ.หมู่ มว. ตชด. ๑๔๕๑ /หน. ชุดจุดตรวจป่าหมาก พร้อมพวกรวม ๓ นาย ร่วมกับทหารชุดจงอางศึก ( ชป.ป่าหมาก )
๒.ออกลาดตระเวน เพื่อหาข่าวในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง ณ หมู่ ๘ บ.ป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบ ฯ
๒.๑ เพื่อป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้าของยาเสพติดในพื้นที่ ๒.๒ เพื่อป้องปรามการลำเลียงขนส่งการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
๒.๓ เพื่อสกัดกั้นการเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย
๓.ผลการปฎิบัติ ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด
๔. เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ ๑๘๑๑๓๐ ธ.ค. ๖๑

  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ

๑. เมื่อ ๑๒๑๒๓๐ ธ.ค.๖๑ พ.ต.ท.วิศรุต สุขแท้ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการบ้านย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ประจวบฯ โดยมี ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ พร้อมด้วยกำลังพลให้การต้อนรับ
๒.โดยให้แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๒.๑ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒ เคารพในสิทธิและอำนวยความสะดวกภายใต้การรักษากฎหมายให้กับประชาชนอย่างเคร่งครัด
๒.๓ ยึดหลักยุทธวิธีในการ ปฏิบัติ
๓. เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ ๑๒๑๒๕๕ ธ.ค.๖๑

  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

พัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก    

     เมื่อ ๑๑๑๒๓๐ ธ.ค. ๖๑ ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ มอบหมายให้ ส.ต.ท.วรกร ตันตรัตน์ ผบ.หมู่ มว. ตชด. ๑๔๕๑ /ขตร. ชุดจุดตรวจป่าหมาก พร้อมพวกรวม ๒ นาย ได้ร่วมกันพัฒนา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบฯ


  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฐปก.เนิน ๗๐๐     

๑. เมื่อ ๑๐๑๕๐๐ ธ.ค.๖๑ ด.ต.สินพงศ์ บุญคง รอง ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมกำลังพลภายในหมวดฯ
๒.ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ฐปก.เนิน ๗๐๐ บ.สวนทุเรียน ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
๓. ผลการปฎิบัติดังนี้
    ๑. ทำคอกสำหรับเลี้ยงไก่ใข่
    ๒. ทำแปลงผักสวนครัว
    ๓. เก็บกวาดขยะและกำจัดวัชพืช และเปลี่ยนกระสอบทราย
๔.เสร็จภารกิจเวลา ๑๐๑๗๐๐ ธ.ค.๖๑

  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ และทำสมาธิฯ

     เมื่อ ๐๕๐๙๐๐ ธ.ค.๖๑ : ร้อย ตชด.๑๔๕ จัด กพ.๑๐ นาย โดยมี ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ เป็น หน.ชุด ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ และทำสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เดอะ เวเนเซีย หัวหิน อ.หัวหิน จว.ปข. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน

   

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

 "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ "  

     เมื่อ 010600 ธ.ค.61 พ.ต.ท.วิศรุต สุขแท้ ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช พร้อม กำลังพลชุดจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร้อย ตชด.145 รวม 27 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ " ทำความสะอาดรอบบริเวณวังไกลกังวล และชายทะเลพื้นที่วังไกลกังวล โดยมี พล.ต.ต.สุรศักดิ์ สุขแสวง ผบก.ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน เสร็จภารกิจเดินทางกลับเมื่อ 011330 ธ.ค.61 

  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

 

พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์  ลิ้มเฉลิมฉัตร

ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑

 

 

 พ.ต.อ.ปฐม  อุ่นอบ

ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

 

 

พ.ต.ท.วิศรุต สุขแท้

ผบ.ร้อย ตชด. ๑๔๕