เดือน กุมภาพันธ์ ุ62

   

 

โครงการขับเคลื่อนแผนปฎิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒

   เมื่อ ๒๗๐๙๐๐ ก.พ.๖๒ พ.ต.อ.ปฐม อุ่นอบ ผกก.ตชด.๑๔ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและดำเนินโครงการขับเคลื่อนแผนปฎิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ ของ บช.ตชด.และร่างแผนปฎิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ ของ กก.ตชด.๑๔ เพื่อให้กำลังพลได้รับนโยบายและแนวทางการปฎิบัติของผู้บังคับบัญชาและเข้าใจการดำเนินการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ ของ บช.ตชด.และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี พ.ต.ท.วิศรุต สุขแท้ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ร้อย ตชด.๑๔๕ อ.ปราณบุรี จว.ปข.เสร็จภารกิจเดินทางกลับเมื่อ ๒๗๑๖๐๐ ก.พ.๖๒

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

 

โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตร.ประจำปี 2562 

    เมื่อ 27 กพ.2562 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.วิศรุต สุขแท้ ผบ.ร้อย ตชด.145 ได้นำข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.145 ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ของ ตร.ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

 

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและเฝ้าระวังช้างป่า

     เมื่อ​ ๑๘๐๘๓๐ ก.พ.๖๒ ร.ต.อ.อดิศักดิ์ เอี่ยมสะอาด ผบ. มว.ตชด.๑๔๕๓ มอบหมายให้ ด.ต.ชาคริต อมรโสภณ รอง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและเฝ้าระวังช้างป่า ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างป่าแก่งกระจาน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นาย ธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานการประชุม
เสร็จภารกิจเดินทางกลับเมื่อ ๑๘๑๓๓๐ ก.พ.๖๒ 

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

ร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมลูกเสือชาวบ้าน

     ๑.เมื่อ ๑๗๐๙๐๐ ก.พ.๖๒ พ.ต.ท.วิศรุต สุขแท้ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหหมายให้ ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช รอง.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันตก
ครั้งที่ ๑๑๗ ณ ห้องประชุมวัดสุทธิวาตวราราม ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จว.สมุทรสาคร โดยมี นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิด
ข้อประชุมดังนี้
- โครงการเปิดการฝึกอบรมลส.ชบ.ใหม่
- แนวทางมอบหมายภารกิจให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม ลส.ชบ.ใหม่นำไปปฏิบัติ
- การสร้างวิทยากรรุ่นใหม่ทดแทนวิทยากรรุ่นเก่า
- รักษาภาพลักษณ์อันดีของลส.ชบ.และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
๒.เลิกประชุมเมื่อ ๑๗๑๒๐๐ ก.พ.๖๒ 

  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

ร่วมพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์ ทมม.

     เมื่อ​ ๑๖๑๓๐๐ ก.พ.๖๒ ร.ต.อ.อดิศักดิ์ เอี่ยมสะอาด ผบ. มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกรวม ๓ นาย มอบหมายให้ ส.ต.ท.อัสนี ไตรสุวรรณ ผบ. หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๓ ร่วมกับข้าราชการตำรวจชุดจุดตรวจ เนิน ๑๑๑๕ (กองร้อย ตชด.๑๔๔) ร่วมพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์ ทมม. สังกัด กองพัน ๒๘๕ ฐานปฏิบัติการเนิน ๓๗๐๔ ณ จุดตรวจ เนิน ๑๐๔๐ บ.ฟ้าประทาน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โดยมี
- ร.อ.San Min Tun อายุ ๒๖ ปี
- ส.อ.Naing Naing Tun อายุ ๒๘ ปี
และ พลทหาร เดินทางมาร่วมพูดคุยและรับมอบสิ่งของสำหรับการดำรงชีพ
เสร็จภารกิจเมื่อ ๑๖๑๕๐๐ ก.พ.๖๒   

  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เดินทางไปตรวจเยี่ยมครูและกำลังพล

     เมื่อ ๑๔๑๓๐๐ ก.พ.๖๒ พ.ต.ท.วืศรุต สุขแท้ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมครูและกำลังพล ร.ร.ตชด.บ.ป่าหมาก/จต.บ.ป่าหมาก,ร.ร.ตชด.บ.ท่าวังหิน โดยได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการสอบถามสภาพความเป็นอยู่และสอบถามและติดตามโครงการต่างๆ ภายใน ร.ร.ตชด.ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปพร้อมกับ ครู ร.ร.ตชด.บ.ท่าวังหิน เพื่อเยี่ยมดูอาการและสภาพความเป็นอยู่ที่บ้าน นายอภิเดช ชุมศรี ผู้พิการทางการได้ยินและป่วยเป็นโรคมะเร็งลำคอ โดยใน ๑๕๑๐๐๐ ก.พ.๖๒ ผู้แทนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่  ๑๐ จะเชิญสิ่งของพระราชทานมามอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยที่บ้าน เสร็จภารกิจเดินทางกลับเมื่อ ๑๔๑๖๐๐ ก.พ.๖๒

 

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

ออกลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ

 ๑.เมื่อ ๑๒๐๙๐๐ ก.พ. ๖๒ ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ มอบหมายให้ ด.ต.สมรรถชัย พันดอน ผบ.หมู่ มว. ตชด. ๑๔๕๑ /หน. ชุดจุดตรวจป่าหมาก พร้อมพวกรวม ๓ นาย ร่วมกับทหารชุดจงอางศึก ( ชป.ป่าหมาก )
     ๒.ออกลาดตระเวน เพื่อหาข่าวในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง ณ หมู่ ๘ บ.ป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบ ฯ
๒.๑ เพื่อป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้าของยาเสพติดในพื้นที่ ๒.๒ เพื่อป้องปรามการลำเลียงขนส่งการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
๒.๓ เพื่อสกัดกั้นการเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย
     ๓.ผลการปฎิบัติ ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด
     ๔. เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ ๑๒๑๑๐๐ ก.พ. ๖๒

   

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย

     เมื่อ ๐๙๐๙๐๐ ก.พ. ๖๒ ร.ต.อ.อดิศักดิ์ เอี่ยมสะอาด ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ มอบหมายให้ ส.ต.ต.พงษ์ฐกร นาคใหม่ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกรวม ๒ นาย ได้อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ณ น้ำตกป่าละอู อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนักท่องเที่ยวประมาณ ๑๐๐ คน
เสร็จภารกิจเดินทางกลับ เมื่อ ๐๙๑๔๐๐ ก.พ. ๖๒ 

  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

 ตรวจเยี่ยมกำลังพล

เมื่อ ๐๗๐๘๐๐ ก.พ.๖๒ พ.ต.ท.ฉลาม พงษ์เพชร รอง ผกก.ตชด.๑๔ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของสำหรับการปฏิบัติหน้าที่แก่กำลังพลชุดสับเปลี่ยนกำลังปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจและเนินต่างๆ ณ ฐานปฏิบัติการป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมี ส.ต.ท.อัสนี ไตรสุวรรณ หน.ชุด จุดตรวจเนิน ๑๐๔๐ พร้อมพวก ๓ นาย ร่วมให้การต้อนรับ
เสร็จภารกิจ เมื่อ ๐๗๑๐๐๐ ก.พ.๖๒

  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)