เดือน กุมภาพันธ์ 2565

 

 

ทำไม?... ตำรวจควรฉีดวัคซีนโควิด-19

ตำรวจ มีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน การปฏิบัติหน้าที่โดยปกติก็เสี่ยงอันตรายอยู่แล้ว แต่อันตรายหลายอย่างสามรถที่จะมองเห็นและป้องกันได้ แต่เชื้อโควิด-19 เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น และตำรวจเองก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องพบเจอพี่น้องประชาชนในทุกๆวันอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวัคซีนโควิด-19 จึงเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งป้องกันตนเองและครอบครัว และเพื่อประเทศชาติเราด้วย
ตำรวจไทยพร้อมใจฉีดวัคซีน เพื่อสังคมปลอดภัย ไร้โควิด-19
 
คลิกเพื่อเข้าดูวิดีโอต่างๆทาง Police TV 
 
อย่าลืม!! การยืนภาษีแบบกระดาษทำได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 ส่วนการยื่นภาษีออนไลน์ผู้มีรายได้สามารถยื่นภาษีผ่านทางออนไลน์ตามช่องทางต่างๆ 
https://efiling.rd.go.th/rd-cms/
 
 
”แทนใจ” แอปสวัสดิการ เพื่อข้าราชการตำรวจ
แทนใจ เกิดจากแนวคิดผู้บังคับบัญชา ในการปฏิวัติระบบกำลังพลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากระบบอนาล็อค สู่ระบบดิจิทัล
พัฒนา ยกระดับ สวัสดิการ ให้กับ ตำรวจและครอบครัว
- สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ
- ฐานข้อมูลกำลังพล
- เรียนรู้ตลอดเวลา
- Police Marketplace
- ช่องทางสื่อสารถึงผู้บังคับบัญชา
- ให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น
Download ได้ทุกระบบปฏิบัติกาi
“ แทนใจ ผู้บังคับบัญชา สู่ใจ ตำรวจและครอบครัว”
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tanjaicard.defa
ภาพหน้าปก

แทนใจ - แอปสวัสดิการตำรวจ

 
 
 
แทนใจ (Tanjai) คือ การปฏิวัติระบบกำลังพลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากเอกสาร สู่ระบบดิจิตอล และเชื่อมต่อข้อมูลสำคัญถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับ ผ่านแอปแทนใจ ทั้ง ข่าวสารสำคัญจากผู้บังคับบัญชา สิทธิสวัสดิการ การประเมินขั้น สิทธิฌาปนกิจสงเคราะห์ ระบบคำนวณเงินเยียวยากรณีได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ หลักสูตรอบรมนอกหน่วย แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน และอื่นๆอีกมากมาย

แทนใจ (Tanjai) แอปสวัสดิการตำรวจ เพื่อชีวิต ที่ดีขึ้น
 
https://www.youtube.com/watch?v=SWmsZNYVk0g&ab_channel=ThailtabloidOfficial2
 
 
 

ติดตามการปฏิบัติภารกิจ และข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า
 
 
ภารกิจผู้บังคับบัญชา
 ๒ ก.พ.๖๕  พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้ทำการมอบดอกป๊อบปี้ให้แก่กำลังพลในสังกัด จำนวน ๔๕ ดอก ที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยควบคุมทางยุทธการ ( ฉก.จงอางศึก /ร.๒๙ ) เพื่อนำมามอบให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่แนวชายแดน เป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
ภารกิจการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดพื้นที่ชายแดน ติดตามได้ที่ กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า
 มว.ตชด.๑๔๕๑  ร่วมกับ ทหาร ชป.ป่าหมาก ร.๒๙ พัน ๒ ฉก.จงอางศึก จำนวน ๒ นาย ได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจความมั่นคงแนวชายแดนบูรณาการร่วมเพื่อคัดกรองบุคคลผ่านเข้า-ออกภายในหมู่บ้านซึ่งเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙, เพื่อเป็นการป้องกันบุคคลต่างด้าวลักลอบเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต (การหลบหนีเข้าเมือง), ป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้ายาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และการป้องกันตนเองในเบื้องต้น, เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดน
 
 
 
 ภารกิจการลาดตระเวนพื้นที่ชายแดน ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า
 
 
 
 
 
อำนวยความสะดวกการจราจรให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน  ติดตามได้ที่ กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า
ทุกวัน รร เปิดทำการ  ๐๘.๐๐ น. มว.ตชด.๑๔๕๑ พร้อมพวกรวม ๒ นาย ได้เดินทางไปอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ณ รร.ตชด.บ้านย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ
 
 
 
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ติดตามได้ที่ กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า
 
 
 
ติดตามภารกิจอื่นๆ ได้ที่ กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า