Menu

Current Date & Time

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

สถิติ

170673
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
284
147
567
168803
5364
7017
170673

Your IP: 3.214.184.250
2020-01-21 20:05

policetv tv

เดือน ธันวาคม 62

 

  เมื่อ ๑๗  ธ.ค. ๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ หน.ชุด พร้อม กพ.มว.๑๔๕๑-๑๔๕๓ จำนวน ๘ นาย เข้าพัฒนาเตรียมการรับเสด็จฯ ณ รร.ตชด.บ้านคลองน้อย ม.๗ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ปข. มีรายละเอียดดังนี้
- เทหินฝุ่นพื้นที่รับเสด็จของผู้บังคับบัญชาและคณะ VIP
- ทาสีศาลาพระ
- ทาสีชั้นวางของ
- เทหินฝุ่นหน้าห้องน้ำผู้บังคับบัญชา
- รื้อแปลงสมุนไพรหน้าห้องพยาบาล
- ย้ายถังเก็บน้ำและปรับพื้นรอถมดิมข้างห้องธุรการ

  

 

เมื่อ ๑๗ ธ.ค. ๖๒ : เวลา ๐๗.๓๐ น. ร.ต.อ. วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ. รวย มีแสง รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ หน.ชุด พร้อม กพ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ จำนวน ๑๑ นาย เข้าพัฒนาเตรียมการรับเสด็จฯ รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ปข. มีรายละเอียดดังนี้
- ซ่อมแซมโรงเลี้ยงเป็ดเนื้อ
- ทาสีแผงตะแกรงโรงอาหาร
- ทาสีโครงสร้างหลังคาอาคารเรียนเด็กอนุบาล
- ทำเส้นทางลาดพระบาท

  

 

เมื่อ ๑๖ ธ.ค. ๖๒ : เวลา ๐๘.๓๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ หน.ชุด พร้อม กพ.มว.๑๔๕๑-๑๔๕๓ จำนวน ๘ นาย เข้าพัฒนาเตรียมการรับเสด็จฯ ณ รร.ตชด.บ้านคลองน้อย ม.๗ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ปข. มีรายละเอียดดังนี้
- เทหินฝุ่นพื้นที่รับเสด็จของผู้บังคับบัญชาและคณะ VIP
- ปรับเสาเพื่อทำบังตา

  

 

เมื่อ ๑๖๐๗๓๐ ธ.ค. ๖๒ : ร.ต.อ. วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ. รวย มีแสง รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ หน.ชุด พร้อม กพ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ จำนวน ๑๑ นาย เข้าพัฒนาเตรียมการรับเสด็จฯ รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ปข. มีรายละเอียดดังนี้
- ซ่อมแซมรั่วโรงเลี้ยงไก่ไข่
- ทาสีแผงตะแกรงโรงอาหาร
- ทาสีหลังคาซุ้มน้ำดื่มไอโอดีน
- ตัดแต่งกิ่งไม้,ตัดหญ้า ภายในบริเวณโรงเรียน

  

 

เมื่อ ๑๔ ธ.ค. ๖๒ :เวลา ๐๘.๓๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ หน.ชุด พร้อม กพ.มว.๑๔๕๑-๑๔๕๓ จำนวน ๘ นาย เข้าพัฒนาเตรียมการรับเสด็จฯ ณ รร.ตชด.บ้านคลองน้อย ม.๗ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ปข. มีรายละเอียดดังนี้
- รื้อสแลนบริเวณบ่อปลา
-ขุดหลุมและปักเสาเพื่อทำบังตาบริเวณพื้นที่รับเสด็จของ VIP
- เทหินฝุ่นบริเวณรอบห้องสรง

  

 

เมื่อ ๑๔ ธ.ค. ๖๒ : เวลา ๐๗.๓๐ น.ร.ต.อ. วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ. ทนงค์ สินเมือง รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ หน.ชุด พร้อม กพ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ จำนวน ๑๑ นาย เข้าพัฒนาเตรียมการรับเสด็จฯ รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ปข. มีรายละเอียดดังนี้
- ปรับปรุงแปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
- ทาสีบังตาห้องสรง
- ทาสีแผงตะแกรงโรงอาหาร
- ทำความสะอาดหลังคาซุ้มน้ำดื่มไอโอดีน
- ตัดหญ้าด้านหลังอาคารต้นกล้าอาวียองซ์
- ทาสีวงกบประตูอาคารต้นกล้าอาวียองซ์

  

 

เมื่อ ๙ ธ.ค. ๖๒ : เวลา ๐๘.๐๐ น. ร.ต.อ. วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ. รวย มีแสง รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ หน.ชุด พร้อม กพ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ จำนวน ๑๑ นาย เข้าพัฒนาเตรียมการรับเสด็จฯ รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ปข. มีรายละเอียดดังนี้
- ตัดหญ้าแปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
- ตัดหญ้าถนนทางเข้าบริเวณทางทิศใต้ของสนามฟุตบอล
- ตัดหญ้าบริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(แผงโซลาร์เซลล์)
- กลบดินฝังท่อน้ำปะปาบริเวณแปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

   

 

.เมื่อ ๙ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ด.ต.ชาคริต อมรโสภณรรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓มอบหมายให้ ส.ต.ท.อำพล ใจนวลผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกรวม ๓ นายร่วมกับ
๒. ร่วมกันออกลาดตระเวนหาข่าวป้องกันพื้นที่ตั้งและพื้นที่รับผิดชอบใกล้เคียง ฐปก.เนิน ๗๐๐ ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบครีขันธ์
๒.๑ เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
๒.๒ ป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้ายาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดน
๒.๓ ป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
๒.๔ เฝ้าตรวจพื้นที่/ช่องทางสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

  

 

เมื่อ ๙ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ด.ต.สมรรถชัย พันดอนรรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๔ พร้อมพวก รวม ๔ นาย ร่วมกันตั้งจุดตรวจ-จุดสกัด ตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ณ บริเวณหน้า ฐปก.บ.ย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ปข.

  

 

เมื่อ ๗ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร.ต.ท.เฉลิมพล แนบนุช ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๔ มอบหมายให้ ส.ต.อ.วราวุฒิ ทองสัมฤทธิ์ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๔ / หน.ชุด พร้อมพวกรวม ๒ นาย ออก รปภ.ประชาชนและบริการนักท่องเที่ยว ห้วง ๗-๘ ธ.ค.๖๒ บริเวณจุดกางเต้น บ.ป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ มี ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประมาณ ๗๐ ราย

  

 

เมื่อ ๗ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ มอบหมายให้ ส.ต.อ.ปราชญ์ประสิทธิ์ ระวินหรรษ์ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๒/ หน.ชุด พร้อมพวกรวม ๓ นาย ออก รปภ.ประชาชนและบริการนักท่องเที่ยว บริเวณน้ำตกป่าละอู ม.๓ บ.ป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ มีปชช.และนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประมาณ ๗๐ ราย

  

 

เมื่อ ๖ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมกำลังพลรวม ๓ นาย เดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแก้ใขปัญหาช้างป่าอำเภอหัวหิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพลายแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหินเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมประมาณ ๓๐ คน

  

 

เมื่อ ๖ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท. ผบ. ร้อย ตชด. ๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ. ทนงค์ สินเมือง รอง สว.(ป) กก.ตชด. ๑๔ หน.ชุด พร้อมพวกรวม ๔ นายเข้าดำเนินงานโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนี้
๑.๑ บ้าน หนองไทร หมู่ที่ ๖ ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จว.ปข.
๑.๑.๑ พบปะเยี่ยมเยียนผู้นำหมู่บ้าน / ประสานการปฏิบัติ
๑.๑.๒ สืบสภาพหาข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมาย

  

 

เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๒ ;เวลา ๑๐.๐๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย  คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะคุณปนัดดา เจริญจิตมั่น ประธานรุ่นและนักศึกษาการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน(ปรม.๑๑)  ซึ่งได้เดินทางมามอบอาคารห้องน้ำ  และมอบของให้กับคณะครูและนักเรียน รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ปข.

  

 

เมื่อ 5 ธ.ค.2562. เวลา 08.00 น. ร้อย ตชด.145. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์.   โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล. นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธาน

  

 

เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย  คงดำสวน  ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.บุญรวม  สุขจำเริญ  ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ เป็น หน.ชุด พร้อม กพ.จิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๘ นาย เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. กิจกรรมปล่อบพันธุ์ปลาและพัฒนาแหล่งต้นน้ำ​ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ​ ๕​ ธันวาคม​ ๒๕๖๒​ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​  บรมนาถบพิตร​  รัชกาลที่ ๙​  ณ​ บริเวณสะพานต้นแม่น้ำปราณบุรี​ ๑​ หมู่ที่​ ๕​ ต.เขาจ้าว​ ​อ.ปราณบุรี​จว.ประจวบคีรีขันธ์​   โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานในพิธี มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๑๐ คน

  

 

เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง รอง ผกก.ตชด.๑๔ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๑๔๕ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ปข. โดยมี ร.ต.ต.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วยกำลังพลร่วมให้การตอนรับ
๒. ได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๒.๑ เน้นย้ำระเบียบวินัย และให้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๒.๒ ห้ามมิให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนาย เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด
๒.๓ เน้นย้ำการพัฒนาที่ตั้ง ให้สะอาดเรียบร้อย และให้จัดกำลังพลเข้าพัฒนา ร.ร.ตชด. ในความรับผิดชอบ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ

  

 

เมื่อ ๔ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รรท. ผบ. ร้อย ตชด. ๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ. ทนงค์ สินเมือง รอง สว.(ป) กก.ตชด. ๑๔ หน.ชุด พร้อมพวกรวม ๔ นาย เข้าดำเนินงานโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนี้
๑.๑ บ้าน หนองกา หมู่ที่ ๗ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จว.ปข.
๑.๑.๑ พบปะเยี่ยมเยียนผู้นำหมู่บ้าน / ประสานการปฏิบัติ
๑.๑.๒ สืบสภาพหาข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมาย
๑.๒ บ้าน พุน้อย หมู่ที่ ๔ ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จว.ปข
๑.๒.๑ พบปะเยี่ยมเยียนผู้นำหมู่บ้าน / ประสานการปฏิบัติ
๑.๒.๒ สืบสภาพหาข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมาย

  

 

เมื่อ ๓ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.๑๔๕๑.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย ระดับอำเภอ คณะกรรมการ/คณะทำงาน ศป.ปส.อ.กุยบุรี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอำเภอ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอกุยบุรี( ชั้น ๒ ) อ.กุยบุรี  จว.ประจวบคีรีข้นธ์  โดยมี นาย สินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอกุยบุรีเป็นประธานในการประชุม

  

 

เมื่อ ๓ ธ.ค.๖๒: เวลา ๐๘.๐๐ น.พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง รอง ผกก.ตชด. ๑๔ พร้อมด้วย ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ และ ร.ต.อ.รวย มีแสง รอง สว.(ป)กก.ตชด.๑๔ หน.ชุดช่าง ได้เข้าสำรวจอาคาร เส้นทาง และสนาม ฮ. เพื่อดำเนินการพัฒนาเตรียมการรับเสด็จฯ ณ รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ปข.

  

 

 เมื่อ ๓ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.๑๔๕๑.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(กบอ.)และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒  ณ หอประชุมอำเภอปราณบุรี ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี  จว.ประจวบคีรีข้นธ์  โดยมี นาย กิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรีเป็นประธานในการประชุม

   

 

 

 

เดือน พศจิกายน 62

 

เมื่อ ๒๖ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย  คงดำสวน  ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.รวย  มีแสง รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๑๔ เป็น หน.ชุด พร้อม กพ.จิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๑๐ นาย เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. กิจกรรมพัฒนาแม่น้ำปราณ ณ แม่น้ำปราณ บริเวณค่ายธนะรัชต์ หมู่ที่ ๓ ต.เขาน้อย รอยต่อหมู่ที่ ๖ ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานในพิธี มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๘๐ คน

  

 

เมื่อ ๒๖ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.ร.ต.ท.เฉลิมพล  แนบนุช ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๔ พร้อมด้วย ขตร.มว.ตชด.๑๔๕๔ รวม ๕ นาย ร่วมกันตั้งจุดตรวจ-จุดสกัด ตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ณ บริเวณหน้า ฐปก.บ.ย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ปข.

  

 

เมื่อ ๒๔ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รรท.ผบ.ร้อย.ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ส.ต.อ.กวีวัฒน์ ดวงวงษา ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๓ เป็นหัวหน้าชุด พร้อมพวกรวม ๒นาย รปถ นักท่องเที่ยว วัดห้วยมงคล ต ทับใต้ อ หัวหิน จ ประจวบฯ
๒.มีนักท่องเที่ยวประมาณ ๒๐๐คน

  

 

เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมกำลังพลรวม ๓ นาย เดินทางไปร่วมต้อนรับ คณะนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๕ (นรร.ชั้นปีที่ ๕)จำนวน ๑๕ นาย ที่เดินทางมาฝึกปฎิบัติหน้าที่ราชการ และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์ช้างป่าแก่งกระจาน (WCS.) บริเวณภายในศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ม.๑ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พ.อ.ธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก เป็นผู้บรรยายสรุป นำตรวจดูแนวรั้วกันช้าง และแนวปลูกต้นมะขามเพื่อป้องกันช้างป่า ร่วมกับ จนท.สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS.ประเทศไทย), จนท.ตร.ชุด รพส.๗๑๒, กำนัน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่, ผญบ.ม.๑, จนท.อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

  

 

เมื่อ ๒๒ พ.ย.๖๒; เวลา ๑๐.๐๐ น.  ร.ต.อ.วุฒิชัย  คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท. ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เข้าร่วมประชุมสัญจรครูใหญ่  รร.ตชด.และวปง.ลส.ชบ. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒  ประจำเดือน ต.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม รร.ตชด.บ้านคลองน้อย  ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน  จว.ปข. โดยมี พ.ต.อ.ปฐม อุ่นอบ ผกก.ตชด.๑๔  เป็นประธานการประชุม

  

 

เมื่อ ๒๑ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.ร้อย ตชด.๑๔๕ เข้าร่วมประชุม นขต. และหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ ประจำเดือน พ.ย. ๖๒ ณ ห้องประชุม บก.ฉก.จงอางศึก บ.ดอนทราย ต.เกาะหลัก  อ.เมือง จว.ป.ข. โดยมี พ.อ.ธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก เป็นประธานการประชุม

  

 

 เมื่อ ๑๘-๑๙ พ.ย. ๖๒ ร.ต.ต.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป.) กก.ตชด๑๔ หน.ชุด พร้อมพวกรวม ๔ นาย ร่วมเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมนันทนาการ และรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดให้โทษ ให้กับ ลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.อนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า) ณ ร.ร.อนุบาลปราณบุรี ต. ปราณบุรี อ. ปราณบุรี จว.ปข  มีลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๙๐ คน

  

 

เมื่อ ๑๙ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมกำลังพลรวม ๒ นาย เดินทางไปร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยสัตว์ใหญ่สัญจร ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองสะแก ม.๑๐ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายพยอม พราหมมณี กำนัน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ ผญบ., ผช.ผญบ.ม. ๑-๑๑ , สารวัตรกำนัน และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมประชุมประมาณ ๖๐ คน

  

 

เมื่อ ๑๘ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ มอบหมายให้ ส.ต.อ.ภคินัย มาศทอง ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๒/หน.ชุด จต.เนิน ๑๐๔๐ พร้อมพวกรวม ๒ นาย
๒. ร่วมกับ ขตร.ร้อย ตชด.๑๔๔ (มว.ตชด.๑๔๔๑) เนิน ๑๑๑๕ ออกลาดตระเวนหาข่าวป้องกันที่ตั้งและพื้นที่รับผิดชอบใกล้เคียง จต.เนิน ๑๐๔๐ บ.ฟ้าประทาน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ พิกัด NP.๔๗๙๐
๒.๑ เพื่อเฝ้าระวังตรวจควบคุมภูมิประเทศสำคัญๆ การลุกล้ำอธิปไตย
๒.๒ ป้องกันปราบปราม การลักลอบนำเข้าของยาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดน แหล่งเพาะปลูกพืชเสพติด แหล่งผลิตลำเลียงขนส่ง
๒.๓ การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
๒.๔ เฝ้าตรวจพื้นที่/ช่องทาง สกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลำเลียงขนส่งการกระทำผิดในพื้นที่แนวชายแดน การมีและการใช้อาวุธปืน อาวุธสงครามและวัตถุระเบิด

  

 

เมื่อ ๑๓-๑๔ พ.ย.๖๒:ร.ต.อ.วุฒิชัย  คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕  ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ พ.ต.อ.พรหมวุฒิ   วุฒิวิวัฒน์ชัย รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมคณะซึ่งได้มาตรวจเยี่ยม รร.ตชด.ในพื้นที่ร้อย ตชด.๑๔๕  เสร็จภารกิจเมื่อ๑๔๑๕๓๐ พ.ย.๖๒  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  

 

เมื่อ ๑๔ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น.พ.ต.อ.ปฐม อบอุ่น  ผกก.ตชด.๑๔ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ฐปก.บ้านย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ปข.โดยมี ด.ต.สมรรถชัย พันดอน รรท. ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๔ พร้อมพวก ๓ นาย ร่วมให้การต้อนรับ

  

 

เมื่อ​ 14 พ.ย.62 เวลา 08.00 น.​ร.ต.อ.วุฒิชัย​ คงดำสวน​ ผบ.มว.ฯ​รรท.ผบ.ร้อย​ตชด.145​​มอบหมายให้ ร.ต.อ.รวย​มีแสง​ รอง​สว.(ป.)​กก.ตชด.14​​พร้อม​กพ.จิตอาสา​รวม​ 6​นาย​เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน​904 วปร.กิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายห้วยมงคล(ถนนของพ่อ)​ ถนนหน้าวัดห้วยมงคล​ ต.ทับใต้​อ.หัวหิน​จ.ประจวบฯโดยมีปลัดอำเภอหัวหิน​เป็นประธานในพิธี มีประชาชนจิตอาสา​เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ​130 คน

  

 

เมื่อ ๑๔ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.พ.ต.อ.พรหมวุฒิ  วุฒิวิวัฒน์ชัย  รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมคณะฯ  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๑๔๕ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ปข.โดยมี ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท. ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ได้มอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พร้อมกำชับให้ข้าราชการตำรวจรักษาระเบียบวินัย และให้ปฏิบัติภารกิจในการสนับสนุนงาน ร.ร.ตชด.ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

  

 

๑๑ พ.ย. ๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ. ทนงค์ สินเมือง รอง สว. (ป) กก.ตชด.๑๔ หน.ชุด พร้อมกำลังพล มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕,มว.ตชด.๑๔๕๑ จำนวน ๑๐ นาย ปฎิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยประเพณีงานวันลอยกระทง ณ ท่าน้ำเฉลิมพระเกียรติสะพานดำ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จว.ปข. เหตุการณ์ปกติ

  

 

เมื่อ ๑๑ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ทนงค์ สินเมือง รองสว.(ป.)กก.ตชด.๑๔ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับอำเภอ และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ( ศอ.ปส.อ.)  ณ ห้องประชุมอำเภอปราณบุรี ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี  จว.ประจวบคีรีข้นธ์  โดยมี นายราม สิงหโสภิษฐ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในการประชุม

  

 

เมื่อ ๑๐ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.ร.ต.ท.เฉลิมพล แนบนุช ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๔ มอบหมายให้ ส.ต.อ.วราวุฒิ ทองสัมฤทธิ์ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๔ พร้อมพวกรวม ๒ นาย เดินทางไปดูแลความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เข้าร่วมประเพณีทอดกฐิน ณ วัดป่าช้างขาว บ.ป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จว.ปข. มีประชาชนเข้าร่วมประเพณีทอดกฐินประมาน ๒๐๐ คน

  

 

เมื่อ  ๙ พ.ย.๖๒ ; เวลา ๑๐.๐๐ น.พ.ต.อ.ปฐม  อุ่นอบ ผกก.ตชด.๑๔  และ ร.ต.อ.วุฒิชัย  คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะของ พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์   สุบรรณ ณ อยุธยา  รอง ผบช.ตชด.  ณ  รร.ตชด.บ้านป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จว.ปข.

  

 

เมื่อ ๙ พ.ย.๖๒  เวลา ๐๗.๐๐ น.ร.ต.อ.วุฒิชัย  คงดำสวน  ผบ.มว.รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้ชี้แจ้งภารกิจ และทำการตรวจความพร้อมกำลังพลชุดสวนสนามฯ ก่อนจะเดินทางไปเข้ารับการฝึก ณ บก.สอ.บช.ตชด.  อ.ชะอำ จว.พบ.

  

 

เมื่อ  ๘ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย  คงดำสวน  ผบ.มว.รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ทนงค์  สินเมือง รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วย กพ.จิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๙ นาย เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แม่น้ำปราณ  ณ ท่าน้ำนาห้วย หมู่ที่ ๓ ต.ปราณบุรี  อ.ปราณบุรี  จว.ประจวบฯ  โดยมี ปลัดอาวุโสอำเภอปราณบุรี  เป็นประธานในพิธี  มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๐๐ คน

  

 

เมื่อ ๗ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้ทำการตรวจจำนวนกำลังพล ที่จะเดินทางไปคัดตัวยัง กก.ตชด.๑๔ เพื่อสนับสนุนภารกิจงานสวนสนามพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหาร – ตำรวจ ใน ๑๘ ม.ค.๖๓ ณ ลานสวนสนามศูนย์การทหารม้า อ.เมือง จว.สระบุรี โดยได้ทำการตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม และกำชับระเบียบวินัย พร้อมชี้แจงภารกิจและแนวทางการปฏิบัติให้กำลังพลทราบ

  

 

เมื่อ ๕ พ.ย.๖๒ เวลา ๒๐.๓๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน  ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้ทำการเรียกแถวตรวจจำนวนกำลังพลที่กลับจากการปฏิบัติหน้าที่ สสน.การประชุมอาเซียนฯ ห้วง ๓๐ ต.ค.-๕ พ.ย.๖๒ พื้นที่ กทม. พร้อมสอบถามปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา โดยกำลังพลครบตามจำนวน และให้กำลังพลแยกย้ายกันไปพักผ่อน เพื่อเตรียมพร้อมรอรับภารกิจของหน่วยเหนือต่อไป

  

 

เมื่อ ๔ พ.ย. ๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.ร.ต.อ.วุฒิชัย  คงดำสวน   ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕  มอบหมายให้ ร.ต.อ. ทนงค์ สินเมือง รอง สว. (ป) กก.ตชด.๑๔ เข้าประชุมประจำเดือนและร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และโครงการรับบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหัวหิน อ.หัวหิน จว.ปข โดยมี นาย ธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน เป็นประธาน

    

 

เมื่อ​ ๒ พ.ย.๖๒: เวลา ๑๐.๐๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ร่วมให้การต้อนรับคณะจากบริษัทอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทย จำกัด ณ รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ปข. โดยทางคณะได้บริจาคอุปกรณ์ทางการศึกษา, อุปกรณ์กีฬา​ และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน​

  

 

  เมื่อ ๑ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.๑๔๕๑.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(กบอ.)และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ณ หอประชุมอำเภอปราณบุรี ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีข้นธ์ โดยมี นาย กิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรีเป็นประธานในการประชุม
๒. หัวข้อการประชุม ดังนี้
๒.๑ ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.อำเภอปราณบุรี ประจำเดือน พ.ย.๒๕๖๒
๒.๒ โครงการซ่อมและสร้างบ้านกาชาดช่วยผู้ยากไร้ ประจำปี๒๕๖๓
๒.๓ การเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ

  

 

เดือน กันยายน 62

 

 

 เมื่อ ๒๒ ก.ย.๖๒ เวลา ๐๔.๐๐ น.  :ร.ต.อ. วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ. ทนงค์ สินเมือง รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ หน.ชุด พร้อมด้วย กพ.จำนวน ๘ นาย ร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อน้อง โครงการ สสส. ณ บ.หัวตาลแถว หมู่ ๕ ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จว.ปข. (หมู่บ้านเป้าหมายใหม่)และ บ.พุใหญ่ หมู่ 3 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จว.ปข.(หมู่บ้านเป้าหมายเดิม) ของหมู่บ้านโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

  

ห้วงระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ ก.ย.๖๒ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ มอบหมายให้ ส.ต.ท.บุญส่ง เล็กเจริญ หน.ชุด พร้อมพวกรวม ๒ นาย  สนธิกำลังออก ลว.ร่วมระหว่างหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการยุติการล่าช้างและสัตว์ป่า สืบสานแนวพระราชดำริ เป็นแนวทางทางในการอนุรักษ์ช้างป่า และสัตว์ป่าอื่นๆในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือน กันยายน ๖๒ ร่วมกับ จนท.อุทยานแห่งชาติ กุยบุรี, จนท. WWF.ประเทศไทย, จนท.ทหาร ฉก.จงอางศึก รวม ๑๒ นาย

  

เมื่อ ๒๑ ก.ย.๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. พ.ต.ท.วิศรุต  สุขแท้  ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ /ผบ.ควบคุม,ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ รอง สว.(ป)กก.ตชด.๑๔/นตต.ประจำ กอร.ฯ, ร.ต.ต.วิฑูรย์  ประทุมสุวรรณ  รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔/ผบ.มว.ถปภ. พร้อมกำลังพลในสังกัดรวม  ๒๑ นาย ร่วมกับ จนท.ตร.ร้อย ตชด.๑๔๔  จำนวน ๑๖ นาย ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ท่าอากาศยานหัวหิน ต.บ่อฝ้าย อ.หัวหิน จว.ปข.

  

เมื่อ 21 ก.ย.62  เวลา 12.30 น. พ.ต.ท.วิศรุต  สุขแท้  ผบ.ร้อย ตชด.145 ได้มอบหมายให้ ร.ต.ต.วิฑูรย์  ประทุมสุวรรณ  รอง สว.(ป) กก.ตชด.14/ผบ.มว.ถปภ. พร้อมด้วยร้อยเวรประจำวัน ทำการตรวจความพร้อม เครื่องแบบ ทรงผม และชี้แจ้งภารกิจฯ ให้ข้าราชตำรวจชุดปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ท่าอากาศยานหัวหิน ต.บ่อฝ้าย อ.หัวหิน จว.ปข.

  

เมื่อ ๒๐ ก.ย.๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ มอบหมายให้ ส.ต.อ.อานนท์ เอี่ยมทรัพย์ใหญ่ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๑ พร้อมพวกรวม ๔ นาย เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ณ โรงเรียนนเรศวรบ้านห้วยผึ้ง  ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ โดยมี นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธี  มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๒๐๐ คน

  

เมื่อ ๑๙ ก.ย.๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. พ.ต.ท.ฉลาม พงษ์เพชร รอง ผกก.ตชด.๑๔ ,พ.ต.ท.วิศรุต  สุขแท้  ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ /ผบ.ควบคุม,ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ รอง สว.(ป)กก.ตชด.๑๔/นตต.ประจำ กอร.ฯ, ร.ต.ต.วิฑูรย์  ประทุมสุวรรณ  รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔/ผบ.มว.ถปภ. พร้อมกำลังพลในสังกัดรวม  ๒๑ นาย ร่วมกับ จนท.ตร.ร้อย ตชด.๑๔๔  จำนวน ๑๖ นาย ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ท่าอากาศยานหัวหิน ต.บ่อฝ้าย อ.หัวหิน จว.ปข.

  

เมื่อ ๑๙ ก.ย.๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง รอง ผกก.ตชด.๑๔, ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมกำลังพลรวม ๖ นาย เดินทางไปให้การต้อนรับ นางสุขุมาล ชิงดวง ประธานแม่บ้านตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมคณะแม่บ้านตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน รวมประมาณ ๒๐ คน ที่เดินทางมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเมล็ดพันธ์ผักและจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่ นักเรียน ร.ร.ตชด.บ.ป่าหมาก ม.๘ บ.ป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์

  

เมื่อ ๑๔ ก.ย.๖๒ เงลา ๑๐.๐๐ น.พ.ต.ท.วิศรุต สุขแท้ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมพวกรวม ๔ นาย เดินทางไปต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมต.ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม, นางสาวกาญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา, นายยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษา รมต.ฯ พร้อมคณะ ที่เดินทางมา เปิดศูนย์เฝ้าระวังเตือนภัยช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี (Kuiburi SMART Early Warning System) ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ม.๙ บ.ย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายพิรมย์ นิลทยา รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวพิธีเปิดงาน

  

 เมื่อ ๑๔ ก.ย. ๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. : พ.ต.ท. วิศรุต สุขแท้ ผบ.ร้อย ตชด. ๑๔๕ พร้อมด้วย กพ. ชุดปฏิบัติการโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๑๐ นาย ได้ให้การต้อนรับ พ.ต.อ. ณพล บุญประสิทธิ์ รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑ โดยมานิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (หมู่บ้านเป้าหมายใหม่) ณ บ้าน หนองมะค่า หมู่ที่ ๑๐ ต.หนองตาแต้ม อ. ปราณบุรี จว.ปขในพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๕

    

 เมื่อ ๑๓ ก.ย. ๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.: ร.ต.ต. โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วย ด.ต.ปิยพงษ์ พรหมชาติ ผบ.หมู่มว.มชส.ร้อย ตชด. ๑๔๕ ได้จัดกิจกรรมนันทนาการ และ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดให้โทษ ให้กับนักเรียนในโครงการ ส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนวัดนาห้วยต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จว.ปข.

   

 เมื่อ ๑๓ ก.ย. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. : ร.ต.ต. โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วย ด.ต.ปิยพงษ์ พรหมชาติ ผบ.หมู่มว.มชส.ร้อย ตชด. ๑๔๕ ได้จัดกิจกรรมนันทนาการ และ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดให้โทษ ให้กับประชาชนในโครงการ โรงเรียนผู้สูงวัย ณ ห้องประชุม อบต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จว.ปข.

   

.เมื่อ ๑๓ ก.ย.๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ มอบหมายให้ ส.ต.ท.กฤตธี ศรีวารินทร์ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๑/หน.ชุดจุดตรวจเนิน ๑๐๔๐ พร้อมพวกรวม ๓ นายร่วมกับ ขตร.ร้อย ตชด.๑๔๔ เนิน ๑๑๑๕ ออกลาดตระเวนหาข่าวป้องกันพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง จุดตรวจเนิน ๑๐๔๐ บ.ฟ้าประทาน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ 

    

เมื่อ ๑๓ ก.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.ส.ต.ท.พงษ์พัฒน์ แขนดอนดู่ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๒/หน.ชุด จต.ตชด.ป่าหมาก พร้อมพวกรวม ๓ นาย ร่วมกับ ทหาร ร.๑๙ พัน.๑ ชุด ฉก.จงอางศึกป่าหมาก ๒ นาย ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณถนนหน้าที่ตั้ง จต.ตชด.ป่าหมาก ม.๘ บ.ป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ พิกัด NP๖๒๖๕๗๕

  

  เมื่อ ๑๓ ก.ย. ๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย   คงดำสวน   ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕  มอบหมายให้ ร.ต.อ. ทนงค์ สินเมือง รอง สว. (ป) กก.ตชด. ๑๔  พร้อมด้วยวิทยากร จำนวน ๓ นาย ร่วมกิจกรรมในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (อำเภอเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านวังยาว หมู่ ๓ ต.วังก์พง อ. ปราณบุรี จว.ปข โดยมี นาย กิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานในพิธี

  

 เมื่อ ๙ ก.ย.๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น.พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภาค ๑  พร้อม คณะฯ ได้เดินทางมาโดย ฮ ตร.หมายเลข ๑๗๓๓ เพื่อตรวจเยี่ยมและอำลาหน่วย ณ ฐปก.บ.ย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ปข.โดยมี พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง รอง ผกก.ตชด.๑๔ ,พ.ต.ท.วิศรุต สุขแท้ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ,ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมข้าราชการตำรวจ  ร้อย ตชด.๑๔๕ ร่วมให้การต้อนรับ ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่  และมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เน้นกำชับเรื่องความสามัคคี การรักษาชื่อเสียงของหน่วย และความมีคุณธรรมจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่

   

 เมื่อ ๙ ก.ย.๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. พ.ต.ท.วิศรุต  สุขแท้  ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕  ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.วินัย พวงแฉล้ม ผบ.มว.ฯ ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พ.ต.อ.ปฐม อุ่นอบ ผกก.ตชด.๑๔  เป็นประธานการประชุมฯ

   

เมื่อ ๖ ก.ย. ๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.: ร.ต.ต. โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วย ด.ต.ปิยพงษ์ พรหมชาติ ผบ.หมู่มว.มชส.ร้อย ตชด. ๑๔๕ ได้จัดกิจกรรมนันทนาการ และ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดให้โทษ ให้กับ ลูกเสือ-ยุวกาชาด โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยาต.หัวหิน อ.หัวหิน จว.ปข. ณ ค่ายปิยวัลย์แคมป์ ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จว.ปข. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๒๐ คน

  

เมื่อ ๖ ก.ย.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.ท.วิศรุต  สุขแท้  ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕  ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.วินัย พวงแฉล้ม ผบ.มว.ฯ ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พ.ต.ท.สมบัติ ธารา รองฯ ผกก.ตชด.๑๔  เป็นประธานการประชุมฯ

  

เมื่อ ๕ ก.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๖๐ น.ส.ต.ท.พงษ์พัฒน์ แขนดอนดู่ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๒/หน.ชุด จต.ตชด.บ้านป่าหมาก พร้อมพวกรวม ๓ นาย เดินทางไปเข้าร่วมประชุมหมู่บ้านประจำเดือน กันยายน ๖๒ ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน ป่าหมาก ม.๘ บ.ป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์

  

  เมื่อ ๕ ก.ย. ๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. : ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวกรวม ๑๐ นาย เข้าดำเนินงานโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ.หัวตาลแถว หมู่ ๕ ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จว.ปข.

  

เมื่อ ๕ ก.ย.๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น.พ.ต.ท.วิศรุต สุขแท้ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เข้าร่วมเฝ้าฟังการประชุมขับเคลื่อน ศปก.ตชด. ผ่านจอภาพระบบวีดีโอทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) โดยมี พ.ต.อ.สิทธิภาพ ใบประเสริฐ รอง ผบก.อก เป็นประธานการประชุุม

  

 เมื่อ ๕ ก.ย.๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. พ.ต.ท.วิศรุต  สุขแท้  ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕  ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน  ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พ.ต.ท.สมบัติ ธารา รองฯ ผกก.ตชด.๑๔  เป็นประธานการประชุม

  

 เมื่อ ๕ ก.ย. ๖๒ เวลา ๐๘.๔๐ น. ร.ต.ต. โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วย ด.ต.ปิยพงษ์ พรหมชาติ ผบ.หมู่มว.มชส.ร้อย ตชด. ๑๔๕ ได้จัดกิจกรรมนันทนาการ และ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดให้โทษ ให้กับบุคลากรของ อบต.สามร้อยยอดในโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ อบต.สามร้อยยอด  อ.สามร้อยยอด จว.ปข. 

  


  เมื่อ ๔ ก.ย. ๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. : ร.ต.ต. โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วย ด.ต.ปิยพงษ์ พรหมชาติ ผบ.หมู่มว.มชส.ร้อย ตชด. ๑๔๕ ได้จัดกิจกรรมนันทนาการ และ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดให้โทษ ให้กับนักเรียนในโครงการ รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนค่ายธนะรัชต์ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ปข.
มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๗๕ คน

   

 เมื่อ ๔ ก.ย.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.ท.วิศรุต สุขแท้ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมการประชุม ศปก.ตชด.๑๔ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พ.ต.ท.กฤษฏา ปลอดโปร่ง รองฯ ผกก.ตชด.๑๔ เป็นประธานการประชุมฯ

  

 เมื่อ ๓ ก.ย. ๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ. ทนงค์ สินเมือง รอง สว.(ป)กก.ตชด.๑๔ เข้าร่วมประชุมการบริหารงานแบบบูรณาการระดับอำเภอ (กบอ.)และคณะ ศป.ปส.อ.ปราณบุรี/กรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรีบยร้อย ณ หอประชุมอำเภอปราณบุรี อ.ปราณบุรี จว.ปข. โดยมี นาย ณธกร เต็มชยกุล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในการประชุม 

  

 เมื่อ 2 ก.ย.62  เวลา 10.00 น.ร.ต.อ. วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว. รรท.ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ร.ต.ต.ไพฑูรย์ เอมทิพย์ รอง สว.(ป)กก.ตชด.14 เดินทางไปเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
โดยมี นาย ธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในการประชุม มีส่วนราชการร่วมประชุมจำนวน 31 หน่วยงาน 

  

 

เดือน ตุลาคม 62

 

เมื่อ ๓๐ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้ทำการตรวจจำนวนกำลังพล สสน.ภารกิจ ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ พื้นที่ กทม.ห้วง ๓๐ ต.ค. – ๕ พ.ย.๖๒  ก่อนออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจดังกล่าว โดยได้กำชับระเบียบวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ และกำชับการประพฤติตนขณะเดินทางและขณะปฏิบัติหน้าที่  พร้อมกำชับกำลังพลในการถ่ายภาพลงไลน์ หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ เพื่อภาพลักษณ์ของหน่วยและผู้ปฏิบัติหน้าที่เอง และได้ทำการแจกจ่ายเสื้อกันฝนและเบี้ยเลี้ยงเบื้องต้นให้แก่กำลังพล

  

เมื่อ ๒๙ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๕.๑๕ น. ร.ต.ท.เฉลิมพล แนบนุชผบ.มว.ตชด.๑๔๕๔ มอบหมายให้ ด.ต.สมรรถชัย พันดอนรอง ผบ.มว.ฯ พร้อมกำลังพลรวม ๒ นาย ให้การต้อนรับ พ.อ.ธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก พร้อมคณะรวม ๕ นาย ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงและหน่วยควบคุมทางยุทธการในพื้นที่ ณ ฐปก.บ้านย่านซื่อ ม.๙ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ปข.ในการนี้ได้รับฟังบรรยายสถานการณ์ในพื้นที่และเขตรับผิดชอบของหน่วย พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ตั้งใจปฎิบัติหน้าที่ และมอบสิ่งของและอาหารแห้ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล

  

เมื่อ ๒๙ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รรท.ผบ ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมกำลังพลรวม ๒ นาย เดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแก้ใขปัญหาช้างป่าอำเภอหัวหิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพรายแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหินเป็นประธาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมประมาณ ๕๐ คน

  

เมื่อ ๒๙ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ มอบหมายให้ ด.ต.สินพงศ์ บุญคง รอง ผบ.มว.ฯ พร้อมกำลังพลรวม ๒ นาย ให้การต้อนรับ พ.อ.ธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก พร้อมคณะรวม ๕ นาย ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงและหน่วยควบคุมทางยุทธการในพื้นที่ ณ ฐปก.คลองใหญ่ ม.๙ บ.โปร่งสำโหรง ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ได้รับฟังบรรยายสถานการณ์ในพื้นที่และเขตรับผิดชอบของหน่วย พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ตั้งใจปฎิบัติหน้าที่ และมอบสิ่งของและอาหารแห้ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล

  

เมื่อ ๒๙ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้ทำการตรวจจำนวนกำลังพล สสน.ภารกิจ ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ พื้นที่ กทม.ห้วง ๓๐ ต.ค. – ๕ พ.ย.๖๒  โดยได้ทำการชี้แจงภารกิจ และกำชับระเบียนวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทำการตรวจทรงผม , เครื่องแต่งกาย ,ชุด สนว.๐๑(ครบทุกนาย), สายนกหวีด(ครบทุกนาย), ห่วงขา(ครบทุกนาย), วิทยุสื่อสาร(มี ๗ นาย)

  

เมื่อ ๒๕ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร.ต.ท.บุญรวม  สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ พร้อมด้วย ้กำลังพลภายใน มว.ฯ ร่วมกันเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและเปลี่ยนธง ณ​ หน้ากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๕  ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบฯ

  

เมื่อ 23 ต.ค.62 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.รรท.ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ร.ต.ท.บุญรวม​ สุขจำเริญ​ ผบ.มว.ตชด.1451 เป็น​หน.ชุด​พร้อม กพ.จิตอาสา รวม 7 นาย ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กิจกรรมทำความสะอาดรอบบริเวณสถานีรถไฟหัวหิน​ อ.หัวหิน​ จ.ประจวบฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายธนนท์​ พรรพีภาส​นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธี มีประชาชนจิตอาสา และหน่วยราชการในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน

  

เมื่อ 23 ต.ค.62 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.รรท.ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ร.ต.อ.รวย มีแสง พร้อม กพ.จิตอาสารวม 8 นาย ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ปล่อยพันธุ์กุ้ง และพันธุ์ปลา ในเขื่อนปราณบุรี ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานในพิธี มีประชาชนจิตอาสา และหน่วยราชการในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน

  

เมื่อ 23 ต.ค.2562. ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง. ผบ.มว.ฯรรท.ผบ.ร้อย ตชด.145 พร้อมกำลังพลร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช. ประจำปี 2562. ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอปราณบุรี อ.ปราณบุรี. จว.ประจวบคีรีขันธ์.  โดยมี นายกิตติพงศ์. สุขภาคกุล. นายอำเภอปราณบุรีเป็นประธาน

  

๑.เมื่อ ๒๑ ต.ค.๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. ด.ต.ชาคริต อมรโสภณรรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓มอบหมายให้ ส.ต.ท.อำพล ใจนวลผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกรวม ๓ นาย
๒. ร่วมกันออกลาดตระเวนหาข่าวป้องกันพื้นที่ตั้งและพื้นที่รับผิดชอบใกล้เคียง ฐปก.เนิน ๗๐๐ ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบครีขันธ์
๒.๑ เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
๒.๒ ป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้ายาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดน
๒.๓ ป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
๒.๔ เฝ้าตรวจพื้นที่/ช่องทางสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

  

 เมื่อ ๑๙ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ มอบหมายให้ ส.ต.อ.ภูวารินทร์ รักษาเกียรติคุณ หน.ชุด พร้อมพวกรวม ๓ นาย เดินทางไปอำนวยความสะดวกและรักษาความสงบเรียบร้อยคณะจิตศัทธาที่เดินทางมางานทำบุญทอดกฐินประจำปี ๒๕๖๒ ณ สำนักสงฆ์ห้วยผึ้ง ม.๑๐ บ.ห้วยผึ้ง ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์

  

เมื่อ 18 ต.ค.62 เวลา 09.00 น.ร.ต.อ.สมชาย​ บุญจริง​ ผบ.มว.ฯ​ รรท​ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ร.ต.อ.รวย​ มีแสง
รอง สว.(ป)กก.ตชด.14 พร้อม กพ.รวม 9 นาย ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดวังก์พง​ ต.วังก์พง​ อ.ปราณบุรี​ จ.ประจวบฯ​โดยมี​ นายธีรพันธ์​นันทกิจ​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ เป็นประธาน มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 250 คน

  

 เมื่อ ๑๖ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.ด.ต.สมรรถชัย พันดอนรรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๔ มอบหมายให้ ส.ต.ท.เกียรติศักดิ์ สิงนาแพง ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๔ หน.ชุด พร้อมพวกรวม ๒ นาย ร่วมกับ จนท. อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ๘ นาย, ทหาร ฉก.จงอางศึก ๓ นาย, จนท.WWF ๑ นาย รวม กพ. ๑๔ นาย  ออก ลว. ร่วมฯตามโครงการยุติการล่าช้างและสัตว์ป่า สืบสานตามแนวพระราชดำริเป็นแนวทางอนุรักษ์ช้างป่าและสัตว์อื่นๆ  เพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย การบุกลุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบสภาพป่า ช่องทางสิ่งปลูกสร้าง การกระทำผิดกฎหมายตาม พรบ.ต่างๆ การบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

  

เมื่อ ๑๘ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง ผบ. มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด. ๑๔๕ มอบหมายให้ ด.ต.สุนทร สุดรอด จนท. งานพยาบาล พร้อมพวก ๓ นาย เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่คณะแพทย์ พอ.สว. โรงพยาบาลสามร้อยยอด ออกให้บริการตรวจรักษาโรคให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ บ. ป่าหมาก ต. ศาลาลัย อ. สามร้อยยอด จ. ปข. โดยมี ทพญ.หญิง สุภาวดี พุทธากิต เป็น หน. ชุด มีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรค ๘๘ คน

  

 เมื่อ ๑๘ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.ร.ต.อ.วุฒิชัย  คงดำสวน   ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕  มอบหมายให้ ร.ต.อ. ทนงค์ สินเมือง รอง สว. (ป) กก.ตชด. ๑๔  พร้อมด้วยวิทยากร จำนวน ๓ นาย ร่วมกิจกรรมในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (อำเภอเคลื่อนที่) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโคนมพัฒนา หมู่ที่ ๖ ต. ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ปข โดยมี นาย ธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน เป็นประธาน ในพิธี

  

เมื่อ 17 ต.ค.62 เวลา 08.00 น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.รรท.ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้   ร.ต.อ.เชาว์ เรืองศรี รอง สว.(ป)กก.ตชด.14 พร้อม กพ.รวม 10นาย ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวนรอบวัดราชายตนบรรพต อ.หัวหิน จ.ประจวบฯโดยมีนาย ธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน เป็นประธาน มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน

  

 เมื่อ ๑๓ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.ด.ต.สมรรถชัย พันดอน รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๔ มอบหมายให้ ส.ต.ท.ชาญชัย เครือแวงมล พร้อม​พวก​ รวม​ ๓ นาย เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีชาวกุยวางดอกไม้สีเหลือง ตอเอกไม้จันทร์หอม ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ต.หาดชาม อ.กุยบุรี จว.ปข.โดยมี นายสินาทร โอ่เอี่ยม​ นายอำเภอกุยบุรี เป็นประธานในพิธี​ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๕๐ คน

  

 

 เมื่อ ๑๓ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.รวย​  มีแสงรอง​สว.(ป.)​กก.ตชด.๑๔​.พร้อม​กพ.จิตอาสา​ รวม​ ๙​ นาย เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณชายหาดปากน้ำปราณ​ ณ​ สวนพันธุ์ไม้เฉลิมพระเกียรติ​พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐  หมู่ที่​ ๒​  ต. ปากน้ำปราณ​ อ.ปราณบุรี​  จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายกิตติพงศ์​ สุขภาคกุล​ นายอำเภอปราณบุรี​ เป็นประธานในพิธี​ มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๓๐๐ คน

  

 

เมื่อ ๑๓ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ มอบหมายให้ ส.ต.อ.ปราชญ์ประสิทธิ์ ระวินหรรษ์ หน.ชุด พร้อมพวกรวม ๓ นาย ออก รปภ.ประชาชนและบริการนักท่องเที่ยว บริเวณน้ำตกป่าละอู ม.๓ บ.ป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์

  

 

เมื่อ ๑๓ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.๑๔๕๑.พร้อมพวกรวม ๕ นาย เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ต.หนองแก อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นาย ธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหินเป็นประธานในพิธี มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๒๐๐ คน

  

 

เมื่อ ๑๒ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ มอบหมายให้ ส.ต.อ.ปราชญ์ประสิทธิ์ ระวินหรรษ์ หน.ชุด พร้อมพวกรวม ๒ นาย เดินทางไปเข้าร่วมประชุมหมู่บ้านประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.๙ บ.โปร่งสำโหรง ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนางสาวเบญจมาศ พูลนำเภา ผญบ.ม.๙ เป็นประธานในที่ประชุม มี จนท.สัสดี อ.หัวหิน, จนท.อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ และประชาชนเข้าร่วมประชุมประมาณ ๓๒ คน

  

 

เมื่อ ๑๑ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น.ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมโต๊ะข่าว ประจำเดือน ต.ค.๖๒ และรับมอบนโยบายของหน่วยควบคุมยุทธการ ( ฉก.จงอางศึก ) โดยมี พ.อ.ธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม บก.ฉก.จงอางศึก อ.เมือง จว.ปข.

  

 

เมื่อ ๑๑ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น.ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ มอบหมายให้ ส.ต.อ.ภคินัย มาศทอง ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๒/หน.ชุด จต.เนิน ๑๐๔๐ พร้อมพวกรวม ๒ นาย ร่วมกับ ขตร.ร้อย ตชด.๑๔๔(มว.ตชด.๑๔๔๑) เนิน ๑๑๑๕ ออกลาดตระเวนหาข่าวป้องกันพื้นที่ตั้งและพื้นที่รับผิดชอบใกล้เคียง จต.เนิน ๑๐๔๐ บ.ฟ้าประทาน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ พิกัดที่ NP.๔๗๙๐

  

 

ห้วง ๘-๑๐ ต.ค. ๖๒ : ร.ต.ต. โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ , ด.ต.ปิยพงษ์ พรหมชาติ ผบ.หมู่ มว.มชส ร้อย ตชด.๑๔๕ จัดกิจกรรมนันทนาการ และ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดให้โทษ ให้กับลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา ต. วังก์พง อ. ปราณบุรี จว.ปข. ณ ค่ายบ้านไร่ปิยวัลย์แคมป์ ต. ศิลาลอย อ. สามร้อยยอด จว.ปข มีลูกเสือ – เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๑๐ คน

  

 

เมื่อ ๘ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.ด.ต.สมรรถชัย  พันดอน รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๔ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ร่วมกันตั้งจุดตรวจ- จุดสกัด ตรวจค้นบุคคลยานพาหนะและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ณ บริเวณหน้า ฐปก.บ.ย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ปข.

   

 

เมื่อ ๘ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.๑๔๕๑.เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒  ณ หอประชุมอำเภอปราณบุรี ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี  จว.ประจวบคีรีข้นธ์  โดยมี นาย ราม  สิงหโศภิษฐ์  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในการประชุม

  

 

เมื่อ ๗ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. พ.ต.ท. กฤษฎา ปลอดโปร่ง รอง ผกก.ตชด.๑๔ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ฐปก.บ้านย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ปข. โดยมี ด.ต.สมรรถชัย พันติดอน รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๔ พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ

  

 

เมื่อ ๗ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. พ.ต.ท.กฤษฎา  ปลอดโปร่ง  รอง ผกก.ตชด.๑๔ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๑๔๕ ต.เขาน้อย  อ.ปราณบุรี จว.ปข. โดยมี ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ ได้กำชับให้กำลังพลมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ , รักษาระเบียบวินัย, ให้ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ,ห้ามกำลังพลเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย และให้พัฒนาปรับปรุงกองร้อยฯ ให้สะอาดพร้อมรับการตรวจอยู่เสมอ 

  

 

เมื่อ ๕ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ มอบหมายให้ ส.ต.อ.ภูวารินทร์ รักษาเกียรติคุณ หน.ชุด พร้อมพวกรวม ๓ นาย ออก รปภ.ประชาชนและบริการนักท่องเที่ยว บริเวณน้ำตกป่าละอู ม.๓ บ.ป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์

  

 

๑.เมื่อ ๓ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมกำลังรวม ๓ นาย
๒.เดินทางไปตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งจากนางปิยะวดี โชคดีผาสุข อายุ ๖๒ ปี ราษฎรอยู่บ้านเลขที่ ๑๐๕ ม.๓ บ.ป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน ที่เดินเก็บหาหน่อไม้ในพื้นที่ ว่าพบซากช้างป่าเพศเมีย ตายบริเวณชายป่า ห่างจากศูนย์ฝึกรบพิเศษฤทธิฎาชัย ไปทางด้านทิศตะวันตกประมาณ ๔๐๐ เมตร ม.๓ บ.ป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ พิกัดที่ ๔๗ P NP ๕๘๒๔๔ ๘๓๓๔๔
๓. ร่วมกับสัตว์แพทย์หญิง กชกร พิมพ์สิน จนท.สัตว์แพทย์ประจำประจำสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี, จนท.พิสูจน์หลักฐาน ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์, จนท.ตร.สภ.บ้านหนองพลับ, จนท.ตร.รพศ. กก.๔ บก.สอ.บช.ตชด., ฝ่ายปกครอง อ.หัวหิน, จนท.อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน, จนท.อนุรักษ์สัตว์ป่า WCS.ประเทศไทย, จนท.ทหาร มว.ลว.ที่ ๑ ฉก.จงอางศึก, จนท.อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่, กำนัน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่, และ ผญบ.ม.๓ บ.ป่าละอู ร่วมกันตรวจพิสูจน์ในที่เกิดเหตุ
๔. ผลการตรวจพิสูจน์
๑. ซากช้างป่าที่ตายเป็นช้างป่าเพศเมีย อายุประมาณ ๑๐ – ๑๕ ปี น้ำหนักประมาณ ๒.๕ ตัน คาดตายมาแล้วประมาณ ๑ สัปดาห์
๒. ผลการตรวจหาวัตถุโลหะจาก จนท.ตร.พิสูจน์หลักฐาน.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ และการผ่าพิสูจน์ซากจาก จนท.สัตว์แพทย์ประจำสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี ผลปรากฏว่า ไม่พบหัวกระสุน หรือชิ้นส่วนโลหะในพื้นที่เกิดเหตุและซากช้างแต่อย่างใด
๓. ลักษณะสภาพซากช้าง ผิวหนังเน่าเปื่อย ช้ำเลือด มีแผลเน่าบริเวณช่องปาก ผนังลำไส้เปื่อย มีหนอนชอนใชตามลำตัว
๔. ไม่พบการโดนทำร้ายจากฝีมือมนุษย์หรือร่องรอยการต่อสู้ของสัตว์
๕. สาเหตุการตายน่าจะเกิดจากโรคของช้างหรือเกิดจากการได้รับสารพิษที่สะสม
๖. จนท.สัตว์แพทย์ประจำสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย จะนำชิ้นส่วนเนื้อเยื้อ, เศษอาหารในกระเพาะอาหารส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ เพื่อตรวจหาสาเหตุการตายที่แท้จริงอีกครั้ง คาดใช้เวลา ๑ เดือนจึงทราบผล
๗. ได้จัดการทำลายซากด้วยการฝั่งกลบและโรยปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อโรคป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสัตว์ ก่อนมอบหมายให้ จนท.อุทยานฯ ลงประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.บ.หนองพลับ ต่อไป

  

 

เมื่อ ๓ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.๑๔๕๑.เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ ณ ห้องประชุมอำเภอปราณบุรี ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีข้นธ์ โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานในการประชุม

  

 

เมื่อ ๒ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ พร้อมด้วย ขตร.มว.ตชด.๑๔๕๔ จำนวน ๒ นาย เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอกุยบุรี ณ ศาลาประชาคมอำเภอกุยบุรี ห้องประชุมชั้น ๒ อ.กุยบุรี จว.ประจวบฯ โดยมี นาย สินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอกุยบุรี เป็นประธานในการประชุม

  

 

เมื่อ ๒ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง  ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ เข้าร่วมประชุม กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒  ณ.ที่ว่าการอำเภอหัวหิน  โดยมีนายธนนท์  พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานการประชุมฯ มี กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และ หน.ส่วนราชการเข้าร่วมประชุมประมาณ ๒๐๐ คน

  

 

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.วิชิต ปักษา

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

 

พล.ต.ต.ไพโรจน์  ทานธรรม

ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑

 

 

 พ.ต.อ.ปฐม  อุ่นอบ

ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

 

 

พ.ต.ท.จาตุรันต์ คำศรี

ผบ.ร้อย ตชด. ๑๔๕