เดือน ธันวาคม 59

 

ร่วมพิธีวางพวงมาลา

เมื่อ 8 ธ.ค.59 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.ปานเทพ ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ร.ต.อ.วันชัย  ศรเวช รอง ผบ.ร้อย ตชด.145  พร้อมพวก  5  นาย ร่วมพิธีวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอสัญกรรมวารฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์  ครบรอบปีที่ 53  ณ  บริเวณอนุสาวรีย์ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ ภายในศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบฯ เสร็จสิ้นภารกิจเดินทางกลับ เวลา 11.00 น.

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

เมื่อ ๖  ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ ฐานปฏิบัติการบ้านย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอกุยบุรี โดยมี นาย ชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรีเป็นประธานที่ประชุม ซึ่งมีหัวข้อประชุมที่เกี่ยวข้องดังนี้
๑.การจัดพิธีต่างๆเพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
๒.แก้ปัญหาหนอนหัวดำให้กับเกษตรกร
๓.การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๔.อำเภอยิ้มเคลื่อนที่
เสร็จสิ้นการประชุมเมื่อ เวลา ๑๗.๐๐ น. 

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมประชุมหัวหน้าราชการ

เมื่อ 6 ธ.ค.59 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.ปานเทพ ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช รอง.ผบ.ร้อย ตชด.145 ร่วมประชุมหัวหน้าราชการ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำทัองถิ่น อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นาย กิตติพงศ์ สุขภาคกุล นอภ.ปราณบุรี เป็นประธาน เลิกประชุมเมื่อ เวลา 12.00 น.

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน

เมื่อ ๕ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๘.๒๐ น. พ.ต.ท.ปานเทพ ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ร.ต.อ.สามารถ ขาวเงิน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวก ๖ นาย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน และพิธีจุดประทีปเทียนถวายพระราชกุศล ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ โดยมี พลตรีดนัย กฤตเมธาวี ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ เป็นประธานพิธี บำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและ ดร.ทวี น​ริส​ศ​ิ​ริ​กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานพิธีจุดประทีปเทียนถวายพระราชกุศล เสร็จสิ้นภารกิจเดินทางกลับเมื่อ เวลา ๒๐.๐๐ น.

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อ 5  ธ.ค.59 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.ปานเทพ ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ร.ต.ท.ธงชัย จันทร์มั่งคั่ง พร้อมพวก 6 นาย ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมอำเภอปราณบุรี เสร็จสิ้นภารกิจเดินทางกลับ เวลา 10.00 น.

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อ ๕ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. ร.ต.ท.บุญรวม  สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ ฐานปฏิบัติการบ้านย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ พร้อมพวกรวม ๓ นาย ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดวังยาว โดยมี นาย ชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรี เป็นประธานในพิธี เสร็จสิ้นภารกิจเดินทางกลับเมื่อ เวลา ๐๙.๓๐ น.

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

 

ครูตำรวจ D. A. R. E.

เมื่อ 2 ธ.ค.59 ด.ต.ปิยพงษ์ พรหมชาติ ครูตำรวจ D. A. R. E. ร้อย ตชด.145 ได้เข้าสอนบทเรียนที่ 3 เรื่อง ม่านควัน ดังนี้
1.เมื่อ 021300 - 021400 ธ.ค.59 เข้าสอน นร.ชั้น ป.5 ร.ร.บ้านบางปู ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จว.ปข. จำนวน นร.11 คน
2.เมื่อ 021500 -021600 ธ.ค.59 เข้าสอน นร.ชั้นป.5 ร.ร.บ้านใหม่ ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จว.ปข. จำนวน นร. 9 คน

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

โครงการ เสริมสร้างความมั่นคงหมู่บ้านชายแดน

 เมื่อ 2 ธ.ค. 59 เวลา 09.00 น. ด.ต.สุขสันต์ ประชาชิต ตร.มว.ตชด.1453 ฐานปฏิบัติการบ้านคลองใหญ่  พร้อมพวกรวม 3 นาย ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ เสริมสร้างความมั่นคงหมู่บ้านชายแดนตอนใน ของบ้านโปร่งสำโรง โดยคณะวิทยากรจากกลุ่มงานความมั่นคง จว.ปข มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 37 คน เสร็จภาระกิจเดินทางกลับเมื่อ เวลา 14.00 น.

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมประชุมหน.ส่วนราชการประจำอำเภอหัวหิน

1.เมื่อ 2 ธ.ค.59 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.ปานเทพ ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ ผบ.มว.ตชด.1453 ได้เข้าร่วมประชุมหน.ส่วนราชการประจำอำเภอหัวหิน
2.นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอหัวหิน เป็นประธาน
3.หัวข้อประชุมที่สำคัญ
-วันจันทร์ที่5ธ.ค.59 เวลา07.00 น.พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 89 รูป ณ ประตูเสด็จ ด้านหน้า วังไกลกังวล ชุดปกติขาวไว้ทุกข์ /ปชช.ชุดสุภาพไว้ทุกข์/เสื้อสีดำ
-เชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
-เชิญร่วมกิจกรรม "รำถวายความอาลัยหน้าบ้านพ่อ"เวลา18.00 น.ด้านหน้าวังไกลกังวล
-พิธีบำเพ็ญกุศลสตสมวาร(ครบ 100 วัน) 65 ปี วัดห้วยมงคลถนนของพ่อ วันที่ 20 ม.ค.60
-โครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ วันที่22 ธ.ค.59 ณ ศาลากลางบ้านแพรกตะคร้อ ต.บึงนครฯ
4.ปิดประชุม 12.40 น.

     

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก ตรวจเยี่ยม

 เมื่อ  ๒ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. พ.อ.ฐนิตพัฒน์ อุทะนุตนันท์  รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก และคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๑๔๕  อ.ปราณบุรี  จว.ปข.โดยมี พ.ต.ท.ปานเทพ ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมราชการตำรวจในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยและมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

โครงการเพื่มศักยภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

 เมื่อ 1 ธ.ค. 59 เวลา 08.30 น.  ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.145 ได้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม " โครงการเพื่มศักยภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชายแดนตอนใน " ของ จว.ปข. ( กลุ่มงานความมั่นคง ) ณ.บ.ห้วยผึ้ง ม.4 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เขัารับการอบรมจำนวน 32 คน เสร็จภาระกิจเมี่อ เวลา 13.00 น.

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมพิธีแปรอักษร

เมื่อ 1 ธ.ค. 59 เวลา 17.00 น. ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ ผบ.มว.ตชด.1453 ฐานปฏิบัติการบ้านคลองใหญ่  พร้อม ขตร.มว.ตชด.1453 รวม 7 นาย เข้าร่วมพิธีแปรอักษร ที่ ร.ร.อานันท์ ม.2 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ โดยมี นายรุจน์ประทีป ธรรมรพี นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธี เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ เวลา 19.00 น.

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร( ๕๐ )

เมื่อ ๑ ธ.ค. ๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร.ต.ท.บุญรวม  สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ ฐานปฏิบัติการบ้านย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี พร้อมพวกรวม ๔ นาย  ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร( ๕๐ ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดกุยบุรี โดยมี นาย ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี  เสร็จสิ้นภารกิจเดินทางกลับเมื่อ เวลา ๑๗.๐๐ น.

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ครูตำรวจแดร์

เมื่อ 1 ธ.ค.59 เวลา 13.30 น. - 14.30 น. ด.ต.โอภาส แสงนิลได้เดินทางไปสอนครูตำรวจแดร์ให้กับนักเรียนชั้นป.5 โรงเรียนบ้านพุน้อย ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบึีรีขันธ์ จำนวน 17 คนในบทเรียนที่ 2 เรื่องบุหรี่กับนักเรียน

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ครูตำรวจแดร์

เมื่อ 1 ธ.ค.59 เวลา 10.10 น. - 11.00 น. ด.ต.โอภาส  แสงนิล ตร.มว.มชส.145 ได้เดินทางไปสอนครูตำรวจแดร์ให้กับนักเรียนชั้นป.5 โรงเรียนบ้านหนองคาง ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 17 คนในบทเรียนที่ 2 เรื่องบุหรี่กับนักเรียน

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ครูตำรวจแดร์

เมื่อ 1  ธ.ค.59 เวลา 08.40 น. ด.ต.โอภาส แสงนิล ตร.มว.มชส.145 ได้เดินทางไปสอนครูตำรวจแดร์ให้กับนะกเรียนชั้นป.5 โรงเรียนบ้านลาดวิถี ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรัขันธ์ จำนวน 17 คน ในบทเรียนที่ 2 เรื่องบุหรี่กับนักเรียน 

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมกิจกรรมถวายอาลัยครบ 50 วัน

 เมื่อ 1 ธ.ค. 59 เวลา 08.00 น. ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ ผบ.มว.ตชด.1453 พร้อม ขตร.มว.ตชด.1453 รวม 6 นาย ได้ร่วมกิจกรรมถวายอาลัยครบ 50 วัน วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ร.ร.อานันท์ ม.2 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่  อ.หัวหิน ได้ร่วมตักบาตรอาหารแห้งและปั่นจักรยาน ตามรอยพ่อถวายเป็นพระราชกุศล เสร็จสิ้นภารกิจเดินทางกลับเมื่อ เวลา 12.30 น.

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรปัญญาสมวาร (50 วัน)

 เมื่อ 1 ธ.ค.59 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.ปานเทพ ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้  ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช รอง.ผบ.ร้อย.ตชด.145 พร้อมพวก 9 นาย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรปัญญาสมวาร (50 วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับส่วนราชการและประชนชนในพื้นที่ ณ วัดหนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์และร่วมฟังสวดพระพุทธมนต์ โดยมี นาย กิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธาน เสร็จภารกิจเดินทางกับเมื่อ เวลา 12.00 น.

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.เทพ อมรโสภิต

รักษาราชการแทน

 ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

 

พ.ต.อ.พงศ์ศักดิ์  ลิ้มเจริญฉัตร

รักษาราชการแทน

ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑

 

 

 พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ์

ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

 

 

พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ

ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕