วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

Menu

Current Date & Time

พยากรณ์อากาศ

policetv tv

สถานีวิทยุ ตชด. ค่ายพระมงกุฎเกล้า

เดือน มิถุนายน 2567

วีดิทัศน์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๕ ปี ๒๕๖๗

 

ภารกิจ : รับการตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๖๗ จาก กก.ตชด.๑๔
 
๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๗ ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๑๔๕ รับการตรวจราชการประจำปี ๒๕๖๗ จาก กก.ตชด.๑๔ ณ กองร้อย ตชด.๑๔๕ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบฯ โดยมี พ.ต.ท.ฉลาม พงษ์เพชร รอง ผกก.ตชด.๑๔ เป็นหัวหน้าคณะ
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภารกิจ : กิจกรรมจิตอาสา
๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ . - ๑๒.๐๐น. ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วย ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ และข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๑๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการเยาวชนไทย "ต้านภัย ค้ามนุษย์" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ รร.ตชด.บ้านป่าหมาก โดยมี พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์ รอง ผบช.ก. เป็นประธานในพิธี และปลูกต้นรวงผึ้ง กิจกรรมประกอบด้วย การมอบชุดกีฬา ถุงยังชีพ การร่วมปลูกแปลงผักสวนครัว,ปรับปรุงสนามกีฬา,ทาสีอาคารเรียน,การอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน โดยวิทยากรจากมูลนิธิ OUR .ในหัวข้อ "ปกป้องเด็กจากการแสวงประโยชน์บนโลกออนไลน์ : สร้างโลกดิจิทัลที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก " รับประทานอาหารกลางวัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ตชด.,ข้าราชการตำรวจ สภ.สามร้อยยอด,ฉก.จงอางศึก,จนท.อบต.ศาลาลัย,อสม.ศาลาลัย ประชาชนบ้านป่าหมาก,คณะครูและนักเรียน รร.ตชด.บ้านป่าหมาก ประมาณ ๓๐๐ คน

 

 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว

 

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗
ที่มา : สวนราชการในพระองค์
 
 
 
ภารกิจ : เข้าดำเนินการฝึกอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกฯ
 
 ๗ มิ.ย. ๒๕๖๗
๗ มิ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐น. - ๑๖.๓๐น. ร.ต.อ.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) มว.มชส. ตชด. ๑๔๕ พร้อมด้วย ขตร.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ รวมทั้งหมด ๕ นาย ได้เข้าดำเนินการจัดฝึกอบรมผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชน ตามโครงการสร้างจิตสำนึกฯ โดยมี นายสุชาติ ไทยอุดมทรัพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน ๒๐ คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองไพรวัลย์ หมู่ ๖ ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบฯ 

๕ มิ.ย. ๒๕๖๗ เข้าดำเนินการจัดฝึกอบรมผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชน ตามโครงการสร้างจิตสำนึกฯ  ศาลาหมู่บ้านหนองน้ำกลัด ม. ๕ ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

 
 

สนับสนุนวิทยากร

 ๖ มิ.ย. ๒๕๖๗  ร.ต.อ.โอภาส แสงนิล  รอง สว.(ป) มว.มชส. ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวกรวม ๓ นาย   ได้เข้าสนับสนุนวิทยากร ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -๖ ในโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต 

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล

ผู้บังคับการ
ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑

 

พ.ต.อ.อัคราวัส  สีห์ธน​บุญ​อุบล

ผู้กำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์

ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕

ร.ต.อ. วุฒิชัย  คงดำสวน

รอง ผบ.ร้อย ตชด. ๑๔๕