Current Date & Time

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

สถิติ

089996
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
176
193
1164
87190
4434
6252
89996

Your IP: 34.228.42.25
2019-03-22 18:57

เดือน มีนาคม ุ62

       ลาดตระเวนร่วมกับกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล(WWF)

๑. เมื่อ ๑๙๐๙๐๐ มี.ค.๖๒ ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ได้ร่วมปล่อยแถวกำลังพลชุดลาดตระเวนร่วม ณ ์อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ประจวบฯ โดยมี นาย ทัศเนศวร์ เพชรคง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวลาดตระเวนร่วม
๒. โดยมอบหมายให้ ส.ต.ท.อับดุลมานับ หมาดเต๊ะ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๑ พร้อมพวกรวม ๒ นาย ลาดตระเวนร่วมกับ จนท.อุทยานแห่งชาติกุยบุรี,จนท.กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ( WWF ),ม ว.ลว.ฉก.จงอางศึก รวม ๑๒ นาย
๓. ออกลาดตระเวนเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย ,ป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงตรวจสอบติดตามการเคลื่อนย้ายแหล่งหากินของสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งกุยบุรี บริเวณ ป่าหมาก - แพรกแห้ง ในห้วงวันที่ ๑๙ - ๒๑ มี.ค.๖๒
๔. ผลการปฏิบัติจะรายงานให้ทราบเมื่อเดินทางกลับ

 

 

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

                   

 

                    ออกลาดตระเวน บ.ป่าหมาก

๑. เมื่อ ๑๙๐๙๐๐ มี.ค. ๖๒ ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ มอบหมายให้ ด.ต.สมรรถชัย พันดอน ผบ.หมู่ มว. ตชด. ๑๔๕๑ /หน. ชุดจุดตรวจป่าหมาก พร้อมพวกรวม ๓ นาย ร่วมกับทหารชุดจงอางศึก (ชป.ป่าหมาก)
๒. ออกลาดตระเวน เพื่อหาข่าวในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง ณ หมู่ ๘ บ.ป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบ ฯ
   ๒.๑ เพื่อป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้าของยาเสพติดในพื้นที่ ๒.๒ เพื่อป้องปรามการลำเลียงขนส่งการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
   ๒.๓ เพื่อสกัดกั้นการเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย
๓. ผลการปฎิบัติ ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด
๔. เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ ๑๙๑๑๐๐ มี.ค. ๖๒

 

 

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

 

      โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ ๓ 

        ๑. เมื่อ ๑๕๐๙๐๐ มี.ค. ๖๒ : ร.ต.ต.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วย ด.ต.ปิยพงษ์ พรหมชาติ ผบ.หมู่ มว.มชส ร้อย ตชด.๑๔๕ 
        ๒. ร่วมกับชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่ ๑๒๐๙ เป็นวิทยากรทำกิจกรรม นันทนาการ และรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดให้โทษ ในโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ ๓ ณ ศาลาประชาคมบ้านเกาะคู่ หมู่ที่ ๑ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จว.ปข. 
        ๓. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๕ คน 
        ๔. เสร็จภารกิจเดินทางกลับเมื่อ ๑๕๑๓๓๐ มี.ค. ๖๒      

 

 

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

     

         ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่​ ม.๔ บ.ห้วยผึ้ง 

  ๑. เมื่อ​ ๑๗๑๖๐๐ มี.ค.๖๒ ร.ต.อ.อดิศักดิ์ เอี่ยมสะอาด ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ มอบหมายให้ ด.ต.ชาคริต อมรโสภณ รอง.ผบ. มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ร่วมกับ นายพยอม พราหมณี กำนัน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่
  ๒. ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่​ ม.๔ บ.ห้วยผึ้ง ต.ห้วยสัตว์​ใหญ่​ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ เพื่อป้องกันการกระทำผิดตามพรบ.ต่างๆ 
  ๓. ผลการ ปบ.ไม่พบการกระทำผิด เหตุการณ์ปกติ
  ๔. เสร็จภารกิจเมื่อ ๑๗๑๘๐๐ มี.ค.๖๒

 

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

            ลาดตระเวนร่วมหาข่าว   จต.ป่าหมาก                      

   ๑.เมื่อ ๑๒๐๙๐๐ มี.ค. ๖๒ ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ มอบหมายให้ ด.ต.สมรรถชัย พันดอน ผบ.หมู่ มว. ตชด. ๑๔๕๑ /หน. ชุดจุดตรวจป่าหมาก พร้อมพวกรวม ๓ นาย ร่วมกับทหารชุดจงอางศึก ( ชป.ป่าหมาก )
   ๒.ออกลาดตระเวน เพื่อหาข่าวในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง ณ หมู่ ๘ บ.ป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบ ฯ
      ๒.๑ เพื่อป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้าของยาเสพติดในพื้นที่ ๒.๒ เพื่อป้องปรามการลำเลียงขนส่งการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
      ๒.๓ เพื่อสกัดกั้นการเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย
  ๓.ผลการปฎิบัติ ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด
  ๔. เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ ๑๒๑๑๐๐ มี.ค. ๖๒

 

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

                          โครงการครูตำรวจแดร์

๑. เมื่อ ๑๑๑๓๓๐ มี.ค.๖๒ : ร.ต.ต.โอภาส แสงนิล รอง สว.( ป.) กก.ตชด.๑๔ ได้เดินทางไปสอนนักเรียนชั้น ป.๕ ตามโครงการครูตำรวจแดร์ ที่โรงเรียนบ้านพุน้อย ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในบทเรียนที่ ๖ เรื่อง รากฐานของมิตรภาพ และบทเรียนที่ ๗ เรื่อง การรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน         

๒. มีนักเรียนจำนวน ๑๔ คน

๓. เสร็จภารกิจเดินทางกลับเมื่อ ๑๑๑๕๓๐ มี.ค. ๖๒ 

 

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

รับมอบสิ่งของ ให้กับ เด็กนักเรียน ร.ร.ตชด.นเรศวรป่าละอู

๑. เมื่อ ๑๐๐๙๐๐ มี.ค.๖๒ พ.ต.ท.วิศรุต สุขแท้ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช รอง.ผบ.ร้อย.ตชด.๑๔๕ พร้อมกำลังพลรวม ๑๐ ร่วมเป็นเกียรติพิธี รับ มอบ สิ่งของ ให้ กับ เด็กนักเรียน ร.ร.ตชด.นเรศวรป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์
๒. โดยมีคณะบริษัทลิลลี่ แจ้งวัฒนะ จำกัด นำโดย นาย ศักดิ์ชาย อยู่วิทยา
๓. พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.ตชด.เป็นประธานรับมอบ พร้อมด้วยพ.ต.อ.ปฐม อุ่นอบ ผกก.ตชด.๑๕ คณะครู รร.ตชด.ฯ
๔. เสร็จภารกิจเดินทางกลับเมื่อ ๑๐๑๗๓๐ มี.ค.๖๒

 

 

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

โครงการครูตำรวจแดร์

 ๑.เมื่อ ๐๗๐๘๐๐ มี.ค.๖๒ : ด.ต.ปิยพงษ์ พรหมชาติ ครูตำรวจแดร์ เข้าสอนนักเรียนโครงการแดร์ ดังนี้
๑.๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๓๐ น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านหนองกา ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในบทเรียนที่ ๑๑ เรื่อง การป้องกันอาชญากรรม มีนักเรียนจำนวน ๑๒ คน
๑.๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านใหม่ ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในบทเรียนที่ ๑๑ เรื่อง การป้องกันอาชญากรรม มีนักเรียนจำนวน ๗ คน ๑.๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๔.๐๐ น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านบางปู ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในบทเรียนที่ ๑๑ เรื่อง การป้องกันอาชญากรรม มีนักเรียนจำนวน ๗ คน ๒. เสร็จภารกิจเดินทางกลับเมื่อ ๐๗๑๔๐๐ มี.ค. ๖๒

 

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

ลาดตระเวนหาข่าว ฐปก.เนิน ๗๐๐    

 ๑. เมื่อ ๐๖๐๙๐๐ มี.ค.๖๒ ส.ต.ท.ปราชญ์ประสิทธิ์ ระวินหรรษ์ หน.ชุด พร้อมพวกรวม ๔ นาย 
     ๒. ออก ลว. หาข่าวป้องกันที่ตั้งพื้นที่รอบ ฐปก.เนิน ๗๐๐ บ.สวนทุเรียน ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ประจวบฯ พิกัด NP.๔๙๖๐ 
          ๒.๑ เพื่อเฝ้าระวังตรวจควบคุมภูมิประเทศสำคัญๆ การลุกล้ำอธิปไตย 
          ๒.๒ ป้องกันปราบปราม การลักลอบนำเข้าของยาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดน แหล่งเพาะปลูกพืชเสพติด แหล่งผลิตลำเลียงขนส่ง 
          ๒.๓ การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า 
          ๒.๔ เฝ้าตรวจพื้นที่/ช่องทาง สกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลำเลียงขนส่งการกระทำผิดในพื้นที่แนวชายแดน การมีและการใช้อาวุธปืน อาวุธสงครามและวัตถุระเบิด 
     ๓. ผลการปฎิบัติ
          ๑ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย ในการรุกล้ำอธิปไตย บุกรุกพื้นที่ป่า การตัดไม้ และพื้นที่ที่มีการลักลอบเพาะปลูกพืชเสพติดและการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆแต่อย่างใด
     ๔. เหตุการณ์ปกติ

  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

 

ลาดตระเวนร่วม

๑. ห้วงวันที่ ๒๔ ก.พ. - ๑ มี.ค.๖๒
ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ
ผบ.มว.ตชด. ๑๔๕๑
ได้มอบหมายให้
ส.ต.ต.อนันต์ แก้วรัตน์ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๑
หน.ชุดพร้อมพวกรวม ๒ นาย ออกลว.ร่วมกับ
จนท.อุทยานแห่งชาติกุยบุรี , มว.ลว.ที่๑ ฉก.จงอางศึก
๒. เพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย สกัดกั้นและป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายอื่นๆ เกี่ยวกับความมั่นคง รวมถึงการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าในพื้นที่ อ.กุยบุรี จว.ประจวบฯ
๓. ผลการปฏิบัติ
๓.๑ สภาพช่องทาง
๓.๑.๑ ช่องทางหุบมะกรูด ไม่มีป้ายช่องทางและได้ดำเนินการเปลี่ยนธงชาติเป็นที่เรียบร้อย
๓.๑.๒ ช่องทางคลองอีนง มีป้ายเหล็ก ปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ยังใช้งานได้ ตัวหนังสือ และตัวเลขพิกัด ยังมองเห็นได้ชัด และได้ดำเนินการเปลี่ยนธงชาติเป็นที่เรียบร้อย
๔. เหตุการณ์ปกติ
๕.เสร็จสิ้นภารกิจเดินทางกลับเมื่อ ๐๑๑๖๓๐ มี.ค.๖๒

  

(รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage >>กองร้อย ตชด.หนึ่ง สี่ ห้า)

 

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

 

พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์  ลิ้มเฉลิมฉัตร

ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑

 

 

 พ.ต.อ.ปฐม  อุ่นอบ

ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

 

 

พ.ต.ท.วิศรุต สุขแท้

ผบ.ร้อย ตชด. ๑๔๕