ตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริฯ

เมื่อ 24 ส.ค.59 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ ผบ.มว.ตชด.1453 ฐานปฏิบัติการบ้านย่านซื่อ ร่วมกับ 13 หน่วยงานของรัฐและเอกชนให้การต้อนรับ พล.ต.ปริญญา อุสาหะ รอง ผอ.สปร.ทบ.ตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริ,รับฟังการบรรยายสรุป,ร่วมปลูกต้นไม้ และทำโปร่งเทียมในพื้นที่จุดตรวจห้วยลึก บ.รวมไทย ต.หาดขาม จ.ประจวบฯ

          

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

ได้เดินทางมาตรวจชุดพื้นทีสูงข่มเขาหินเหล็กไฟ

เมื่อ ๒๔ ส.ค.๕๙ เวลา ๐๘.๓๕ น. พ.ต.อ.บัณฑิต สิงหประชา หน.ปภ.๙๗ รฟ.  ได้เดินทางมาตรวจชุดพื้นทีสูงข่มเขาหินเหล็กไฟพบ ร.ต.ท.คำมล ทองจำปา หน.ชุด ให้การต้อนรับ เหตุการณ์ปกติ

       

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

ตรวจรักษาและฉีดวัคชีน

เมื่อ 22 ส.ค.59 เวลา 11.00 น. จนท. สถานีอนามัยทุงเคล็ด พร้อมด้วย รตอ.(หญิง)กนกวรรณ พัฒน์พงศ์ ผบ.มว.ร้อยตชด.๑๔๒ กก.ตชด.14 ได้ทำการตรวจรักษาและฉีดวัคชีนให้ ปชช. ม.๘ บ้านป่าหมาก ต.ศาลาลัย.อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบฯ ดต.จรัส ปรุโปร่ง หน.ชุด จุดตรวจป่าหมากได้ รปภ. และอำนวยความสะดวกให้กับคณะ

        

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

ผกก.ตชด.๑๔ ตรวจพื้นที่สูงข่ม

เมื่อ ๒๒ ส.ค.๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ์ รอง ผอ.ปภ.๙๗ ตชด./ เวรอำนวยการผู้ใหญ่ มาตรวจพื้นที่สูงข่ม พบ ร.ต.ท.คำมล ทองจำปา พร้อมพวก ๘ นาย อยู่ปฎิบัติหน้าที่ ได้กำชับ ชี้แจงเรื่องการอยู่ปฎิบัติหน้าที่ การแต่งกาย ของเจ้าหน้าที่ ในช่วงเวลาปฎิบัติหน้าที่ ให้ปฎิบัติอย่างเคร่งครัด ให้จัด เวรยามต้อนรับผู้บังคับบัญชา เวลามาตรวจพื้นที่ เหตุการณ์ปกติ

       

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

ตรวจเยี่ยมกำลังพลชุด ลว.พท.สูงข่ม

เมื่อ ๒๒ ส.ค.๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ร.ต.อ.สามารถ  ขาวเงิน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลชุด ลว.พท.สูงข่ม เขาหินเหล็กไฟ และให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ชุด ลว.พท.สูงข่ม และได้ไปตรวจจุดสูงข่ม วัดบุษยบรรพต , วัดเพชราวุธ , ปางช้าง , และวัดเขาน้อย ผลการปฏิบัติไม่พบวัตถุต้องสงสัยเหตุการณ์ปกติ

          

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กระท่อมผง)

เมื่อ 21 สค.59 เวลา 10.11 น. ภายใต้อำนวยการ พ.ต.ท.ปานเทพ ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 ได้สั่งการให้ ร.ต.ท.อดิศักดิ์ เอี่ยมสะอาด หน.ชุด ชปข.ร้อย ตชด.145 พร้อมพวกร่วมกับ จนท.ทหาร ฉก.จงอางศึก,จนท.อุทยานร่วมกันจับกุมตัว 1.นาย แบ้ โคสิน อายุ 75 ปี 2.นายบริพัฒน์ โคสิน อายุ 20 ปี พร้อมของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กระท่อมผง)จำนวน 145 ถุง ถุงละ 1 ขีด บรรจุอยู่ภายในกระสอบข้าวสาร จึงได้ควบคุมตัวมาสอบสวนและทำบันทึกจับกุมที่กองร้อย ตชด.145 และนำส่ง พงน.สอบสวน สภ.ปราณบุรี
โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กระท่อมผง)ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
สถานที่จับกุม บนถนน ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ

     

ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ

เมื่อ 19 ส.ค.59 เวลา 14.00 น.พล.ต.ธรรมนูญ วิถี ผบ.กกล.สุรสีห์ และคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ บ.คลองใหญ่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ รับฟังการบรรยายสรุปและให้โอวาทกำลังพล โดยมี พ.ต.อ. เกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ ผกก.ตชด.14 , พ.ต.ท.ปานเทพ ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 , ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช ผบ.มว.ตชด.1454 พร้อยข้าราชการพลเรือนร่วมให้การต้อนรับ 

           

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

รณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้โทษ

เมื่อ 19 ส.ค.59 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ด.ต.โอภาส แสงนิล พร้อมด้วย ด.ต.ปิยพงษ์ พรหมชาติ ตร.มว.มชส.145 ได้ทำกิจกรรมนันทนาการ และรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้โทษ ในโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน เพื่อลดอบายมุขในชุมชน ให้กับวิทยาลัยการอาชีพ ปราณบุรี ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จว.ป.ข. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน 

       

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

รักษาความปลอดภัยพื้นที่สูงข่มเขตพระราชฐานชั้นนอก วังไกลกังวล

เมื่อ ๑๙ ส.ค.๕๙ เวลา ๑๑.๒๐ น.ร.ต.ท.คำมล ทองจำ หน.ชุด ลว.พท.สูงข่ม ได้ชี้แจงกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ ลว.พท.สูงข่มเขตพระราชฐานชั้นนอก วังไกลกังวล  เขาหินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จว.ปข. ปฏิบัติแต่ ๑๙ - ๒๕ ส.ค.๕๙

        

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานพระบรมราชาอนุสาวรีย์ฯ

เมื่อ ๑๘ ส.ค.๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อม กพ.๓ นาย ร่วมพิธีสักการะ ถวายพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานพระบรมราชาอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ

       

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

ตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๑๔๕

เมื่อ  ๑๘ ส.ค.๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.อ. เกรียงศักดิ์    ศรีสุวรรณ์   ผกก.ตชด.๑๔  พร้อมคณะตรวจเยี่ยม  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๑๔๕ โดยมี พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ  ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมครูใหญ่ ร.ร.ตชด.ในพื้นที่รับผิดชอบ และข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ ได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจ และรับฟังบรรยายสรุปภารกิจของหน่วย ได้เน้นย้ำ พร้อมกำชับให้ควบคุมการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติภารกิจให้มีประสิทธิภาพ และให้ปฏิบัติตามนโยบายของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนอย่างเคร่งครัด กำชับเรื่องระเบียบวินัยความสามัคคีในหมู่คณะ และการให้บริการประชาชนในพื้นที่

        

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

โครงการ สร้างความมั่นคงในชนบทที่หมู่บ้านฯ

เมื่อ 17 ส.ค.59 ร.ต.ท.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด. 145 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับคณะ นายบุญปลูก ส่วนพงศ์ กรรมการที่ปรึกษาโครงการ สร้างความมั่นคงในชนบทที่หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมบ.สว.) ได้เดินทางมานิเทศงานโครงการฯ ดังนี้
1.เมื่อ 17 ส.ค.59 เวลา 09.00 น.ร่วมประชุมกับชาวบ้าน ณ รร.ตชด. บ.ป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จว.ปข.
2.เมื่อ 17 ส.ค.59 เวลา 10.30 น.ร่วมประชุมกับชาวบ้าน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 11 บ.แพรกตะคร้อ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จว.ปข.
3.เมื่อ 17 ส.ค.59 เวลา 13.00 น.ร่วมประชุมกับชาวบ้าน ณ รร.ตชด. บ.คลองน้อย ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ปข.
4. เมื่อ 17 ส.ค.59 เวลา 15.30 น.ร่วมประชุมกับชาวบ้าน ณ รร.ตชด.นเรศวรป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ปข.

        

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

รณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้โทษ 

เมื่อ 17 ส.ค.59 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ด.ต.โอภาส แสงนิล พร้อมด้วย ด.ต.ปิยพงษ์ พรหมชาติ ได้ทำกิจกรรมนันทนาการและรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ให้โทษ ให้กับประชาชน บ.หนองกา หมู่ 7 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จว.ปข. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน เสร็จภารกิจเมื่อ เวลา 12.00 น.

       

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

ตรวจราชการประจำปี

เมื่อ 16 ส.ค.59  เวลา 14.00 น.พ.ต.อ.ไพโรจน์  ทานธรรม  รองผบก.ตชด.ภาค 1 พร้อมด้วยคณะเดินทางตรวจราชการ  ร้อย ตชด.145   โดยมี  พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ  ผบ.ร้อย ตชด.145  พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับ

          

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

โครงการสร้างจิตสำนึกฯ

เมื่อ 16 ส.ค.59 เวลา 15.00 น.ร.ต.อ.ธีรพงษ์  จันทร์คุ้ม  รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 ได้เข้าติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างจิตสำนึกฯ ณ บ.หนองใหญ่ หมู่ 9 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จว.ปข. โดยมี ร.ต.ท.วิวัฒน์  คล้ายแก้ว   พร้อมพวกรวม 9 นาย และผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ เสร็จภารกิจเมื่อ เวลา 17.00 น.

       

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

ตรวจเยี่ยม

เมื่อ 16 ส.ค.59 เวลา 13.40 น. พ.อ.พิเชษฐ์ หัสดีผง รองผบ.ฉก. จงอางศึก ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และรับฟังบรรยายสรุป ที่ฐานปฏิบัติการบ้านคลองใหญ่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ โดยมี ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช ผบ.มว.ตชด.1454 ให้การต้อนรับ   

     

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

โครงการ สร้างความมั่นคงในชนบทที่หมู่บ้านฯ

เมื่อ 16 ส.ค.59 นายบุญปลูก ส่วนพงศ์ กรรมการที่ปรึกษาโครงการ สร้างความมั่นคงในชนบทที่หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมบ.สว.)ได้เดินทางมานิเทศงานโครงการฯ ดังนี้
1.เมื่อ 16 ส.ค.59 เวลา 15.30 น.ประชุมชาวบ้าน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 4 บ.ท่าวังหิน ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ปข.
2.เมื่อ 16 ส.ค.59 เวลา 16.30 น. ติดตามผลโครงการกลุ่มปลูกพริกและกลุ่มปลูกเผือก ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 บ.เขาจ้าว ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ปข.

       

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

ครูตำรวจแดร์

เมื่อ 16 ส.ค.59 เวลา 08.30 น.- 10.30 น. ด.ต.โอภาส แสงนิลได้เดินทางไปสอนครตำรวจแดร์ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 11 คนที่โรงเรียนบ้านลาดวิถี ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบครีขันธ์ ในบทเรียนที่ 5 เรื่องความจริง และบทที่ 6  เรื่องรากฐานของมิตรภาพ และเวลา 10.30 น.- 12.00 น.ได้เดินทางไปสอนครูตำรวจแดร์ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 25 คนที่โรงเรียนบ้านหนองคาง ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในบทเรียนที่ 5 เรื่องความจริง และบทเรียนที่ 6 เรื่องรากฐานของมิตรภาพ

        

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

การป้องกันยาเสพติดให้โทษ

เมื่อ 15 ส.ค.59 เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ด.ต.โอภาส แสงนิล พร้อมด้วย ด.ต.ปิยพงษ์ พรหมชาติ ตร.มว.มชส.145 ได้ทำกิจกรรมนันทนาการและรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดให้โทษ ให้กับนักเรียน ร.ร.บ้านหัวตาลแถว ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จว.ปข.ในโครงการคุณธรรมนำชีวิต ไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งเสพติด ชีวิตมีสุข มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 75 คน เสร็จภารกิจเมื่อ เวลา 15.00 น.

                

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

ตั้งจุดตรวจ 

เมื่อ14 ส.ค 59 เวลา 18.00 น. ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ ผบ.มว.ตชด.1453 มอบหมายให้  ด.ต.ชาคริต อมรโสภณ ผบหมู่.มว.ตชด.1453 พร้อมพวกจำนวน 2นาย ร่วมกับนาย นิติพัฒน์ แน่นแคว้น ผู้ใหญ่บ้านรวมไทยพร้อมด้วย  ฝ่ายปกครอง รอและ ชรบ. หมู่บ้าน ร่วมกันตั้งด่านจุดตรวจ เพื่อตรวจตราความสงบเรียบร้อยตามคำสั่งของท่านนายอำเภอกุยบุรี                       ตลอด 24 ชั่วโมง

          

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

ตั้งจุดตรวจ 

เมื่อ 13 ส.ค.59 เวลา 09.00 น. ด.ต.จรัส ปรุโปร่ง  ผบ.มว.ตชด.1453 หน.ชุด จต.บ้านป่าหมาก ร่วมกับทหาร ฉก.จงอางศึก รวม 4 นาย ได้ตั้งจุดตรวจ ตรวจสอบรถผ่านเข้า ~ ออก ภายในหมู่บ้านป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบฯ เพื่อป้องกันและดูแล
ความปลอดภัยในหมู่บ้าน เสร็จภารกิจ เวลา 15.30 น. เหตุการณ์ปกติ

            

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

ถวายความปลอดภัย

เมื่อ ๑๓ ส.ค.59 เวลา ๑๒.๓๐ น. พ.ต.ท.จักรพล จันทนพันธ์ สว.กก.ตชด.๑๔ (ผงป.) ทำหน้าที่ นตต.ประจำ กอร.ถปภ.มทบ.๑๕ ได้ตรวจความพร้อม กพ. ตาม คำสั่ง ถปภ.ที่ ๐๖/๕๙ กก.ตชด.๑๔  พบ กพ.มีความพร้อม ได้ชี้แจงภารกิจ กำชับการ ปฏิบัติ /กพ.เข้าประจำจุด ถปภ.ชั้นนอก ณ ที่หมายสวนน้ำแบล็คเมาน์เทน แล้วแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.

       

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

ถวายความปลอดภัย

เมื่อ ๑๓ ส.ค.๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.  ร.ต.ท.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.ร้อย ตชด.๑๔๕/หน.ชุด ถปภ.เดโชชัย ๓๒ ตรวจความพร้อมกำลังพลชุด ถปภ.ฯ ก่อนออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ

       

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

ตั้งจุดตรวจจุดสกัด

เมื่อ 13 ส.ค.59 เวลา 06.00 น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ด.ต.ทณพศ ทองโปร่ง  ตร.ร้อย ตชด.145 พร้อมพวกรวม 5 นาย ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.หัวหิน  ทหาร ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวรหน่วยบริการปนะชาชนเขาสนามชัย อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ เหตุการณ์ปกติ

            

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

ถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อ 12 ส.ค.59 เวลา 19.30 น. ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ ผบ.มว.ตชด.1453 มอบหมายให้ ด.ต.สุนทร สุ่มมาตย์ รอง ผบ.มว.ตชด.1453 พร้อมพวกรวม4นาย ได้ร่วมงานพิธีถวายพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน12สิงหา วันแม่แห่งชาติ                     ที่  ม.9 บ.รวมไทย อ.หาดขาม จว.ประจวบฯ มีหน่วยงาน ตำรวจ ทหาร และ ประชาชน      ร่วมพิธีประมาณ 110 คน

           

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

ป้องกันการก่อความไม่สงบในพื้นที

เมื่อ 12 ส.ค.59 เวลา 19.00 น. ด.ต.สมศักดิ์ พงษ์ภู่ ผบ.หมู่ ร้อย ตชด.145 ร่วมกับ จนท.ชุด E.O.D ค่ายพระรามหก/ค่ายศรียานนท์ ทำการตรวจหาวัตถุ ต้องสงสัยภายในวัดห้วยมงคล ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จว.ปข. เพื่อป้องกันการก่อความไม่สงบในพื้นที  เหตุการณ์ปกติ

        

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมตั้งเวรยามภายในหมู่บ้าน

เมื่อ12 ส.ค.59 เวลา 19.30 น. ร.ต.อ.สมศักดิ์ทวิสังข์ ผบ.มว.ตชด.1453 ฐานปฏิบัติการบ้านย่านซื่อ ได้จัด กพ.3นาย ร่วมกับทหาร และ ชรบ. บ้านย่านซื่อ ตั้งเวรยามตรวจตราภายในหมู่บ้านตามคำสั่งนายอำเภอกุยบุรี เพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุการร้ายภายในหมู่บ้านย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี  จว.ประจวบฯ

       

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

ตั้งจุดตรวจจุดสกัด

เมื่อ 12 ส.ค.59 เวลา 17.00 น. พ.ต.ท.ปานเทพ ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 ให้ ตร. ร้อย ตชด.145 จัด กพ.ชุดละ 10 นาย ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.หัวหิน จนท.ทหาร ศร. ทำการตั้งจุดตรวจบริเวณป้อมตำรวจวัดเขาสนามชัย สภ.หัวหิน เพื่อป้องกันการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ตลอด 24 ชม.

        

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อ 12 ส.ค.59 เวลา 10.30 น. ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ ผบ.มว.ตชด.1453 ฐานปฏิบัติการบ้านย่านซื่อ มอบหมายให้ ด.ต.สุนทร สุ่มมาตย์ รอง ผบ.มว.ตชด.1453 พร้อมพวกรวม 5นาย ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ที่ บ้านรวมไทย ม.7
ต.หาดขาม อ.กุยบุรีจว.ประจวบฯ

             

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

 

ตั้งจุดตรวจจุดสกัด

เมื่อ 12 ส.ค.59 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.ปานเทพ ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 ได้สั่งการให้ ร.ต.ท.สมชาย บุญจริง นำ กพ.จำนวน 20 นายร่วมกับ ตร.สภ.หัวหิน ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวรหัวหินซอย 112 อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ

            

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อ 12 ส.ค.59  เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมศักดิ์  ทวิสังข์  ผบมว.ร้อย  ตชด.145  พร้อมพวกรวม  8  นาย  ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหาคม 2559 ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอปราณบุรี  ต.เขาน้อย  อ.ปราณบุรี  จว.ปข.โดยมี  นายรุจน์ประทีป  ธรรมรพีภัทร์   นายอำเภอปราณบุรี  เป็นประธาน  มีหน่วยงานราชการและเอกชน  ร่วมพิธีประมาณ  450  คน

       

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

ถวายความปลอดภัย

เมื่อ ๑๑ ส.ค.๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ร.ต.อ.สามารถ  ขาวเงิน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ , ร.ต.ท.สมชาย  บุญจริง  ผบ.มว.ร้อย ตชด.๑๔๕/หน.ชุด ถปภ.เดโชชัย ๓๒ ทำการตรวจความพร้อมและชี้เเจ้งภารกิจ ถปภ.เดโชชัย ๓๒ ในห้วง ๑๓-๑๔ ส.ค.๕๙ ให้กำลังพลชุด ถปภ.ฯ ทราบ

       

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อ 11 ส.ค.59 เวลา 08.30 น. ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ ผบ.มว.ตชด.1453 ฐานปฏิบัติการบ้านย่านซื่อ พร้อมพวกรวม 5นาย ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายพระพร เนื่องใน
โอกาสวันแม่แห่งชาติ ที่ รร.ตชด.บ้านย่านซื่อ  ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ประจวบฯ

          

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

ทดสอบ สมรรถภาพร่างกาย

เมื่อ 11 ส.ค.59 เวลา 13.00 น. ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ ผบ.มว.ตชด.1453 ฐานปฏิบัติการบ้านย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ประจวบฯ นำข้าราชการตำรวจใน มว.ตชด.1453 ทำการทดสอบ สมรรถภาพร่างกายของกำลังพลใน มว.ตชด.1453 

        

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อ 11 ส.ค.59 เวลา 09.00 น.ร.ต.ท.วุฒิชัย  คงดำสวน  ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.145 พร้อมพวกรวม 10 นาย ร่วมกับประชาชนพัฒนา บริเวณศาลาเอนกประสงค์ และเส้นทางภายในหมู่บ้าน บ.หนองบัว หมู่ 4  ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี. จว.ปข. หมู่บ้านเป้าหมายโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  12 สิงหาคม 2559 มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน 

        

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อ 091300 ส.ค.59 เวลา 13.00 น. ร.ต.ท.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.145 พร้อมพวกรวม 8 นาย ร่วมกับประชาชน บ.หนองบัว หมู่ 4 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี. จว.ปข. หมู่บ้านเป้าหมายโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยร่วมทำกิจกรรมกรรมโครงการ อนุรักษ์ชายหาด ร่วมกำราบยาเสพติด , กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและทำความสะอาดชายหาด พื้นที่ชายหาด บ.หนองบัว หมู่ 4 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จว.ปข. เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 โดยมี นายรุจน์ประทีป  ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอปราณบุรี  เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน 

            

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

มอบทุนการศึกษา ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ กก.ตชด.14

เมื่อ 10 ส.ค.59 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช รอง ผบ.ร้อย ตชด.145 ได้ดำเนินการแจกทุนการศึกษา ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ กก.ตชด.14  ให้กับผู้ที่มีรายชื่อ  จำนวน  41  ราย เป็นจำนวนเงิน 31,600  บาท โดยการส่งตัวแทนผู้ปกครองมารับแทน บุตรหลาน

       

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

คดียาเสพติด

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลาประมาณ 15:30 น.ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.ปานเทพ ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 สั่งการให้ ร.ต.ท.อดิศ้กดิ์ เอี่ยมสะอาด หน.ชุด ชปข.,ร.ต.ท.กฤติเดช พลสุวรรณ รอง หน.ชุด ชปข พร้อมพวกรวม 11 นาย

ได้ร่วมกันจับกุมคดียาเสพติด ผู้ต้องหาชาย  อายุ 19 ปี อยู่บ้านเลขที่ 24/2 ม.1 ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรึ จ.ประจวบฯ โดยกล่าวหาว่า

จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย

พร้อมด้วยของกลาง

1.ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) ชนิดเม็ดกลมแบนสีส้ม ด้านหนึ่งเรียบอีกด้านหนึ่งมีอักษร ภาษาอังกฤษคำว่า
" wy" กำกับอยู่ บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบมีลิ้นปิดเปิด จำนวน 8 เม็ด
2.โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อซัมซุงสีดำ หมายเลขโทรศัพท์ 0610641943
3.รถจักรยาน ยี่ห้อ ฮอลด้า รุ่นสกุ๊ปปี้ไฮสีเขียว หมายเลขทะเบียน ขกพ 704เพชรบุรี
4.ธนบัตรไทยฉบับละ500จำนวน2ฉบับ มีหมายเลข ๘ท๙๙๕๔๓๒๘,๗ฉ๗๒๗๘๘๒๘ ธนบัตรไทยฉบับละ100จำนวน8ฉบับมีหมายเลข ๑ท๖๕๓๘๕๑๔,๙ธ๐๙๘๐๕๔๙,๒ก๓๘๑๘๘๕๘,๓ง๖๘๐๗๑๓๕,๒ง๐๓๐๐๖๓๔
ธ๙๒๓๓๗๕๙,๒ข๒๕๕๗๔๙๓,๐พ๓๐๘๖ณ๘น
สถานที่เกิดเหตุ
บริเวณ สถานที่ที่เลี้ยงไก่ชนภายในซอยดอนเศรฐี ซ.2 ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้นำตัวผู้ถูกจับพร้อมของกลางมาทำบันทึกที่ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 เพื่อดำเนินการตามกฏหมายต่อไป

                 

คดียาเสพติด

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลาประมาณ 15:30 น.ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.ปานเทพ ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 สั่งการให้ ร.ต.ท.อดิศ้กดิ์ เอี่ยมสะอาด หน.ชุด ชปข.,ร.ต.ท.กฤติเดช พลสุวรรณ รอง หน.ชุด ชปข พร้อมพวกรวม 11 นาย

ได้ร่วมกันจับกุม คดียาเสพติด ผู้ต้องหาเป็น ชาย
 อายุ 17 ปี อยู่บ้านเลขที่ 118 ม.1 ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรึ จ.ประจวบฯ

โดยกล่าวหาว่า
1. มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ใว้ในครอบครองกฎหมาย

พร้อมด้วยของกลาง

1.ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) ชนิดเม็ดกลมแบนสีส้ม ด้านหนึ่งเรียบอีกด้านหนึ่งมีอักษร ภาษาอังกฤษคำว่า
" wy" กำกับอยู่ บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบมีลิ้นปิดเปิด จำนวน 12 เม็ด

สถานที่เกิดเหตุ
บริเวณ สถานที่ที่เลี้ยงไก่ชนภายในซอยดอนเศรฐี ซ.2 ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ

เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม
ได้นำตัวผู้ถูกจับพร้อมของกลางมาทำบันทึกที่ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 เพื่อดำเนินการตามกฏหมายต่อไป

     

ร่วมพัฒนาวันเเม่แห่งชาติ

เมื่อ 9 ส.ค. 59 เวลา 08.00 น.  ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ ผบ.มว.ตชด.1453 ฐานปฏิบัติการบ้านย่านซื่อ ให้ ตร. มว.ตชด.1453 ร่วมพัฒนากับชาวบ้านหมู่บ้านย่านซื่อ หมู่ 9 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี  จ.ประจวบฯ เนื่องในวันเเม่แห่งชาติ

       

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

ครูตำรวจแดร์

เมื่อ 9 ส.ค.59 เวลา 11.00 - น. 12.00 น.ด.ต.โอภาส แสงนิล ตร.มว.มชส.145 ได้เดินทางไปสอนครูตำรวจแดร์ให้กับนักเรียนชั้นป.6 จำนวน 25 คนในบทเรียนที่ 4 เรื่องเหล้ากับนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองคาง ต.ศิลาลอย อ.สามรัอยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

           

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

ครูตำรวจแดร์

เมื่อ 9 ส.ค.59 เวลา 09.00 น. - 10.00 น. ด.ต.โอภาส แสงนิล ตร.มว.มชส.145 ได้เดินทางไปสอนครูตำรวจแดร์ให้กับนักเรียนชั้นป.6 จำนวน 11 คนที่โรงเรียนบ้านลาดวิถี ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบครีขันธ์ บทเรียนที่ 4 เรื่องเหล้ากับนักเรียน

       

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อ ๙ ส.ค.๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมศักดิ์  ทวิสังข์ หน.ชุด พร้อมพวก ๑๑ นาย ร่วมงานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติอำเภอปราณบุรี ณ สวนสาธารณะหลังสนามกีฬา อ.ปราณบุรี  จว.ปข. โดยมี นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๘๐ คน 

       

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

กิจกรรมนันทนาการ

เมื่อ 8 ส.ค.59 เวลา 10.00 น. ด.ต.โอภาส แสงนิล พร้อมด้วย ด.ต.ปิยพงษ์ พรหมชาติ ตร.มว.มชส.145 ได้ทำกิจกรรมนันทนาการ และรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ให้กับชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จว.ปข. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม            จำนวน 80 คน 

         

ลาดตระเวนร่วม

เมื่อ 2-6 ส.ค.59  พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ร.ต.อ.สามารถ ขาวเงิน รอง ผบ.ร้อย ตชด.145 และตร. มว.ตชด.1454 จัด กพ.ออก ลว.ร่วมกับ ฉก.จงอางศึก , จนท.อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ออก ลว.ช่องป่าละอู , ช่องห้วยสะตือ 2.เป้าหมายของการ ลว. เพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย การกระทำผิดกฎหมาย และการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการฟื้นฟูแหล่งน้ำ การสร้างฝ่ายชะลอความชุ่มชื้นในพื้นที่แหล่งน้ำ 3.เสร้จภารกิจเดินทางกลับเมื่อ 6 ส.ค.59 เวลา 16.00 น.เหตุการณ์ปกติ 

       

    ( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อ 6 ส.ค.59 เวลา 09.00 น.ร.ต.ท.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.145 พร้อมพวกรวม 6 นาย ร่วมกับประชาชน บ.หนองใหญ่ หมู่ 9 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จว.ปข. (หมู่บ้านเป้าหมายโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์)โดยร่วมกิจกรรมพัฒนา
สาธารณะประโยชน์ เส้นทางภายในหมู่บ้าน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 เสร็จภารกิจเมื่อ เวลา 11.30 น.

       

  ( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมประชุมประจำเดือน

เมื่อ 5 ส.ค. 59 เวลา 19.00 น. ร.ต.อ.สมศ้กดิ์ ทวิสังข์ ผบ.มว.ตชด.1453 ฐานปฏิบัติการบ้านย่านซื่อ ได้มอบหมายให้ ด.ต.สุนทร สุ่มมาตย์ รอง ผบ..มว.ตชด่.1453 เข้าร่วมประชุมประจำเดือน บ้านย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ หัวข้อการประชุม ดังนี้
 1อธิบายสาระสำคัญการลงประชามติ                                                                    2.โครงการ 1ผลิตภัณ 1ตำบล                                                                    3.การจัดงานวันแม่แห่งชาติ
 4.แรงงานต่างด้าว                                                                                  5.การจัดสรรที่ดินทำกิน                                                                          6.ความผิดเกี่ยวกับเยาร์วชน                                                                        7.แต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน เสร็จภารกิจ เมื่อ เวลา 22.00 น. 

        

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อ 5 ส.ค.59 เวลา 16.30 น. ร.ต.ท.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.145 พร้อมพวกรวม 5 นาย เข้าดำเนินงานโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ       ศาลาเอนกประสงค์ บ.หนองบัว หมู่ 4 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จว.ปข. ดังนี้
1.จัดกิจกรรมเวทีชาวบ้าน
2.กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง(แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผัก)
3.กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (แจกธงชาติและธงตราสัญลักษณ์)
4.ร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน
- รณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค.59
- รณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้โทษ
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 128 คน 

         

   ( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

รณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้โทษ

เมื่อ 5 ส.ค.59 เวลา 09.00 น. ด.ต.โอภาส  แสงนิล และ ด.ต.ปิยพงษ์  พรหมชาติ ตร.มว.มชส.145 ได้รณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้โทษ ให้กับ นักเรียน ร.ร.วันทามารีอา ณ วัดหนองข้าวเหนียว ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จว.ปข. ในโครงการคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2559 มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 128 คน 

       

ร่วมงานพิธีมอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้

เมื่อ 4 ส.ค.59 เวลา 12.30 น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ร.ต.ท.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.ตชด.1452 เป็นผู้แทนร่วมงานพิธีมอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้และปลูกต้นไม้แห่งแผ่นดินเฉลิมพระกียรติฯ โดยมี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กระทรวงกลาโหมและประธานมูลนิธิอุทยานราชภักดิ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ข้าราชการ หน.หน่วยงานต่างๆณ อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ เสร็จภารกิจเดินทางกลับเวลา 15.40 น.

            

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

รักษาความปลอดภัยให้กับคณะครู

เมื่อ 4 ส.ค.59 เวลา 09.30 น. ด.ต.จรัส ปรุโปร่ง  ผบ.หมู่ มว.ตชด.1453 ฐานปฏิบัติการบ้านย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ พร้อมพวกรวม 2 นายได้อำนายความสะดวก และรักษาความปลอดภัยให้กับคณะครูและนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี และ ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ที่ รร.ตชด.บ้านป่าหมาก อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบฯ เสร็จภารกิจเดินทางกลับ 13.30 น. เหตุการณ์ปกติ

            

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมเดินรณรงค์
เพื่อไปใช้สิทธิออกเสียงลงประชามติ

เมื่อ 4 ส.ค. 59 เวลา 08.30 น. ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ผบ.มว.ตชด.1453 ฐานปฏิบัติการ   บ้านย่านซื่อ  ได้จัดให้ ด.ต.สุนทร สุ่มมาตย์ พร้อมพวกรวม 6 นาย ร่วมเดินขบวนรณรงค์
เพื่อไปใช้สิทธิออกเสียงลงประชามติ ในวันที่ 7ส.ค. 59 พื้นที่ อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ

         

กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปลงประชามติ

เมื่อ 4 ส.ค.59 เวลา 08.30 น. ร้อย ตชด.ที่ 145 อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ พร้อม ตร.รวม 21 นาย ร่วมกับอำเภอปราณบุรี และหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปลงประชามติ ร่างรัฐะรรมนูญ ใน 7 ส.ค.59 

           

    ( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

รณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้โทษ

เมื่อ 3 ส.ค.59 เวลา 09.00 น. ด.ต.โอภาส แสงนิล พร้อมด้วย ด.ต.ปิยพงษ์ พรหมชาติ ตร.มว.มชส.145 ได้ทำกิจกรรมนันทนาการและรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดให้โทษ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในโครงการ ชาวเทคนิคร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 500 คน เสร็จภารกิจเมื่อ เวลา 16.30 น.

         

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

จังหวัดเคลื่อนที่

๑.เมื่อ ๓ ส.ค.๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.ร.ต.ท.วิวัฒน์ คล้ายแก้ว ตร.มว.มชส.๑๔๕ หน.ชุด พร้อมพวก ๓ นาย. ได้เดินทางไปร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๔ ร.ร.บ.หนองหญ้าปล้อง ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบฯ
๒.มี นายทวี. นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯเป็นประธาน มีหน่วยงาน ๔๐ หน่วยงาน จำนวนประชาชนเข้าร่วม  ประมาณ ๓๐๐ คน
๓.เสร็จภารกิจเดินทางกลับเมื่อ ๓ ส.ค.๕๙เวลา ๑๒.๐๐ น.

         

 ( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมประชุมการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์

เมื่อ 3 ส.ค. 59 เวลา 08.30 น. ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ ผบ.มว.ตชด.1453 ฐานปฏิบัติการบ้านย่านซื่อ ได้มอบหมายให้ ด.ต.ชาคริต อมรโสภณ พร้อมพวกรวม 2 นาย เข้าร่วมประชุมการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ ณ วัดไร่บน ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หัวข้อการประชุม
1.การแต่งตั้งคณะกรรมการในการก่อสร้าง
2.การหาช่างรับเหมาก่อสร้าง
3.ผู้ควบคุมงานการก่อสร้าง
4.การสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการก่อสร้าง
5.เงินที่ใช้ในการก่อสร้างเอ
เสร็จสิ้นภาระกิจ เมื่อ 3 ส.ค. 59 เวลา 15.20 น.

        

ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ

1.เมื่อ 2 ส.ค.59 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ผบ.มว.ร้อย.ตชด.145 ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ อ.ปราบุรีจ.ประจวบคีรีขันธ์
2.โดยมี นาย รุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร นอภ.ปราณบุรี เป็นประธาน
3.หัวข้อการประชุม
-พิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 ส.ค.59
-การจัดเวทีแสดงความคิดเห็นร่าง รธน.ฉบับลงประชามติ
-กิจกรรมเดินรณรงค์การออกเสียงร่างประชามติร่างรธน.4 ส.ค.59
-ขอเชิญร่วมพิธีเททองพระและพิธีพุทธาภิเษก"พระพุทธมงคลคีรีขันธ์ 25 ส.ค.59 ที่ วันเขาน้อย(บน)
-การห้ามเข้ามาทำประมงในเขตหวงห้ามของเรือในน่านน้ำวังไกลกังวล
-โครงการ อนุรักษ์ชายหาด ร่วมกำราบยาเสพติด 9 ส.ค.59 เวลา13.00-16.00 น.                 ที่ลานมหาราช ต.ปากน้ำปราณฯ
4.เสร็จภารกิจเมื่อ 2 ส. ค.59 เวลา 12.00 น.

                     

   

 ( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

 

ร่วมประชุมประจำเดือน

เมื่อ 2 ส.ค. 2559 เวลา 14.00 น. ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ ใด้สั่งการให้ ตร. มว.ตชด.1453 ฐานปฏิบัติการบ้านย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนที่ อำเภอกุยบุรี จ.ประจวบฯ มีหัวข้อการประชุมดังนี้
1.โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อประโยชน์ของชุมชนอย่างยั่งยืน
2.การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
3.การเฉลิมฉลองการครองราชครบ 70 พรรษา
4.การดำเนินการกับโรงแรมเถื่อนในพื้นที่อำเภอกุยบุรี
5.กิจกรรมเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
6.งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา
เสร็จสิ้นภารกิจ 2 ส.ค. 59 เวลา 17.00 น. 

        

ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ

1.เมื่อ 2 ส.ค.59 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช ผบ.มว.ร้อย.ตชด.145 ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
2.โดยมี นาย สุทธิพงษ์ คล้ายอุดม นอภ.หัวหิน เป็นประธาน
3.เสร็จภารกิจเมื่อ 2 ส. ค.59 เวลา 12.00 น.

         

 ( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ

๑.เมื่อ ๒ ส.ค.๕๙ เวลา ๐๙.๔๐ น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สามารถ ขาวเงิน รอง ผบ.ร้อย.ตชด.๑๔๕ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมฐานฯปบ.บ้านคลองใหญ่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ปข มี ด.ต.ทณพศ ทองโปร่ง ให้การต้อนรับ
๒.รอง.ผบ.ร้อย.ตชด.๑๔๕ ได้มอบนโยบาย ดังนี้
๒.๑ เน้นย้ำ ขตร.รักษาระเบียบวินัย ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิด กม.โดยเฉพาะยาเสพติด
๒.๒ พัฒนาที่ตั้งให้พร้อมการปฎิบัติทางยุทธวิธี
๒.๓ สืบสวนหาข่าวใน พท.รับผิดชอบพร้อมช่วยเหลือ ปชช.
๓.เดินทางกลับเมื่อ ๒ ส.ค.๕๙ เวลา ๑๐.๑๐ น.
๔.เหตุการณ์ปกติ

       

ครูตำรวจแดร์

เมื่อ 2 ส.ค.59 เวลา 08.30 น.- 10.20 น.ด.ต.โอภาส แสงนิล ตร.มว.มชส.ร้อย ตชด.145 ได้เดินทางไปสอนครูตำรวจแดร์ให้กับนักเรียนชั้นป.6  โรงเรียนบ้านหนองคาง ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 25 คนในบทเรียนที่ 2 เรื่องบุหรี่กับนักเรียน และบทเรียนที่ 3 เรื่องม่านควัน

           

 ( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

         กองร้อยตำรวจตระเวน(ชายแดนที่ 145 - Facebook

ครูตำรวจแดร์

 เมื่อ 1 ส.ค.59 เวลา 09.00 น.- 11.00 น. ด.ต.โอภาส แสงนิล ตร.มว.มชส.ร้อย ตชด.145 ได้เดินทางไปสอนครูตำรวจแดร์ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านลาดวิถี ต.ศิลาลอย  อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 11 คนในบทเรียนที่ 3 เรื่องม่านควัน