เดือน มกราคม 60

        

รณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้โทษ

เมื่อ 18 ม.ค.60 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ มว.มชส.ร้อย ตชด.145 สสน.วิทยากร จำนวน 2 นาย โดยมี ด.ต.โอภาส แสงนิล เป็น หน.ชุด ทำกิจกรรมนันทนาการ และรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้โทษให้กับนักเรียน ร.ร.หัวหินวิทยาลัย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จว.ปข. มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 209 คน เสร็จภารกิจเมื่อ เวลา 16.00 น. 

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

รับมอบสารส้มผงและคลอรีนผง

เมื่อ 18 ม.ค.60 เวลา 09.00 น.ร้อย ตชด.145 ได้รับมอบสารส้มผงและคลอรีนผง จำนวน 5 ตัน จากสำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดย ร้อย ตชด.145 ได้นำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯเนื่องจากน้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคขุ่นมีสีแดง จำนวน 2 ตัน ดังนี้
1.บ.ไร่บน หมู่ 2 จำนวน 200 กก.
2.บ.โปร่งกระสัง หมู่ 4 จำนวน 200 กก.
3.บ.ยางชุมเหนือ หมู่ 6 จำนวน 200 กก.
4.บ.รวมไทย หมู่ 7 จำนวน 1,000 กก.
5.บ.ย่านซื่อ หมู่ 9 จำนวน 200 กก.
6.บ.ท่าตักน้ำ หมู่ 10 จำนวน 200 กก.
7.นำส่ง ร้อย ตชด.147 จำนวน 3,000 กก.เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.บางสะพานต่อไป

     

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระดับหมู่บ้าน

เมื่อ 18 ม.ค.60 เวลา 08.30 น.พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.145 เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม " โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระดับหมู่บ้าน " ของ จว.ปข. ( กลุ่มงานความมั่นคง ) ณ.บ.หนองไผ่ ม.5 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน เสร็จภาระกิจเมื่อ เวลา 22.00 น.

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ชุดถวายความปลอดภัย

เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สามารถ  ขาวเงิน ผบ.มว.ร้อย ตชด.๑๔๕, ร.ต.ท.กฤติเดช  พลสุวรรณ  ผบ.มว.ร้อย ตชด.๑๔๕ /หน.ชุด ตรวจความพร้อมและชี้เเจ้งภารกิจให้กำลังพลชุดถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จะเสด็จเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ณ บริเวณรอบท่าอากาศยานหัวหิน อ.หัวหิน จว.ปข. 

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมกิจกรรมฝายเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อ 17 ม.ค. 60 เวลา 10.00 น. ร.ต.อ.สมศักดิ์  ทวิสังข์  ผบ.มว.ตชด.1453 ฐานปฏิบัติการบ้านคลองใหญ่ ได้มอบหมายให้ ด.ต.สุขสันต์ ประชาชิต พร้อมพวกรวม 3 นาย เข้าร่วมกิจกรรมฝายเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  ครบรอบ 100 วัน สวรรคต  พื้นที่ บ้านป่าละอู ม.3 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

นำของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อ 16 ม.ค.60 เวลา 16.00 น.พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ์ ผกก.ตชด.14 และ ร.ต.อ.สามารถ ขาวเงิน รอง ผบ.ร้อย ตชด.145 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.145 ได้รับมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตามโครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน ณ จุดรับบริจาคสถานีรถไฟหัวหิน เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ ร้อย ตชด.147 อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

     

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ชุดถวายความปลอดภัย

เมื่อ ๑๖ ม.ค.๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สามารถ ขาวเงินผบ.มว.ร้อย ตชด.๑๔๕, ร.ต.ท.กฤติเดช พลสุวรรณ  ผบ.มว.ร้อย ตชด.๑๔๕ /หน.ชุด ดำเนินการชี้แจงภารกิจให้กำลังพลชุดถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จะเสด็จเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช   ณ ท่าอากาศยานหัวหิน อ.หัวหิน จว.ปข. 

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

รณรงค์ป้องกันยาเสพติด

เมื่อ 15 ม.ค.60 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ มว.มชส.ร้อย ตชด.145 สสน.วิทยากร 2 นาย โดยมี ด.ต.โอภาส แสงนิล เป็น หน.ชุด ทำกิจกรรมนันทนาการและรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ร่วมกับ ชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ที่ 1209 ในโครงการราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด , โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนป้องกันยาเสพติด , โครงการชุมชนดูแลชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี ณ บ.เขาเขียว ม.11 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มี ปชช.เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน เสร็จภารกิจเมื่อ เวลา 14.00 น.

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ชุดถวายความปลอดภัย

เมื่อ ๑๕ ม.ค.๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.ท.สมชาย บุญจริง ผบ.มว.ร้อย ตชด.๑๔๕ /หน.ชุด ดำเนินการชี้แจงภารกิจให้กำลังพลชุดถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ในพื้นที่ จว.ปข.ณ ท่าอากาศยานหัวหิน อ.หัวหิน จว.ปข. 

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อ 14 ม.ค.60 เวลา 16.00 น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.ท.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.145. พร้อมพวกรวม. 8 นาย ร่วมจัดนิทรรศการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้โทษ กิจกรรมนันทนาการและเกมส์เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560. ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลปราณบุรี อ.ปราณบุรี จว.ปข.
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน  เสร็จภารกิจเมื่อ. 19.00 น.

    

 

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

นำสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เมื่อ14  ม.ค.60 เวลา 10.00 น.พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สามารถ  ขาวเงิน  รอง ผบ.ร้อย ตชด.145 พร้อมพวก รวม 10 นาย พร้อมด้วย ร.ต.อ.เจริญ  สัตย์พันธ์  รอง ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพล 5 นาย  เป็นตัวแทนนำสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน  ในพระอุปภัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคนีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสพัณณวดี , บช.ตชด. ,มูลนิธิภาณี ยิบอินซอย นำข้าวสาร 5 กก. จำนวน 250 ถุง , น้ำดื่ม 100 แพ็ค , ไก่ทอด 600 ถุง ข้าสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้าผู้ใหญ่ และเด็ก  แพมเพอส์ นำไปมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัย (น้ำท่วม) ในพื้นที่ อ.บางสะพาน โดยได้นำไปมอบให้ผู้ประสบภัยฯ พื้นที่ ม.1 บ.วังยาว ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

รักษาความปลอดภัยในงานกิจกรรมวันเด็ก

เมื่อ 14 ม.ค.60 เวลา 12.00 น.ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ ผบ.มว.ตชด.1453 ฐานปฏิบัติการบ้านคลองใหญ่ ได้มอบหมายให้ ด.ต.ชาคริต อมรโสภณ รอง ผบ.มว.ตชด.1453  พร้อมพวกรวม 4 นายได้เดินทางไปอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดขึ้นที่ รร.ตชด.บ้านป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่. อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ เหตุการณ์ปกติเดินทาง กลับ เวลา 16.00 น.

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

แจกสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เมื่อ 14 ม.ค.60 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ ผบ.มว.ตชด.1453 ฐานปฏิบัติการบ้านคลองใหญ่ ได้มอบหมายให้ ด.ต.ชาคริต อมรโสภณ รอง ผบ.มว.ตชด.1453 พร้อมพวกรวม 4 นาย ร่วมกับคณะพระครูประภัสสร วรพินิจ (ไพโรจน์ ) เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล ได้แจกสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 300 ห่อ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยบ้านป่าละอู ที่ รร.ตชด.บ้านป่าละอู  ต.ห้วยสัตว์ใหญ่. อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ เสร็จภารกิจเดินทางกลับ เวลา 11.30 น.

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

รับสิ่งของบริจาค

เมื่อ 14 ม.ค.60 เวลา 08.30 น. ร้อย ตชด.145 ได้จัดกำลังพลรวม 10 นาย พร้อมรถยนต์บรรทุกรับสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ดังนี้
1 ข้าวสาร 5 กก. 250 ถุง
2.น้ำดื่ม 100 แพ็ค
3. ไก่ทอด 600 ถุง
และออกเดินทางนำส่งกองร้อย ตชด. 147 เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยกภัย ต่อไป

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ

เมื่อ ๑๓ ม.ค.๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.พ.ต.ท.สมบัติ  ธารา รอง ผกก.ตชด.๑๔ ,พ.ต.ท.จักรพล จันทนพันธ์ สว.ผงป.กก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วย ร.ต.อ.สามารถ ขาวเงิน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมการรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม อ.สามร้อยยอด จว.ปข. โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดเข้าร่วมประชุม และได้ทำการตรวจสนาม ฮ พระที่นั่งและ สนาม ฮ ผู้ติดตาม เสร็จภารกิจการประชุม เดินทางกลับเมื่อ เวลา ๑๒.๐๐ น.

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

รณรงค์ป้องกันยาเสพติด

เมื่อ 13 ม.ค.60 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้  มว.มชส.ร้อย ตชด.145 สนับสนุนวิทยากร จำนวน 2 นาย โดยมี ด.ต.โอภาส แสงนิล เป็น หน.ชุด ทำกิจกรรมนันทนาการและรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้โทษในวันเด็กแห่งชาติ ให้กับนักเรียน ร.ร.บ้านหนองตาเมือง ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 90 คน เสร็จภารกิจเมื่อ เวลา 12.00 น.

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ชุดถวายความปลอดภัย

เมื่อ ๑๓ ม.ค.๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.ท.สมชาย บุญจริงผบ.มว.ร้อย ตชด.๑๔๕ /หน.ชุด ดำเนินการชี้แจงภารกิจให้กำลังพลชุดถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จะเสด็จฯ โรงเรียนบางสะพาน  อ.บางสะพาน จว.ปข. ณ ท่าอากาศยานหัวหิน อ.หัวหิน จว.ปข. 

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

จัดทำสนาม ฮ. เตรียมการรับเสด็จฯ

เมื่อ 12 ม.ค.60 เวลา  09.00 น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สามารถ ขาวเงิน รอง ผบ.ร้อย ตชด.145 และ  ร.ต.ท.วุฒิชัย คงดำสวน ผบ.มว.ตชด.145 พร้อมข้าราชการ ตำรวจ ร้อย ตชด. 145 ดำเนินการจัดทำสนาม ฮ. ณ สนาม ร.ร.สามร้อยยอดวิทยาคม  จำนวน 2 จุด เตรียมการรับเสด็จ เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ เวลา 16.30 น.

   

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ชุดถวายความปลอดภัย

เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.ท.กฤติเดช พลสุวรรณ  ผบ.มว.ร้อย ตชด.๑๔๕ /หน.ชุด ดำเนินการชี้แจงภารกิจให้กำลังพลชุดถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ในพื้นที่ จว.กาญจนบุรี,จว.ราชบุรี,จว.เพชรบุรี,จว.ประจวบคีรีขันธ์   ณ ท่าอากาศยานหัวหิน อ.หัวหิน จว.ปข. 

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   

เมื่อ 11 ม.ค. 60 เวลา 09.00 น.ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.1451 หน.ชุด พร้อมพวก 2 นาย อำนวยความสะดวกให้กับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี                   ( พอ.สว.) รพ.กุยบุรี ออกปฏิบัติหน้าที่ บ้านย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ โดยรถยนต์ราชการ ของ รพ.กุยบุรี โดย ทันตแพทย์วิทยา โปธาสินธุ์ ตำแหน่ง ผอ.รพ.กุยบุรี เป็น หน.ชุด พอ.สว.รพ.กุยบุรี 

- ทันตแพทย์ 1 คน
- ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 คน - จัดการงานทั่วไป 1 คน - พนักงานพิมพ์ 1 คน
- พยบ.วิชาชีพชำนาญการ 4 คน
- พยบ.วิชาชีพ 1 คน
- จท.สาธารณาสุข 3 คน
- เภสัชกรรม 1 คน
- แพทย์แผนไทย 1 คน
- จท.สอบสวนป้องกันโรค 4 คน  มีผู้เข้ารับการรักษา 54 คน แบ่งเป็น 

- แพทย์ตรวจรักษา 48 คน
- ทันตกรรม 6 คน
- ชั่งน้ำหนักเด็ก 10 คน
- เจาะเลือด 12 คน - แจกสิ่งของแผนไทย 29 คน เสร็จสิ้นภารกิจ ชุด พอ.สว. เดินทางกลับ เวลา        12.00 น.

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ชุดถวายความปลอดภัย

เมื่อ ๑๐ ม.ค.๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สามารถ  ขาวเงิน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕, ร.ต.ท.สมชาย  บุญจริง  ผบ.มว.ร้อย ตชด.๑๔๕ /หน.ชุด ดำเนินการชี้แจงภารกิจให้กำลังพลชุดถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.ในพื้นที่ จว.กาญจนบุรี,จว.ราชบุรี,จว.เพชรบุรี,จว.ประจวบคีรีขันธ์ ณ ท่าอากาศยานหัวหิน อ.หัวหิน จว.ปข. 

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ.กุยบุรี

เมื่อ 10 ม.ค.60 เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ร.ต.ท.กฤติเดช พลสุวรรณ ผบ.มว.ตชด.145 พร้อมพวกรวม 5 นาย นำกำลังเข้าช่วยเหลือ และแจกถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยน้ำท่วม บริเวณพื้นที่ บ้านปากเหมือง,บ้านโพธิ์เรียง,บ้านปากทะเล ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จว.ปข. 

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้านคลองน้อย

เมื่อ 10 ม.ค.60 ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ ผบ.มว.ตชด.1453 ฐานปฏิบัติการบ้านคลองใหญ่ ได้มอบหมายให้ ด.ต ชาคริต อมรโสภณ รอง ผบ.มว.ตชด.1453 พร้อมพวกรวม 2 นาย เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้านคลองน้อย ม.7 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ หัวข้อการประชุม
1.ป้องกันอุทกภัย
2.การทำบุญร้อยวันให้กับพระเจ้าอยู่หัว
3.งานอำเภอเคลื่อนที่
4.ขยายเงินกู้กองทุนหมู่บ้าน
5.การประเมินผลผู้ใหญ่บ้านครบวาระ 4ปี
6.การจัดงานวันเด็ก รร.ตชด.คลองน้อย
7.ยาเสพย์ติดในพื้นที่และห้ามล่าสัตว์ป่า
เสร็จภารกิจเดินทางกลับ เวลา 12.30 น.

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ช่วยเหลือน้ำท่วม อ.ปราณบุรี

เมื่อ 10 ม.ค.60 พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย กองร้อย ตชด.145 ออกช่วยเหลือประชาชนขน หมู่ 2 บ.เบญจพาส ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จว.ประจวบฯ 

     

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมตรวจพื้นที่รับเสด็จฯ

เมื่อ ๑๐ ม.ค.๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมศักด์ ทวิสังข์ ผบ.มว.ร้อย ตชด.๑๔๕/นตต.ประจำ กอร.ฯ โรงแรมฮิลตันหัวหิน กำกับดูแล และควบคุมการปฏิบัติชุดเก็บกู้ฯ กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. ทำการตรวจพื้นที่ทำการตรวจภายในอาคารที่พักและพื้นที่รอบบริเวณ รร.ปารายานา อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี ก่อนส่งมอบพื้นที่ให้ สภ.ขะอำ ต่อไป 

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ช่วยเหลือน้ำท่วม อ.ปราณบุรี

เมื่อ 10 ม.ค.60 พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย กองร้อย ตชด.145 ออกช่วยเหลือประชาชน หมู่1บ.เบญจพาส ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี น้ำเอ่อท่วมบ้านเรือนสูงประมาณ 20 ซม.ราษฎรได้รับผลกระทบ 10 ครอบครัว ส่วนใหญ่ขนของขึ้นที่สูงเรียบร้อยแลัว ชุดช่วยเหลือช่วยได้บรรจุถุงทรายเพื่อวางป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านและบ่อเลี้ยงกุ้ง 

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อ 10 ม.ค.60 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ มว.ตชด.1454 จัดกำลังพลร่วมขนของผู้บริจาค ที่โลตัสปราณ อ.ปราณบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ช่วยเหลือน้ำท่วม พื้นที่ อ.หัวหิน

เมื่อ 10 ม.ค. 60 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ มว.ตชด.1453 ฐานปฏิบัติการบ้านคลองใหญ่ จัดกำลังพลออกตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบ และทำการช่วยเหลือประชาชน บริเวณ ม.3 บ้านป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ 

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ช่วยเหลือน้ำท่วม พื้นที่ อ.กุยบุรี

เมื่อ 10 ม.ค. 60 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ มว.ตชด.1451 ฐานปฏิบัติการบ้านย่านซื่อ จัดกำลังพลออกตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วม และทำการช่วยเหลือประชาชน บริเวณ ม.6 บ้านยางชุม ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ประจวบฯ มีบ้านเรือนประชนถูกน้ำท่วมหลายหลัง 

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมรับการตรวจสนาม ฮ  จากคณะตรวจฯ

เมื่อ ๙ ม.ค.๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สามารถ ขาวเงิน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ,ร.ต.ท.วุฒิชัย คงดำสวน  ผบ.มว.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดรวม ๖ นาย เดินไปร่วมรับการตรวจสนาม ฮ  จากคณะตรวจฯ  เพื่อเตรียมการรับเสด็จ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ ร.ร.สามร้อยยอดวิทยาคม อ.สามร้อยยอด จว.ปข.ใน ๑๕ ม.ค.๖๐

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ตรวจความพร้อมถวายความปลอดภัย

เมื่อ ๙ ม.ค.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.ท.สมชาย  บุญจริง  ผบ.มว.ร้อย ตชด.๑๔๕ /หน.ชุด ดำเนินการตรวจความพร้อมกำลังพลชุดถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ในพื้นที่ ห้วง ๙ - ๑๗  ม.ค.๖๐  ณ ท่าอากาศยานหัวหิน อ.หัวหิน จว.ปข.

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ดำเนินการจัดทำสนาม ฮ.

เมื่อ 8 ม.ค.60 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.ปานเทพ ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ร.ต.อ. สามารถ ขาวเงิน รอง ผบ.ร้อย ตชด.145 พร้อมพวกรวม 6 นาย ได้ดำเนินการจัดทำสนาม ฮ.  ร.ร. สามร้อยยอดวิทยาคม และ ร.ร.บ้านไร่เก่า เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ในวันที่ 15 ม.ค.60 เวลา 14.00 น. ณ ร.ร.สามร้อยยอดวิทยาคม อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ ในส่วนของสนาม ฮ.พระที่นั่งยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากแขวงการทางไม่สามารถดำเนินการทำพื้นสนามได้เพราะมีฝนตกลงมาตลอดวัน ในส่วนอื่นการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

คณะแพทย์ตรวจพื้นที่รับเสด็จฯ

เมื่อ 6 ม.ค.60 เวลา 15.00 น.พ.ต.ท.ปานเทพ ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ร.ต.อ.สามารถ  ขาวเงิน รอง ผบ.ร้อย ตชด.145 พร้อมพวก รวม 5 นาย ได้ เดินทางไปให้การต้อนรับ นายแพทย์ ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. และ นายทหารราชองครักษ์ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจพื้นที่ และร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ในวันที่ 15 ม.ค.60 เวลา 14.00 น. ณ ร.ร.สามร้อยยอดวิทยาคม อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

เมื่อ 6 ม.ค.60 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.ปานเทพ ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.145 ได้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม " โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชายแดนตอนใน " ของ จว.ปข. ( กลุ่มงานความมั่นคง ) ณ.บ.สวนขนุน ม.10 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 79 คน เสร็จภาระกิจเมื่อ 061400 ม.ค.60

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ครูตำรวจ D. A. R. E.

เมื่อ 5 ม.ค.60 พ.ต.ท.ปานเทพ ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้  ด.ต.ปิยพงษ์ พรหมชาติ ครูตำรวจ D. A. R. E. ร้อย ตชด.145. ได้เข้าสอนบทเรียนที่ 5 เรื่อง ความจริง และบทเรียนที่ 6 เรื่อง รากฐานของมิตรภาพ ดังนี้
1.เมื่อ 5 ม.ค.60 เวลา 09.00 น.-11.00 น.เข้าสอน นร.ชั้น ป.5 ร.ร.บ้านบางปู ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จว.ปข. จำนวน 11 คน
2.เมื่อ 5 ม.ค.60 เวลา 13.00 น.- 15.00 น. เข้าสอน นร.ชั้นป.5 ร.ร.บ้านใหม่ ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จว.ปข. จำนวน 9 คน

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมกันตรวจสอบซากช้าง

เมื่อ 5 ม.ค. 60 เวลา 09.00 น.พ.ต.ท.ปานเทพ ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ร.ต.อ.สามารถ  ขาวเงิน รอง ผบ.ร้อย ตชด.145 พร้อมพวกรวม 3 นาย ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า "หน่วยพญาเสือ" พร้อมด้วยหน่วยความมั่นคงทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และปศุสัตว์ ได้ร่วมกันตรวจสอบซากช้างที่นำมาฝังไว้ในบริเวณที่ดินของวัดเขาอิติสุคโต อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ ขุดพบจำนวน 5 ตัว/ซาก และจากการตรวจสอบกับทางอำเภอหัวหินปรากฏว่า การฝังซากดังกล่าวมิได้แจ้งนายทะเบียนท้องที่ให้ทราบแต่อย่างใด ในเบื้องต้นจากพยานหลักฐานที่พบน่าจะมีการกระทำความผิดในการนำช้างมาสวมตั๋วรูปพรรณช้างซึ่งคงต้องรอผลการตรวจรหัสพันธุกรรม(DNA)หากผลการตรวจ DNA ปรากฏว่ามีการปิดบังซ่อนเล้นช้างที่ตายเพื่อกระทำการนำช้างป่ามาสวมตั๋วรูปพรรณก็จะดำเนินการตามกฏหมายต่อไป 

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

ร่วมประชุม คณะกรรมการรักษาความมั่นคง

เมื่อ 4 ม.ค.60 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อยตชด.145 ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.สามารถ ขาวเงิน รอง ผบ.ร้อย ตชด.145 เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการ อำเภอปราณบุรีประจำเดือนมกราคม 2560 โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรีเป็นประธาน ผลการประชุม ให้ทุกส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่  ปัญหาภัยแล้งเนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนปราณบุรีมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอใช้ด้านการเกษตร ปัญหาอุบัติเหตุท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ และ การแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่

     

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

โครงการเพิ่มศักยภาพเพี่อสร้างความเข้มแข็ง

เมื่อ 4 ม.ค.60 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ร.ต.ท.บุญรวม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.145 ได้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม " โครงการเพิ่มศักยภาพเพี่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชายแดนตอนใน " ของ จว.ปข. ( กลุ่มงานความมั่นคง ) ณ.บ.ห้วยแห้ง ม.1 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 43 คน เสร็จภาระกิจเมื่อ เวลา 15.00 น.

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

บริจาคโลหิตตามโครงการ ตชด.ร่วมใจ

เมื่อ 4 ม.ค.60 เวลา 13.00 น.พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ร.ต.ท.ธงชัย จันทร์มั่งคั่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล ร้อย.ตชด.145 นำข้าราชการตำรวจ 8 นาย บริจาคโลหิตตามโครงการ ตชด.ร่วมใจ ณ ร.พ.ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบฯ บริจาค จำนวนโลหิตที่บริจาค 3600 ซีซี 

     

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

รักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

เมื่อ 3 ม.ค 60 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ ผบ.มว.ตชด.145 หน.ชุด เคลื่อนที่เร็ว ชี้แจงภารกิจและตรวจความพร้อมของ กำลังพล ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนจุดบริการประชาชนในพื้นที่ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบฯ

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

รักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

เมื่อ 3 ม.ค.60. เวลา 08.30 น. ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ ผบ.มว.ตชด.1453 ฐานปฏิบัติการบ้านคลองใหญ่  มอบหมายให้ ด.ต.ชาคริต อมรโสภณ รอง ผบ.มว.ตชด.1453 พร้อมพวกรวม 3 นาย ได้ออกพื้นที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ เพื่อดูแล และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวบนท้องถนน และ บริเวณน้ำตกป่าละอู ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่  เหตุการณ์ปกติ

     

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

รักษาความปลอดภัยให้คณะแพทย์อาสา

เมื่อ 2 ม.ค.60 เวลา 07.00 น. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ร.ต.ท.ธงชัย จันทร์มั่งคั่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล ประจำกองร้อย นำตำรวจไปรักษาความปลอดภัยให้คณะแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( พอ.สว.) ปฎิบัติงานที่ บ.แพรกตะคร้อ ม.11 ต.บึงนคร อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ เดินทางโดยรถยนต์ของ ร้อย ตชด.145 หมายเลข ปน.4002 มี ด.ต. ไกรสร หอมระรื่น เป็นพลขับ เสร็จภาระกิจกลับถึง ร้อย ตชด.145 มื่อ เวลา 13.30 น.

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

เมื่อ 2 ม.ค.60. ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ ผบ.มว.ตชด.1453 ฐานปฏิบัติการบ้านคลองใหญ๋ มอบหมายให้ ด.ต.ชาคริต อมรโสภณ พร้อมพวกรอง ผบ.มว.ตชด.1453 รวม 3 นาย ได้ออกพื้นที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ เพื่อดูแล และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวบนท้องถนน และ บริเวณน้ำตกป่าละอู ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่  เหตุการณ์ปกติ 

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

รักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่

 เมื่อ 2 ม.ค.60. พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ร.ต.อ.วันชัย ศรเวช รอง ผบ.ร้อย ตชด.145 หน.ชุด พร้อมพวกรวม 12. นาย ได้ออกตรวจเยี่ยม จุดบริการประชาชน ในพื้นที่ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประสานการปฎิบัติงาน และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่  เหตุการณ์ปกติ

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

 เมื่อ 1 ม.ค.60. ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทวิสังข์ ผบ.มว.ตชด.1453 ฐานปฏิบัติการบ้านคลองใหญ่  มอบหมายให้ ด.ต.ชาคริต อมรโสภณ รอง ผบ.มว.ตชด.1453  พร้อมงพวกรวม 4 นาย ได้ออกพื้นที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ เพื่อดูแล และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวบนท้องถนน และ บริเวณน้ำตกป่าละอู ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่  เหตุการณ์ปกติ

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

 รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

เมื่อ  1 ม.ค.60 พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ร.ต.อ.สามารถ ขาวเงิน รอง ผบ.ร้อย ตชด.145 พร้อมกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็ว รวม 12 นาย รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังวัดห้วยมงคล และได้อำนวยความสะดวกในการแจกวัตถุมงคล โดยมีพระครูประภัสสรวรพินิจ เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล เป็นผู้แจก เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว  เหตุการณ์ปกติ

    

( ดูภาพเพื่มเติม ได้ใน facebook กองร้อย ตชด.145 ) 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 - Facebook

 

 

 

 

 

 

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.เทพ อมรโสภิต

รักษาราชการแทน

 ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

 

พ.ต.อ.พงศ์ศักดิ์  ลิ้มเจริญฉัตร

รักษาราชการแทน

ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑

 

 

 พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ์

ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

 

 

พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ

ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕