วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

Menu

Current Date & Time

พยากรณ์อากาศ

policetv tv

สถานีวิทยุ ตชด. ค่ายพระมงกุฎเกล้า

เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว
 
 
พ.ต.ท.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เป็นประธานกิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
 
 
ประชาสัมพันธ์
ติดตาม Facebook โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
 

รีวิว ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 จาก Google Maps
https://goo.gl/maps/eCkWbReTDZZrCt4d6

 คลิกเพื่อเข้าสู่ รร.จิตอาสาพระราชทาน

https://www.facebook.com/royaljitarsaschool

 
 
 
 
 
 
 
 
 
**************************************************************************************
 
กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวน ประชาชนนำลูกหลานเข้ารับวัคซีนสร้ามเสริมภูมิคุ้มกันโรค

📍เข้ารับการฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566

💉วัคซีนสร้ามเสริมภูมิคุ้มกันโรคคืออะไร?
คือ วัคซีนที่ช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (จำเป็นต้องครบถ้วนตามเกณฑ์) เพื่อเพิ่มระดับภูมิคุ้มกัน ให้เพียงพอต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เช่น โรคหัด หัดเยอรมัน โปลิโอ คอตีบ ไอกรน

📌รับบริการได้ที่ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและ รพ.ใกล้บ้าน
 

ที่มา: แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กองโรคติดต่อทั้วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 
 
 
 
 
 
 ***********************************************************
 
พ.ร.บ. ใหม่ที่ประชาชนควรรู้
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ที่ออกประกาศในราชกิจจาฯ มาได้ซักพักแล้ว (เมื่อวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา) และ พรบ.นี้จะมีผลบังคับใช้ในอีก 120 วันหลังจากวันประกาศ หรือประมาณปลายเดือน ก.พ.66
และภายหลังจาก พรบ.นี้บังคับใช้ ถ้ามี จนท.รัฐรายใดก็ตามที่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการทารุณทรมานต่างๆ ต่อกำลังพลภายใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่อยู่ในสังกัดและกับประชาชน เมื่อทำการสอบสวนแล้วและมีความผิดจริงตาม พรบ.ฯ จะมีโทษต่างๆ ดังนี้
- กรณีการทำการทรมานหรือการทำให้สูญหาย จำคุก 5 ถึง 15 ปี ปรับ 100,000 ถึง 300,000 บาท
- กรณีที่มีการทรมานหรือการทำให้สูญหายจนเกิดการบาดเจ็บสาหัส จำคุก 10 ถึง 25 ปีและปรับ 200,000 ถึง 500,000 บาท
- การทรมานหรือการทำให้สูญหายจนเสียชีวิต จำคุก 15 ถึง 30 ปีหรือตลอดชีวิตปรับ 300,000 ถึง 1,000,000 บาท
- การกระทำที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จำคุกไม่เกิน 3 ปีและปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากโทษที่พูดถึงข้างต้น ยังระบุโทษถึงผู้ให้การสนับสนุน ผู้สมคบ รวมถึงผู้บังคับบัญชาที่ทราบการกระทำผิด ซึ่งมีโทษหนักเบาต่างกันออกไปอีกด้วย
และต่อให้ผู้กระทำผิดเป็นทหารก็ตาม หากทำผิดตาม พรบ.นี้ก็จะต้องไปขึ้นศาลยุติธรรม โดยให้ศาลทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นศาลสำหรับพิจารณาคดีความผิดตาม พรบ.นี้
 
 
การปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วย
 
 
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติ" ณ รร.ตชด.นเรศวรป่าละอู
๓.วัน/เวลา : ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๖ ห้วง ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ๔. สถานที่ : รร.ตชด.นเรศวรป่าละอู ม.๓ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์
๕.รายละเอียด : คณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ ๒๘ ณ รร.ตชด.นเรศวรป่าละอู โดยมี ร.ต.ต.นเรศ ผิวผุด รอง สว.(ป)ฯ รรท. ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ เป็น หน.ชุด นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมพวกรวม ๔ นาย อำนวยความสะดวกให้กับคณะฯ ณ รร.ตชด.นเรศวรป่าละอู ม.๓ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์
https://web.facebook.com/profile.php?id=100068414987338&_rdc=1&_rdr
 
 
ภารกิจ : พัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ ต.บึงนครอ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ
ร.ต.ท. วิฑูรย์ ประทุมสุวรรณ รอง สว.(ป)ฯ หน.ชุด พร้อมกำลังพล ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๑๘ นาย ได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ ต.บึงนคร อ.หัวหิน เพื่อเตรียมการรับเสด็จ
 
๒๐ ก.พ. ๒๕๖๖ ด.ต.ชาคริต อมรโสภณ รอง.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกรวม ๓ นาย ออกลาดตระเวนและพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ บ้านรวมไทย ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงแจกจ่ายยาให้กับประชาชน เพื่อป้องกัน/ปราบปรามอาชญากรรม การลักลอบนำเข้ายาเสพติด การค้าสิ่งผิดกฎหมาย การบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าว และประชาสัมพันธ์หน่วย
 
โครงการ พสบ.ทบ.๒๘ ห่วงใยมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ (ซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ยากไร้)
๑๘-๑๙ ก.พ.๒๕๖๖ ห้วง ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.จ.ส.ต.ปราชญ์ประสิทธิ์ ระวินหรรษ์ รอง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ หน.ชุด พร้อมกำลังพล มว.ตชด.๑๔๕๒ รวม ๒ นาย ร่วมกับตำรวจพลร่ม และทหาร ฉก.จงอางศึก ร่วมกันซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ยากไร้ ให้กับ นางลมัย แสงพูล อายุ ๗๓ ปี บ้านเลขที่ ๘๑ บ้านโปร่งสำโหร่ง ม.๙ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
๑๘ ก.พ. ๒๕๖๖ ห้วง ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พ.ต.ท.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ด.ต.ชาคริต อมรโสภณ รอง.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมกำลังพล มว.ตชด.๑๔๕๓ รวม ๓ นาย เดินทางไป วัดกำแพงแลง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
 
เมื่อ ๑๕ ก.พ.๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ด.ต.สุนทร สุดรอด ผบ.หมู่ ร้อย ตชด.๑๔๕ /จนท.พยาบาล ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วย กพ.มว.ตชด.๑๔๕๔ รวม ๔ นาย เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับคณะแพทย์ พอ.สว.รพ.ค่ายธนะรัชต์ ออกปฏิบัติหน้าที่ ณ บ.เขาจ้าว ม.๑ ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ปข.โดยมี พ.อ.วรินทร ทานาค ผอ.โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ เป็น หน.คณะ พอ.สว.รพ.ค่ายธนะรัชต์ ณ รพ.สต.เขาจ้าว ม.๑ ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ปข.
 
ห้วงวันที่ ๑๓ - ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๖ ร.ต.ท.ปิยพงษ์ พรหมชาติ รอง สว.(ป) มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวกรวม ๒ นาย ได้เข้าสนับสนุนวิทยากร ให้กับลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนหนองหอย จำนวน ๑๐๓ ณ บ้านไร่ปิยวัลย์แคมป์ ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบฯ https://www.facebook.com/profile.php?id=100068414987338
 
ภารกิจ : พัฒนาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหมาก
๑๔ ม.ค.๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ส.ต.ต.ภาณุพงศ์ ผิวเงิน ผบ.หมู่ ตชด.๑๔๕๔ พร้อมพวกรวม ๒ นาย ร่วมกับ ทหาร ฉก.จงอางศึก เเละชาวบ้าน บ้านป่าหมากได้ทำการพัฒนาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จว.ปข
 
๑๓ ก.พ.๒๕๖๖ ร.ต.ท. วิฑูรย์ ประทุมสุวรรณ รอง สว.(ป)ฯ หน.ชุด พร้อมกำลังพล ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๑๘ นาย ได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ
ผลการปฏิบัติ :
๑ ทำความสะอาดรอบบริเวณ
๒ ตัดแต่งกิ่งไม้ทางเข้าโรงเรียน
๓ ตัดหญ้ารอบบริเวณโรงเรียน
๔ ปรับพื้นที่ข้างทางเข้าเพื่อจะทำการวางล้อยางสำหรับปลูกหญ้าแฝก
๕ ทาสีล้อยางที่จะทำการปลูกหญ้าแฝก
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068414987338
 
รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
๑๒ ก.พ. ๒๕๖๖ ห้วง ๑๔.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. ส.ต.ต.ภานุพงษ์ ผิวเงินผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๔ พร้อมพวกรวม ๒ นาย ร่วมกับ ทหาร ฉก.จงอางศึก ออกตรวจความเรียบร้อยรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ณ.ลานกางเต็นท์ บ.ป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน,ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ต่างๆ, เพื่อป้องกันและปราบปรามการเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎมายและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19
 
อบรมให้ความรู้ข้าราชการตำรวจในสังกัด เรื่อง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.๒๕๖๕
๐๙ ก.พ.๖๖ ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ทำหน้าที่วิทยากรอบรมให้ความรู้ข้าราชการตำรวจในสังกัด เรื่อง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการขยายผลไปสู่ข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อให้กำลังพลในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ ผบช.ทุกระดับชั้น และได้แนะนำให้นำไปขยายต่อให้ข้าราชการในแต่ละหน่วยต่อไป ณ ห้องประชุม จันทน์หอม อ.ปราณบุรี จว.ปข. https://www.facebook.com/profile.php?id=100068414987338
 
 
๘ ก.พ. ๒๕๖๖ ห้วง ๐๘.๓๐น. - ๑๖.๓๐น. ร.ต.ท.โอภาส แสงนิล หน.ชุด พร้อมด้วย ขตร.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ รวมทั้งหมด ๘ นาย ได้เข้าดำเนินการฝึกอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกฯ โดยมี นายชาญชัย สังข์เครือ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๓ ตำบลไร่ใหม่ เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน ๒๐ คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองแก หมู่ ๓ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบฯ https://www.facebook.com/profile.php?id=100068414987338
 
 
ในวันที่ ๗ - ๘ ก.พ. ๒๕๖๖ ห้วง ๐๘.๓๐น. - ๑๖.๓๐น. ร.ต.ท.โอภาส แสงนิล หน.ชุด พร้อมด้วย ขตร.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ รวมทั้งหมด ๘ นาย ได้เข้าดำเนินการฝึกอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกฯ โดยมี นายจิโรจ เปลี่ยนเดช ผู้ใหญ่บ้าน ม.๒ ตำบลไร่ใหม่ เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน ๒๐ คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านสิบสองหุ้น หมู่ ๒ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบฯ
 
เข้าทำการสอนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)
๗ ก.พ. ๒๕๖๖ ห้วง ๑๓.๐๐น. - ๑๔.๐๐น. ร.ต.ท.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) มว.มชส. ร้อย ตชด.๑๔๕ (ครูตำรวจแดร์) ได้เข้าทำการสอน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)ในบทเรียนที่ ๑๓ เรื่องกิจกรรมพิเศษ ให้กับนักเรียนชั้น ป.๕ จำนวน ๒๐ คน ณ โรงเรียนนาวัลเปรียง ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
๗ ก.พ. ๒๕๖๖ ห้วง ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. จ.ส.ต.ปราชญ์ประสิทธิ์ ระวินหรรษ์ รอง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมพวกรวม ๓ นาย ออกลาดตระเวนและพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ : บ้านป่าละอูน้อย หมู่ ๓ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ แจกจ่ายยาให้กับประชาชน เพื่อป้องกัน/ปราบปรามอาชญากรรม การลักลอบนำเข้ายาเสพติด การค้าสิ่งผิดกฎหมาย การบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าว และประชาสัมพันธ์หน่วย
 
ภารกิจ : เข้าร่วมฝึกอบรมการจัดการไฟป่า
๔.วัน/เวลา : ๗ ก.พ. ๒๕๖๖ ห้วง ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. พ.ต.ท.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.ต.สน เสียงใหญ่ รอง สว.(ป)ฯ รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ พร้อมพวกรวม ๔ นาย เข้าร่วมฝึกอบรมการจัดการไฟป่า โดยมี พ.อ.พงศ์พัฒน์ ห้องสินหลาก ผบ.ฉก.จงอางศึก เป็นประธานในการฝึกอบรมฯ
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
ภารกิจ : จิตอาสาพระราชทานฯ
เมื่อ ๐๗๐๙๓๐ ก.พ.๖๖ พ.ต.ท.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.ท.นิยม มูลยาพอ เป็นหัวหน้าชุด นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๕ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์" โดยมี นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม ๗๘ คน
 
 
๐๖ ก.พ.๖๖ พ.ต.ท.วิเชียร พุทธอินทร์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕/ผบ.ควบคุมฯ , พร้อม จนท.ตำรวจประจำเครื่องตรวจโลหะ ( Gate Way ) ได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ รักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีและคณะฯ ที่จะเดินทางมา ร่วมงานเฟสติวัลมวยไทย ประจำปี ๒๕๖๖ “Amazing Muay Thai Festivai ๒๐๒๓ ” ณ ที่หมาย ๒ อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จว.ปข. https://www.facebook.com/profile.php?id=100068414987338
 
ภารกิจ : เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ
๖ ก.พ. ๒๕๖๖ ส.ต.อ.สุนทร ศรีสกุล ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกรวม ๒ นาย เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
 
 
ภารกิจ : เข้าดำเนินการฝึกอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกฯ
เมื่อ ๕ ก.พ. ๒๕๖๖ ห้วง ๐๘.๓๐น. - ๑๖.๓๐น. ร.ต.ท.โอภาส แสงนิล หน.ชุด พร้อมด้วย ขตร.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ รวมทั้งหมด ๗ นาย ได้เข้าดำเนินการฝึกอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกฯ โดยมี นาย กำนันคมสันต์ สำราญราษฏร์ ตำบลไร่ใหม่ เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน ๒๐ คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านไร่ใหม่ หมู่ ๑ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบฯ
๑ ประชาสัมพันธ์หน่วย,อบรมผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชน
๒ ให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เสริมสร้างความจงรักภักดี
๓ ให้ความรู้ประวัติศาสตร์ไทย
๔ ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง
๕ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
๖ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
๗ จัดกิจกรรมนันทนาการ เสริมสร้างความสามัคคีให้กับผู้รับการฝึกอบรม
 
๔ ก.พ. ๒๕๖๖ ห้วง ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง รอง ผกก.ตชด.๑๔ , ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ , ร.ต.ต.สมรรถชัย พันดอน รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมด้วย กำลังพล มว.ตชด.๑๔๕๓ ร่วมให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก แก่ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ ซึ่งได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าโครงการศูนย์ดิจิตทัล ชุมชน รร.ตชด.บ้านย่านซื่อ
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
๓ ก.พ. ๒๕๖๖ ห้วง ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ร.ต.ต.สน เสียงใหญ่ รอง สว.(ป)ฯ รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ออกลาดตระเวนและพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ณ บ้านลาดวิถี หมู่ ๕ ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงแจกจ่ายยาให้กับประชาชน เพื่อป้องกัน/ปราบปรามอาชญากรรม การลักลอบนำเข้ายาเสพติด การค้าสิ่งผิดกฎหมาย การบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าว และประชาสัมพันธ์หน่วย
 
เมื่อ ๐๑ ก.พ. ๖๖ พ.ต.ท.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เป็นประธานการประชุมบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลปฏิบัติประจำเดือน และปัญหาข้อขัดข้องของแต่ละ มว. โดยมีข้าราชการตำรวจ ฝ่ายอำนวยการ , มว.ตชด.๑๔๕๑ - ๑๔๕๔ , มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ , จนท.ชปส.ร้อย ตชด.๑๔๕ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจันทน์หอม ร้อย ตชด.๑๔๕ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
ภารกิจ : อบรมเรื่อง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.๒๕๖๕
เมื่อ ๐๑ ก.พ. ๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวย รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เข้าอบรมในเรื่อง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม บก.ฉก.จงอางศึก ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพ.อ.พรรณศักย์ เพรียวพานิช รอง ผบ.ฉก.จงอางศึกเป็นประธาน และ จ.ส.อ.โอฤทธิ์ กลิ่นจันทร์ รอง หน.ชุด ชป.กร.กกล.สุรสีห์และกำลังพลประจำชุด ชป.กร.กกล.สุรสีห์ที่ ๑๑๑ พร้อมนายสิบประจำชุด ร่วมเป็นวิทยากร มีหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการเข้าร่วมอบรม เพื่อให้กำลังพลที่ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ ผบช.ทุกระดับชั้น
 
๒ ก.พ. ๒๕๖๖ ส.ต.อ.สุนทร ศรีสกุล ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกรวม ๒ นาย เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต 

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล

ผู้บังคับการ
ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑

 

พ.ต.อ.อัคราวัส  สีห์ธน​บุญ​อุบล

ผู้กำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์

ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕

ร.ต.อ. วุฒิชัย  คงดำสวน

รอง ผบ.ร้อย ตชด. ๑๔๕