วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

Menu

Current Date & Time

พยากรณ์อากาศ

policetv tv

สถานีวิทยุ ตชด. ค่ายพระมงกุฎเกล้า

มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว
 
 
สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
 
ว่าที่ พ.ต.ท.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เป็นประธานกิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
 
 
 
ประชาสัมพันธ์
ติดตาม Facebook โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
 
 

รีวิว ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 จาก Google Maps
https://goo.gl/maps/eCkWbReTDZZrCt4d6

 คลิกเพื่อเข้าสู่ รร.จิตอาสาพระราชทาน

https://www.facebook.com/royaljitarsaschool

 
 
 
การปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วย
 
 
 ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖ ห้วง ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. พ.ต.ท.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการบ้านคลองใหญ่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ โดยมี ร.ต.ต.นเรศ ผิวผุด รอง สว.(ป)ฯ รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ
https://web.facebook.com/profile.php?id=100068414987338
 
 
ห้วงวันที่ ๒๗ - ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๖ ร.ต.ท.ปิยพงษ์ พรหมชาติ รอง สว.(ป) มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวกรวม ๒ นาย ได้เข้าสนับสนุนวิทยากร ให้กับลูกเสือสำรอง และลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนศาลัย ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑๓๐ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑ จัดกิจกรรมนันทนาการ เสริมสร้างความสามัคคี
๒ อบรมวิชาลูกเสือ และกิจกรรมรอบกองไฟ
๓ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
๔ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
ภารกิจ : รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
๒๘ ม.ค. ๒๕๖๖ ห้วง ๑๔.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. ส.ต.ต.พชรพล เลพล ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๔ พร้อมพวกรวม ๒ นาย ร่วมกับ ทหาร ฉก.จงอางศึก ออกตรวจความเรียบร้อยรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ณ.ลานกางเต็นท์ บ.ป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน,ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ต่างๆ, เพื่อป้องกันและปราบปรามการเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎมายและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 มีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยว ประมาณ ๕๐ คน
๑ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ และการป้องกันตนเองในเบื้องต้น
๒ ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในพื้นที่
ผลการปฏิบัติ: การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๖ ด.ต.ชาคริต อมรโสภณ พร้อมกำลังพล มว.ตชด.๑๔๕๓ รวม ๓ นาย เดินทางไป วัดกำแพงแลง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อร่วมทำบุญและช่วยจัดสถานที่ อำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้มาร่วมงาน ณ วัดกำแพงแลง พร้อมรับมอบสิ่งของ

 

๒๖ ม.ค. ๒๕๖๖ ห้วง ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.พ.ต.ท.วิเชียร   พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วย กพ. มว.ตชด.๑๔๕๔ รวม ๕ นาย ร่วมให้การต้อนรับ พ.ต.อ.พรหมวุฒิ  วุฒิวิวัฒน์ชัย รอง ผบก.ตชด.ภาค๑ พร้อมคณะประเมินผลฯ ตรวจเยี่ยม รร.ตชด.บ.ป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์

 
๒๖ ม.ค. ๒๕๖๖ ห้วง ๑๓.๐๐น. - ๑๔.๐๐น.ร.ต.ท.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) มว.มชส. ร้อย ตชด.๑๔๕ (ครูตำรวจแดร์) ได้เข้าทำการสอน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)ในบทเรียนที่ ๖ เรื่องรากฐานของมิตรภาพ และในบทเรียนที่ ๗ เรื่องการรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน ให้กับนักเรียนชั้น ป.๕ จำนวน ๒๐ คน : โรงเรียนบ้านพุน้อย ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
https://web.facebook.com/profile.php?id=100068414987338&_rdc=1&_rdr
 
ห้วงวันที่ ๒๔ - ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๖ ร.ต.ท.ปิยพงษ์พรหมชาติ รอง สว.(ป) มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวกรวม ๓ นาย ได้เข้าสนับสนุนวิทยากร ลูกเสือวิสามัญ ให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๘๐ คน ณ บ้านไร่ปิยวัลย์แคมป์ ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑ จัดกิจกรรมนันทนาการ เสริมสร้างความสามัคคี
๒ อบรมวิชาลูกเสือ และกิจกรรมรอบกองไฟ
๓ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
๔ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
ภารกิจ : ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
24 ม.ค. 66 พ.ต.ท.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ส.ต.อ.จักรกฤษณ์ โสภาพงศ์ พร้อมพวก รวม 2 นาย เดินทางไปยัง จุดตรวจเนิน860 เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าฯ
ผลการปฎิบัติ: เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
ภารกิจ : เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนขายแดนบ้านย่านซื่อ
๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖ ส.ต.ท.พงษ์ฐกร นาคใหม่ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกรวม ๒ นาย เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068414987338
 
ภารกิจ : รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
๒๑ ม.ค. ๒๕๖๖ ส.ต.ต.สราวุธ จันทะเสน ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๔ พร้อมพวกรวม ๒ นาย ออกตรวจความเรียบร้อยรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ณ.ลานกางเต็นท์ บ.ป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน,ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ต่างๆ, เพื่อป้องกันและปราบปรามการเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎมายและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 มีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยว ประมาณ ๔๐ คน ณ ลานกางเต็นท์บ้านป่าหมาก หมู่ ๘ ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบฯ
 
ภารกิจ : สนับสนุนวิทยากร
๓. วัน/เวลา : ห้วงวันที่ ๑๘ - ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๖ ร.ต.ท.ปิยพงษ์ พรหมชาติ รอง สว.(ป) มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวกรวม ๒ นาย ได้เข้าสนับสนุนวิทยากร ให้กับลูกเสือสำรอง และลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนเมืองปราณบุรี ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๓๐๐ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑ จัดกิจกรรมนันทนาการ เสริมสร้างความสามัคคี
๒ อบรมวิชาลูกเสือ และกิจกรรมรอบกองไฟ
๓ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
๔ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
 
ภารกิจ : เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนขายแดนบ้านย่านซื่อ
๒๐ ม.ค. ๒๕๖๖ ส.ต.ท.พงษ์ฐกร นาคใหม่ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกรวม ๒ นาย เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068414987338
 
๒๐ ม.ค. ๒๕๖๖ ห้วง ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ร.ต.ต.สน เสียงใหญ่ รอง สว.(ป)ฯ รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ออกลาดตระเวนและพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงแจกจ่ายยาให้กับประชาชน ณ บ้านเขาโป่ง หมู่ ๖ ต.ศิลาลอย อ. สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อป้องกัน/ปราบปรามอาชญากรรม การลักลอบนำเข้ายาเสพติด การค้าสิ่งผิดกฎหมาย การบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าว และประชาสัมพันธ์หน่วย
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป

๑๙ ม.ค. ๒๕๖๖ ร.ต.อ.วุฒิชัย   คงดำสวน  รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ หน้ามูลนิธิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถานปราณบุรี ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์

 
 
ภารกิจ : รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับคณะแพทย์ พอ.สว.
เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ส.ต.อ.เสถียรพงษ์ ราชจินดา ผบ.หมู่ ร้อย ตชด.๑๔๕ /จนท.พยาบาล ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วย กพ.มว.ตชด.๑๔๕๔ รวม ๕ นาย เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับคณะแพทย์ พอ.สว.รพ.ปราณบุรี ออกปฏิบัติหน้าที่ ณ บ.แพรกตะลุย ม.๖ ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ปข.โดยมี นพ.ทรงวุฒิ ชนะอุดมสุข นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็น หน.คณะ พอ.สว.รพ.ปราณบุรี
ณ ศาลากลางหมู่บ้านแพรกตะลุย ม.๖ ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ปข.
ผลการปฏิบัติ : การรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับคณะแพทย์ พอ.สว.รพ.ปราณบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๖ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมคณะหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๒๒ (ปรม.๒๒) กลุ่มวอก “ปันน้ำใจ เพื่อพัฒนาการศึกษา (ตอบแทนสังคม)” ณ รร.ตชด.นเรศวรป่าละอู โดยมี จ.ส.ต.ปราชญ์ประสิทธิ์ ระวินหรรษ์ รอง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ เป็น หน.ชุด นำข้าราชการตำรวจ มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมพวกรวม ๓ นาย ร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกให้กับคณะฯ ณ รร.ตชด.นเรศวรป่าละอู ม.๓ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์  ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๖ พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง รอง ผกก.ตชด.๑๔ พร้อมคณะร้านทองออโรร่า โดยมี ร.ต.ท.ปรเมศร์ เขียววรรณ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๔ เป็น หน.ชุด นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา มว.ตชด.๑๔๕๔ พร้อมพวกรวม ๕ นาย เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กร่วมกับ รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ภารกิจ : เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กร่วมกับ รร.ตชด.บ้านย่านซื่อ
๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ ด.ต.ชาคริต อมรโสภณ รอง.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกรวม ๓ นาย เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กร่วมกับ รร.ตชด.บ้านย่านซื่อ
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
ภารกิจ : ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๑๒ ม.ค. ๒๕๖๖ ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๑๔๕ นำโดย พ.ต.ท.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ และข้าราชการตำรวจพร้อมครอบครัว ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตร (เพล)และเจริญพุทธมนต์ในช่วงเช้า และจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและกีฬาเซปัคตะกร้อ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ข้อที่ ๖ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจ และข้อ ๑๐ เสริมสร้างระเบียบวินัย ควบคุมดูแลความประพฤติและป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงตามวัตถุประสงค์
 
๑๑ ม.ค. ๒๕๖๖ ห้วง ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ส.ต.ท.พงษ์ฐกร นาคใหม่ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกรวม ๒ นาย เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ
๑๐ ม.ค. ๒๕๖๖ ห้วง ๑๒.๓๐น. - ๑๔.๓๐น. ร.ต.ท.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) มว.มชส. ร้อย ตชด.๑๔๕ (ครูตำรวจแดร์) ได้เข้าทำการสอน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)ในบทเรียนที่ ๕ เรื่องความจริง และบทเรียนที่ ๖ เรื่องรากฐานของมิตรภาพ ให้กับนักเรียนชั้น ป.๕ จำนวน ๒๐ คน โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
๙ ม.ค. ๒๕๖๖ ร.ต.ท.ปิยพงษ์ พรหมชาติ รอง สว.(ป) มว.มชส. ร้อย ตชด.๑๔๕ (ครูตำรวจแดร์) ได้เข้าทำการสอน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ในบทเรียนที่ ๑ เรื่อง วัตถุประสงค์และภาพรวมของหลักสูตรแดร์ ให้กับนักเรียนชั้น ป.๕ จำนวน ๑๒ คน : โรงเรียนบ้านหนองกา ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
 
ภารกิจ:รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
๗-๘ ม.ค.๖๕ ร.ต.ต.นเรศ ผิวผุด รอง สว.(ป)ฯ รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมพวกรวม ๔ นาย เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ณ น้ำตกป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
 
ห้วงวันที่ ๕ - ๖ ม.ค. ๒๕๖๖ ร.ต.ต.ปิยพงษ์ พรหมชาติ รอง สว.(ป) มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวกรวม ๒ นาย ได้เข้าสนับสนุนวิทยากร ให้กับลูกเสือสำรอง และลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนบ้านตาลเจ็ดยอด ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๒๕๔ คน ณ บ้านไร่ปิยวัลย์แคมป์ ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑ จัดกิจกรรมนันทนาการ เสริมสร้างความสามัคคี
๒ อบรมวิชาลูกเสือ และกิจกรรมรอบกองไฟ
๓ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
๔ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
 
ภารกิจ : เข้าทำการสอนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)
๖ ม.ค. ๒๕๖๖ ห้วง ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ร.ต.ท.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) มว.มชส. ร้อย ตชด.๑๔๕ (ครูตำรวจแดร์) ได้เข้าทำการสอน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ในบทเรียนที่ ๑ เรื่อง วัตถุประสงค์และภาพรวมของหลักสูตรแดร์ และบทเรียนที่ ๒ บุหรี่กับนักเรียน ให้กับนักเรียนชั้น ป.๕ จำนวน ๕ คน ณ โรงเรียนชลประทานปราณบุรี ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
ภารกิจ : ปลูกหญ้าเเฝกรอบบริเวณฐาน
๓. วัน/เวลา : ๙ ม.ค.๒๕๖๖ ห้วง ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.ส.ต.อ.เนรมิตร ผาระพงษ์ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๔ พร้อมด้วยกำลังพล มว.ตชด.๑๔๕๔ ร่วมกันปลูกหญ้าเเฝกรอบบริเวณฐาน ณ ฐปก.บ้านท่าไม้ลาย ต.บึงนคร อ.หัวหิน จว.ปข.
 
 
 
ภารกิจ : ร่วมบริการประชาชน ณ จุดตรวจ / จุดบริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
วัน/เวลา : ๒๙ ธ.ค.๖๕ - ๒ ม.ค.๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
รายละเอียด : พ.ต.ท.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ด.ต.อมรเทพ กลิ่นประเสริฐ ผบ.หมู่ ร้อย ตชด.๑๔๕ /หน.ชุด พร้อมกำลังพลในสังกัดรวม ๘ นาย เดินทางไปยังจุดตรวจ / จุดบริการประชาชน ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ และแวะพักรถหรือขอความช่วยเหลือตามจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน
สถานที่ : ณ จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน บ้านปากน้ำปราณ ต.ปากน้ำปราณ / จุดบริการประชาชน ลานมหาราช ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จว.ปข.
 
 
 ๒ ม.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ด.ต. ชาญชัย ใจกล้า รอง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๔ พร้อม กำลังพล ๓ นาย เดินทางไปยังจุดตรวจ / จุดบริการในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ และแวะพักรถหรือขอความช่วยเหลือตามจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน สถานที่ : จุดบริการประชาชนบึงนครต.บึงนคร อ. หัวหิน จว.ประจวบฯ
 
 
ภารกิจ : ร่วมทำบุญ ช่วยจัดสถานที่และ รับมอบ สิ่งของ
สถานที่ : วัดกำแพงแลง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
๒๙ ธ.ค.๖๕ - ๒ ม.ค.๖๖ ด.ต.ชาคริต อมรโสภณ พร้อมกำลังพล มว.ตชด.๑๔๕๓ รวม ๓ นาย เดินทางไป วัดกำแพงแลง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อร่วมทำบุญและช่วยจัดสถานที่ อำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้มาร่วมงาน ณ วัดกำแพงแลง พร้อมรับมอบสิ่งของ
ผลการปฏิบัติ: การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
 
 
 
 

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต 

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล

ผู้บังคับการ
ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑

 

พ.ต.อ.อัคราวัส  สีห์ธน​บุญ​อุบล

ผู้กำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์

ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕

ร.ต.อ. วุฒิชัย  คงดำสวน

รอง ผบ.ร้อย ตชด. ๑๔๕