วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

Menu

Current Date & Time

พยากรณ์อากาศ

policetv tv

สถานีวิทยุ ตชด. ค่ายพระมงกุฎเกล้า

เดือน มิถุนายน 2567

วีดิทัศน์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๕ ปี ๒๕๖๗

 

 
ภารกิจ : เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ของศูนย์การทหารราบ
๒๘ มิ.ย.๒๕๖๗ ห้วง ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อยฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วย กพ.จิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๑๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ของศูนย์การทหารราบ ณ รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน โดยมี พลตรี อาวุธ พุทธอำนวย ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วย มอบเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียน บริการตัดผมให้กับนักเรียน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณ รร.และเลี้ยงอาหารนักเรียน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๒๐๐ คน ประกอบด้วย ตชด.,ทหารศูนย์การทหารราบ,ครูใหญ่ และนักเรียน รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน ประชาชนจิตอาสา
 
ภารกิจ : รับการตรวจเยี่ยมและรับการตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๖๗ จาก บก.ตชด.ภาค ๑
๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๗ ห้วง ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. พ.ต.อ.กรธวัช สวัสดิ์โรจน์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และตรวจราชการประจำปี ๒๕๖๗ โดยมี พ.ต.ท.เชาวลิต ฆังคะรัตน์ รอง ผกก.ตชด.๑๔ , ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อยฯ รรท. ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๑๔๕ ร่วมให้การต้อนรับ ทางคณะฯได้ทำการตรวจราชการและให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารต่างๆ
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
 
ภารกิจ : เข้าทำการสอนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)
๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ร.ต.อ.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) มว.มชส. ร้อย ตชด.๑๔๕ (ครูตำรวจแดร์) ได้เข้าทำการสอน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ในบทเรียนที่ ๓ เรื่องม่านควัน และบทเรียนที่ ๔ เรื่อง เหล้ากับนักเรียน รวมถึง DARE TO CARE ภัยจากอินเตอร์เน็ตเทคโนโลยีการสื่อสาร การถูกชักชวนให้เข้าลิ้งค์ การซื้อสินค้าออนไลน์ การถูกหลอกให้ทำธุรกรรมการเงิน การปลอมเสียงเป็นคนรู้จัก ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๙ คน ณ โรงเรียนบ้านห้วยพลับ ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068414987338 

ภารกิจ : รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับ คณะแพทย์ รพ.สามร้อยยอด
๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ ห้วง ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ร.ต.ท.สมรรถชัย พันดอน รอง สว.(ป)ฯรรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมกำลังพลรวม ๔ นาย และจนท.พยาบาล ร้อย ตชด.๑๔๕ ร่วมกับ หน่วยงานราชการในพื้นที่ เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับคณะแพทย์ พอ.สว.รพ.สามร้อยยอด ออกปฏิบัติหน้าที่ ณ รร.ตชด.บ.ป่าหมาก ม.๘ ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบฯ โดยมี นายศศิเศรษฐ์ โกจิ๋ว ทันตแพทย์ เป็น หน.คณะ พอ.สว.รพ.สามร้อยยอด ผู้เข้ารับบริการทั้งหมด ๑๑๕ คน

ภารกิจ : รับการตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๖๗ จาก กก.ตชด.๑๔
 
๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๗ ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๑๔๕ รับการตรวจราชการประจำปี ๒๕๖๗ จาก กก.ตชด.๑๔ ณ กองร้อย ตชด.๑๔๕ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบฯ โดยมี พ.ต.ท.ฉลาม พงษ์เพชร รอง ผกก.ตชด.๑๔ เป็นหัวหน้าคณะ
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภารกิจ : กิจกรรมจิตอาสา
๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ . - ๑๒.๐๐น. ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วย ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ และข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๑๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการเยาวชนไทย "ต้านภัย ค้ามนุษย์" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ รร.ตชด.บ้านป่าหมาก โดยมี พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์ รอง ผบช.ก. เป็นประธานในพิธี และปลูกต้นรวงผึ้ง กิจกรรมประกอบด้วย การมอบชุดกีฬา ถุงยังชีพ การร่วมปลูกแปลงผักสวนครัว,ปรับปรุงสนามกีฬา,ทาสีอาคารเรียน,การอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน โดยวิทยากรจากมูลนิธิ OUR .ในหัวข้อ "ปกป้องเด็กจากการแสวงประโยชน์บนโลกออนไลน์ : สร้างโลกดิจิทัลที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก " รับประทานอาหารกลางวัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ตชด.,ข้าราชการตำรวจ สภ.สามร้อยยอด,ฉก.จงอางศึก,จนท.อบต.ศาลาลัย,อสม.ศาลาลัย ประชาชนบ้านป่าหมาก,คณะครูและนักเรียน รร.ตชด.บ้านป่าหมาก ประมาณ ๓๐๐ คน

 

 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว

 

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗
ที่มา : สวนราชการในพระองค์
 
 
 
ภารกิจ : เข้าดำเนินการฝึกอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกฯ
 
 ๗ มิ.ย. ๒๕๖๗
๗ มิ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐น. - ๑๖.๓๐น. ร.ต.อ.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) มว.มชส. ตชด. ๑๔๕ พร้อมด้วย ขตร.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ รวมทั้งหมด ๕ นาย ได้เข้าดำเนินการจัดฝึกอบรมผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชน ตามโครงการสร้างจิตสำนึกฯ โดยมี นายสุชาติ ไทยอุดมทรัพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน ๒๐ คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองไพรวัลย์ หมู่ ๖ ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบฯ 

๕ มิ.ย. ๒๕๖๗ เข้าดำเนินการจัดฝึกอบรมผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชน ตามโครงการสร้างจิตสำนึกฯ  ศาลาหมู่บ้านหนองน้ำกลัด ม. ๕ ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

 
 

สนับสนุนวิทยากร

 ๖ มิ.ย. ๒๕๖๗  ร.ต.อ.โอภาส แสงนิล  รอง สว.(ป) มว.มชส. ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวกรวม ๓ นาย   ได้เข้าสนับสนุนวิทยากร ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -๖ ในโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต 

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล

ผู้บังคับการ
ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑

 

พ.ต.อ.อัคราวัส  สีห์ธน​บุญ​อุบล

ผู้กำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์

ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕

ร.ต.อ. วุฒิชัย  คงดำสวน

รอง ผบ.ร้อย ตชด. ๑๔๕