วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

Menu

Current Date & Time

พยากรณ์อากาศ

policetv tv

สถานีวิทยุ ตชด. ค่ายพระมงกุฎเกล้า

เดือน มีนาคม 2567

วีดิทัศน์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๕ ปี ๒๕๖๗

 
 
ภารกิจ :อำนวยความสะดวกงานวัดประจำปี
๑๗ มี.ค.๖๗ ร.ต.ท.วิฑูรย์ ประทุมสุวรรณ รรท.ผบ. มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวกรวม ๕ นาย ได้เข้าอำนวยความสะดวกเรียบร้อย ในงานประจำปีของวัดเขาจ้าว ม.๑ ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
ภารกิจ : จิตอาสาพัฒนา "ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดนาห้วย"
๑๕ มี.ค. ๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๒๐ น. ร.ต.ท.วิฑูรย์ ประทุมสุวรรณ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๑๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อเตรียมการจัดงานพระราชทานเพลิงศพพระครูประจักษ์ศีลคุณ (หลวงพ่อสะอิ้ง ปิยสีโล) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลปราณบุรี เจ้าอาวาสวัดนาห้วย "กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์วัดนาห้วย" โดยมี ว่าที่พันตรี อภิญญา ศักดินันท์ ผอ.จิตอาสาพระราชทานอำเภอปราณบุรี เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตชด.ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา รวม ๒๒๔ คน ได้ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณ วัดนาห้วย หมู่ที่ ๓ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ
 
 
 
 
๕ มี.ค. ๒๕๖๗ ห้วง ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๕ น. ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วย ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ และข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๑๔๕ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ปลูกต้นกล้าจามจุรี (ทรงปลูก) จำนวน ๒ ต้น บริเวณสนามฟุตบอล ร้อย ตชด.๑๔๕ ผลการปฏิบัติ : ดำเนินการเรียบร้อย
 
ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ ร้อย ตชด.๑๔๕(หน.ชุด)พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๖ นาย เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมี ว่าที่พันตรี อภิญญา ศักดินันท์ นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการตำรวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ประชาชน และพลังมวลชน ประมาณ ๑,๐๐๐ คน เข้ารวมกิจกรรม ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
 
ภารกิจ : กิจกรรมสืบสานประเพณีช้างไทยอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
๑๓ มี.ค. ๒๕๖๗ ห้วง ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ร.ต.อ. วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๑๔๕ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายสมเจตน์ จันทนา ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี เป็นประธาน ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กร.๕ (ห้วยลึก) บ้านรวมไทย หมู่ที่ ๗ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ
 
ภารกิจ : พัฒนา ณ.วัดกำแพงแลง
๑๔ มี.ค. ๒๕๖๗ ห้วง ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ด.ต.ชาคริต อมรโสภณ รอง.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมกำลังพล มว.ตชด.๑๔๕๓ ร่วมกับ มว.มชส.ตชด.๑๔๕
ร้อยตชด.๑๔๔ เดินทางไป วัดกำแพงแลง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อพัฒนา ติดตั้งโครงเหล็กเพื่อติดแผนฝ้า ซ่อมแซมตะแกรงกันนกศาลาปฏิบัติธรรม
 
 
ภารกิจ : สนับสนุนวิทยากร
๑ มี.ค. ๒๕๖๗ ร.ต.อ.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) มว.มชส. ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวกรวม ๓ นาย ได้เข้าสนับสนุนวิทยากร ให้กับลูกเสือสำรอง โรงเรียนศาลาลัย ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนักเรียนจำนวน ๔๓ คน ณ โรงเรียนบ้านศาลาลัย ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
ภารกิจ : เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน
ทุกวัน รร.ตชด. เปิดทำการ มว.ตชด.๑๔๕๒ ได้เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ หมู่ ๑๑ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ
 
 
 
 

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต 

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล

ผู้บังคับการ
ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑

 

พ.ต.อ.อัคราวัส  สีห์ธน​บุญ​อุบล

ผู้กำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์

ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕

ร.ต.อ. วุฒิชัย  คงดำสวน

รอง ผบ.ร้อย ตชด. ๑๔๕