วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

Menu

Current Date & Time

พยากรณ์อากาศ

policetv tv

สถานีวิทยุ ตชด. ค่ายพระมงกุฎเกล้า

เดือน เมษายน ๒๕๖๖

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๖๖
www.royaloffice.th 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ 3 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และได้รับการถวายพระนามจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ พร้อมทั้งประทานคำแปลว่า นางแก้ว อันหมายถึง หญิงผู้ประเสริฐ และมีพระนามที่ข้าราชบริพารเรียกทั่วไปว่า ทูลกระหม่อมน้อย


พระองค์ทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา ภายในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เมื่อ พ.ศ. 2501 จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน พ.ศ. 2515 ทรงสอบไล่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแผนกศิลปะด้วยคะแนนสูงสุดของประเทศ จากนั้น พระองค์ทรงสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่ทรงเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศ จนกระทั่ง พ.ศ. 2520 พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.98 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาคต่างๆ อยู่เสมอ และทรงช่วยเหลือกิจการโครงการตามพระราชดำริทุกโครงการ พร้อมทรงรับพระบรมราโชบายมาทรงดำเนินการสนองพระเดชพระคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านต่างๆ

 


สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

 

 

 

ประชาสัมพันธ์
ติดตาม Facebook โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

 

กิจกรรมจิตอาสาและพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน
๑๐ เม.ย. ๒๕๖๖ ห้วง ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. จ.ส.ต.กัณฐฤทธิ์ เอี่ยมสะอาด ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๑ พร้อมพวกรวม ๓ นาย ออกปฏิบัติงานจิตอาสาและพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงแจกจ่ายยาให้กับประชาชนและประชาสัมพันธ์หน่วย ณ บ้านย่านซื่อ หมู่ ๙ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
 
ภารกิจ : จิตอาสาบริจาคโลหิต
๕ เม.ย. ๒๕๖๖ ห้วง ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. พ.ต.ท.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ด.ต.สุนทร สุดรอด เป็น หัวหน้าชุด นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๑๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ตชด. ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แก่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ,สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ณ กก.ตชด.๑๔
 
“กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์โอทอป”
๕ เม.ย. ๒๕๖๖ ห้วง ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. พ.ต.ท.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.ท.วิฑูรย์ ประทุมสุวรรณ เป็น หัวหน้าชุด นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๑๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศูนย์โอทอป หมู่ ๓ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบฯ
 
กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา
31 มี.ค. 66 เวลา 09.30น. - 12.30 น. พ.ต.ท.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.145 มอบหมายให้ ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อยฯ เป็น หัวหน้าชุด นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.145 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ทาสีห้องน้ำหลังอาคารเรียนชั้นอนุบาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง รอง ผกก.ตชด.14 เป็นประธานในพิธี ณ รร.ตชด.บ้านย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ประจวบฯ

 
 
“ โรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก “ ภัยร้ายช่วงหน้าร้อน
“โรคลมแดด” หรือ “ฮีทสโตรก” ( Heatstroke ) คือ โรคอันตรายที่พบได้บ่อยในช่วงหน้าร้อน โดยเกิดจากที่อยู่ท่ามกลางอากาศร้อนมากเกินไป ทำให้เกิดภาวะร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ เมื่อเกิดอาการควรได้รับการรักษาในทันที เพราะอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อหัวใจ สมอง ไต และกล้ามเนื้อ หากได้รับการรักษาที่ล่าช้า อาจทำให้อันตรายถึงแก่ชีวิตได้
 
อาการของโรคลมแดด
• ตัวร้อนขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้ความร้อนในร่างกายสูงถึง 40 องศา
• ไม่มีเหงื่อออก รู้สึกกระหายน้ำมาก
• หายใจถี่ ชีพจรเต้นแรง
• ปวดศีรษะ หน้ามืด ความดันโลหิตต่ำ
• อ่อนเพลีย คลื่นไส ้อาเจียน
 
การป้องกันโรคลมแดด
• ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว
• ใส่เสื้อผ้าสีอ่อน ระบายอากาศได้ดี
• ใช้ครีมกันแดด SPF 15 และไม่ควรทาครีมกันแดดหนาจนเกินไป
• หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดด หรือ การเล่นกีฬาในสภาพอากาศที่ร้อนจัด
• งดเครื่องดื่มแอลกฮอล์
หากพบผู้มี “อาการโรคลมแดด” ขอให้รีบนำเข้าที่ร่มอากาศถ่ายเทได้สะดวก ให้นอนราบยกเท้าทั้งสองข้างขึ้นสูง เพื่อเพิ่มการไหลเวียน ถอดเสื้อผ้าให้เหลือน้อยชิ้น คลายชุดชั้นใน ใช้ผ้าชุบน้ำเย็น น้ำแข็งประคบตามซอกคอ หน้าผาก รักแร้ ขาหนีบร่วมกับใช้พัดลมเป่า เพื่อระบายความร้อนและลดอุณหภมิร่างกายให้ต่ำลงอย่างรวดเร็วที่สุด หากไม่หมดสติให้ดื่มน้ำเปล่ามากๆ และนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด
 
 
 
 
การปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วย
 
 
ภารกิจ : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๒๗ เม.ย. ๒๕๖๖ ร.ต.ท.วิฑูรย์ ประทุมสุวรรณ รอง สว.(ป) รรท.ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ได้เข้าพบนายปริญญา ชาวไร่ ผู้ใหญ่บ้านหนองยิงหมี เพื่อประสานงาน การจัดการฝึกอบรมตามโครงการสร้างจิตฯ รวมไปถึงพบปะประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ และประชาสัมพันธ์หน่วย ณ บ้านหนองยิงหมี ม.๗ ต.หนองตาแต้ม อ. สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์
 
ภารกิจ : โครงการ พสบ.ทบ.๒๘ ห่วงใยมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ (ซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ยากไร้)
๑๘ เม.ย.๒๕๖๖ ห้วง ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ส.ต.ท.สิรภพ ไชยดี ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๔ หน.ชุด พร้อมกำลังพล มว.ตชด.๑๔๕๔ รวม ๒ นาย ร่วมกับตำรวจพลร่ม และทหาร ฉก.จงอางศึก ร่วมกันซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ยากไร้ ให้กับ นางสาวปัทมา จำเริญดี อายุ ๔๒ ปี ผู้ยากไร้ ณ บ้านเลขที่ ๖๖ ม.๙ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์
 
ภารกิจ : อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามจุดบริการในพื้นที่ อ.ปราณบุรี จว.ปข.
๑๔ - ๑๗ เม.ย.๖๖ จัดกำลังพลรวม ๘ นาย ได้เดินทางไปอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา โดยร่วมกับส่วนราชการ ตามจุดบริการในพื้นที่เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖
สถานที่ :
จุดบริการประชาชน บ้านปากน้ำปราณ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จว.ปข.
จุดบริการประชาชน ณ ลานมหาราช ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จว.ปข.
จุดบริการประชาชน ณ บ้านลุ่มโพธิ์ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จว.ปข.
จุดบริการประชาชน ณ ศูนย์โอทอป (OTOP) อ.ปราณบุรี จว.ปข.
จุดบริการประชาชน บ้านหนองตาแต้ม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จว.ปข.
จุดบริการประชาชน ด้านหน้าโกลบอลเฮาส์ สาขาปราณบุรี ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จว.ปข.
ผลการปฏิบัติ : ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
๑๖ เม.ย.๒๕๖๖ ส.ต.ท.จักรพันธ์ แก้วมีสี ผบ.หมู่.มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกรวม ๓ นาย ร่วมกับ ทหาร ฉก.จงอางศึก เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ณ ลานกางเต็นท์ หมู่บ้านป่าหมาก 
 
ภารกิจ : ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
 ๖ เม.ย. ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ -๐๙.๓๐ น. ร.ต.ท.วิฑูรย์ ประทุมสุวรรณ รอง สว.(ป.) กก. ตชด.๑๔ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อเป็นราชสักการะ เนื่องในวันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมี นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอปราณบุรี ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
 
ภารกิจ : ออกลาดตระเวนและพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
๓ เม.ย. ๒๕๖๖ ร.ต.ท.ปรเมศร์ เขียววรรณ ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๔ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ออกลาดตระเวนและพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ณ บ้านคลองน้อย ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงแจกจ่ายยาให้กับประชาชน เพื่อป้องกัน/ปราบปรามอาชญากรรม การลักลอบนำเข้ายาเสพติด การค้าสิ่งผิดกฎหมาย การบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าว และประชาสัมพันธ์หน่วย
 
ภารกิจ : ร่วมรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวก รองนายกรัฐมนตรี
๓๑ มี.ค.๖๖ พ.ต.ท.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕/ควบคุมกำกับดูแล พร้อม จนท.ตร.ชุด คร. ,จนท.ตร.ชุดรับ – ส่งอากาศยาน รวม ๑๕ นาย ได้เดินทางไปรักษาความปลอดภัย และ รับ – ส่ง อากาศยาน (ฮ) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ที่เดินทางโดย ฮ ตร.มาตรวจราชการและติดตามการดำเนินการโครงการด้านทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ จังหวัดเพชรบุรี ณ สนาม ฮ ( ชั่วคราว) วัดห้วยมงคล ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จว.ปข.
ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติภารกิจดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 

 

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต 

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล

ผู้บังคับการ
ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑

 

พ.ต.อ.อัคราวัส  สีห์ธน​บุญ​อุบล

ผู้กำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์

ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕

ร.ต.อ. วุฒิชัย  คงดำสวน

รอง ผบ.ร้อย ตชด. ๑๔๕