วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

Menu

Current Date & Time

พยากรณ์อากาศ

policetv tv

สถานีวิทยุ ตชด. ค่ายพระมงกุฎเกล้า

จัดซื้อจัดจ้าง

 

p ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์  รร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก จำนวน ๑ ห้อง , รร.ตชด.นเรศวรบ้านคลองน้อย จำนวน ๑ ห้องn
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมกองรักษาการณ์ จำนวน ๑ หลัง    ๑๔ มี.ค.๖๐  
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านคีรีล้อม จำนวน ๑ หลัง    ๔ ม.ค.๕๙   
    p ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)  
    p ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ขนาด ๑๐ คูหา ที่ ร้อย ตชด.๑๔๗ อ.บางสะะพาน จ.ประจวบฯ   ๖ ต.ค.๕๙
    p ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ขนาด ๑๐ คูหา ที่ ร้อย ตชด.๑๔๕ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ   ๒๘ ก.ย.๕๙
    p ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ จำนวน ๒ หลัง    ๑๓ ก.ย.๕๙
    p ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ขนาด ๑๐ คูหา ร้อย ตชด.๑๔๖       ๒๓ พ.ย.๕๘
    p ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ขนวด ๑๐ คูหา ร้อย ตชด.๑๔๕       ๑๙ พ.ย.๕๘
    p ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน         ๑๑ พ.ย.๕๘
    p ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ จำนวน ๒ หลัง      ๕ พ.ย.๕๘
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารที่ทำการและบ้านพัก จำนวน ๗ หลัง         ๑๐ ส.ค.๕๘    
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน ๘๐๐ เมตร       ๒๔ มิ.ย.๕๘    
    p ประการศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ร.ร.ตชด.บ้านโป่งลึก         ๑๖ มิ.ย.๕๘
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ห้องส้วม ร.ร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ ห้องส้วมนักเรียนชาย , ห้องส้วมนักเรียนหญิง         ๑๖ มิ.ย.๕๘
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ร.ร.ตชด.บ้านป่าหมาก , ร.ร.ตชด.บ้านเขาจ้าว , ร.ร.ตชด.บ้านย่านซื่อ         ๑๕ มิ.ย.๕๘    
    p ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา       ๑๐ มิ.ย.๕๘
    p ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง       ๑๐ มิ.ย.๕๘
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ห้องเรียน ร.ร.ตชด.นเรศวรป่าละอู จำนวน ๒ ห้องเรียน       ๑๐ มิ.ย.๕๘    
    p ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู จำนวน ๑ หลัง ห้องส้วมนักเรียนชาย - หญิง จำนวน ๒ หลัง         ๘ มิ.ย.๕๘
    p ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ร.ร.ตชด. จำนวน ๓ หลัง        ๘ มิ.ย.๕๘
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ร.ร.ตชด. ๑.ร.ร.ตชด.บ้านป่าหมาก ๒.ร.ร.ตชด.บ้านเขาจ้าว ๓.ร.ร.ตชด.บ้านย่านซื่อ 
๔.ร.ร.ตชด.บ้านโป่งลึก
 ๕.ร.ร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ   ๑ พ.ค.๕๘
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา   ๑. ประกาศ   ๒. เอกสาร       ๒๔ มิ.ย.๕๗
    p ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา  เครื่องแบบนักเรียน ร.ร.ตชด.      ๒๘ ม.ค.๕๗

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต 

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล

ผู้บังคับการ
ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑

 

พ.ต.อ.อัคราวัส  สีห์ธน​บุญ​อุบล

ผู้กำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์

ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕

ร.ต.อ. วุฒิชัย  คงดำสวน

รอง ผบ.ร้อย ตชด. ๑๔๕