วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

Menu

Current Date & Time

พยากรณ์อากาศ

policetv tv

สถานีวิทยุ ตชด. ค่ายพระมงกุฎเกล้า

เดือน มิถุนายน 2565

 

 

ประวัติความเป็นมา เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

โดยมีสาระสำคัญของเรื่องคือ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยวันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปี

 

 

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

 
กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 
เมื่อ ๐๓๐๘๓๐ มิ.ย.๖๕
พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาฯ ร้อย ตชด.๑๔๕ จำนวน ๒๕ นาย เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน” โดยปลูกต้นยางนา จำนวน ๓๐๐ ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ กองร้อย ตชด.๑๔๕ จำนวน ๒๕ นาย , กองร้อย ตชด.๑๔๔ จำนวน ๒๕ นาย , บก.สอ.บช.ตชด จำนวน ๕๐ นาย , กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. จำนวน ๑๐๐ นาย , กก.๗ บก.กฝ.บช.ตชด. จำนวน ๗๐ นาย และ บก.ทล. จำนวน ๑๐ นาย รวมทั้งสิ้น ๒๘๐ นาย โดยมี พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธีฯ ได้กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้ร่วมกับกำลังพลจิตอาสาฯ ปลูกต้นยางนา

เมื่อ ๓ มิ.ย.๖๕ พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๖ นาย ได้เดินทางไปเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันที่ ๓ มิ.ย.๖๕ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอปราณบุรี ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานในพิธี ฯ

 

 

 

 คลิกที่รูปถาพเพื่อเล่นวิดีโอ

วิสัยทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                    เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา

          ค่านิยม : COPS

                    สมรรถนะ (Competency)

                    สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness)

                    ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented)

                    บริการด้วยใจ (Service Mind) 

          วัฒนธรรมองค์กร

                    ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน และมีการทำงานเป็นทีม

          ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน

                    ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคง และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

          พันธกิจ

                    1) ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

                    2) บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา

                    3) รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของราชอาณาจักร

          วิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

                    วิสัยทัศน์ “เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีมาตรฐานสากล”

 

 


 

รับการตรวจเยี่ยม จาก รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก
๓๐ มิ.ย.๖๕ พ.อ.พงศ์พัฒน์ ห้องสินหลาก รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๑๔๕ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ปข. โดยมี พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมกำลังพลในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ

 

เมื่อ ๒๘ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง รอง ผกก.ตชด.๑๔, พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วย กพ.ร้อย ตชด.๑๔๔ ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ฐปก.ร่วมใจพัฒนา ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี, ร.ร.ตชด.นเรศวรป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ปข.โดย ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้จัดกำลังพล ๔ นาย ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดระเบียบยานพาหนะภายในโรงเรียน ณ ฐปก.ร่วมใจพัฒนา ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี , ร.ร.ตชด.นเรศวรป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ปข.

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูเพิ่มเติม

 

เมื่อ 270825 มิ.ย.65 พล อ.สุวิทย์ เกตุศรี ผอ.ศปร.หัวหน้าคณะทำงานศปร.และคณะฯ ตรวจประเมินผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2565 ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ผลงานของชุมชนบริเวณบ้านพักข้าราชการตำรวจ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 โดยมี พ.ต.อ.ณรงค์ ธนานันทกุล รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง รอง ผกก.ตชด.14 พ.ต.ต.ธีรพงษ์ จันทร์คุ้ม สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 (กร.) พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.145 พ.ต.ต.หญิง รัตนาภรณ์ ปานรอด สว .กก.ตชด.14(จอส กร.) และคณะ ให้การต้อนรับฯ


คลิกที่รูปภาพเพื่อดูเพิ่มเติม 

 

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๕ ห้วง ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.และห้วง ๑๕.๔๐ -๑๖.๒๐ น.

ส.ต.ต.วสุพล ใจฟู ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมพวกรวม ๒ นาย เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

 

 

 

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕ ห้วง ๑๓.๐๐น. - ๑๔.๐๐น. ร.ต.ท.โอภาส แสงนิล ครูตำรวจแดร์ ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้เข้าทำการสอน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ในบทเรียนที่ ๑ เรื่อง วัตถุประสงค์และภาพรวมของหลักสูตรแดร์ ให้กับนักเรียนชั้น ป.๕ จำนวน ๑๕ คน โรงเรียนบ้านลาดวิถี ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบฯ

 

ข้าทำการสอนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)
๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕ ร.ต.ต.ปิยพงษ์ พรหมชาติ ครูตำรวจแดร์ ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้เข้าทำการสอน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ณ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จว.ประจวบฯ

 

 

 

๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ ห้วง ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.ท.วิฑูรย์ ประทุมสุวรรณ เป็นหน.ชุด นำกำลังพล ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๑๔ นาย พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณ รร.ตชด.นเศวรป่าละอู

 

 


ติดตามผลงานการประกวดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
ผ่าน แอปพลิเคชันบริหารติดตามงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (RDPSCC APP)

 

การพัฒนาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย

 
 

 

 

 

 

ภารกิจสำคัญของหน่วย

 

๒ มิ.ย. ๒๕๖๕ ห้วง ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ร.ต.ต.สน เสียงใหญ่ รอง สว.(ป)ฯ รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ มอบหมายให้ ส.ต.อ.กัณฐฤทธิ์ เอี่ยมสะอาด ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๑ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสาจำนวน ๔ นาย ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาสถานที่ราชการรวมถึงเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านแพรกตะคร้อ หมู่ ๑๑ ต.บึงนคร อ.บึงนคร จว.ประจวบฯ

 

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕ ห้วง ๐๙.๐๐น. - ๑๐.๐๐น. ร.ต.ต.ปิยพงษ์ พรหมชาติ ครูตำรวจแดร์ ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้เข้าทำการสอน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ในบทเรียนที่ ๑ เรื่อง วัตถุประสงค์และภาพรวมของหลักสูตรแดร์ ให้กับนักเรียนชั้น ป.๕ โรงเรียนบ้านวังข่อย ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ

 

เมื่อ ๓๐ พ.ค. ๖๕ พ.ต.ต.วิเชียร  พุทธอินทร์ศร  ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕  มอบหมายให้ ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด กองร้อย ตชด.๑๔๕ เข้าร่วมประชุม การประชุมการติดตามการดำเนินงาน การประกวดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย ณ ห้องประชุมจันทน์หอม ร้อย ตชด.๑๔๕ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พ.ต.ต.หญิงรัตนาภรณ์ ปานรอด สว.กก.ตชด.๑๔ เป็นประธานฯ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย
 

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต 

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล

ผู้บังคับการ
ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑

 

พ.ต.อ.อัคราวัส  สีห์ธน​บุญ​อุบล

ผู้กำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์

ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕

ร.ต.อ. วุฒิชัย  คงดำสวน

รอง ผบ.ร้อย ตชด. ๑๔๕