วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

Menu

Current Date & Time

พยากรณ์อากาศ

policetv tv

สถานีวิทยุ ตชด. ค่ายพระมงกุฎเกล้า

เดือน กันยายน 2565

 

ประกาศ

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ

ชั้นประทวน พ.ศ. 2565 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)

จำนวน 725 อัตรา http://www.policeadmission.org/

 

 

การปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วย

 ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๕ ห้วง ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ร.ต.ท.โอภาส แสงนิล หน.ชุด พร้อมด้วย กพ.จิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๕ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมี นายปรีดา สุขใจ อำเภอปราณบุรี เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๕๐ คน ณ อู่ต่อเรือ (ข้างโรงแรมปราณฟ้า) หมู่ที่ ๒ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบฯ
 
 
ภารกิจ : ร่วมตรวจสอบบ้านเรือนเสียหายที่เกิดจากช้างป่าบุกทำลาย
๒๒ ก.ย. ๒๕๖๕ ห้วง ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. จ.ส.ต.กัณฐฤทธิ์ เอี่ยมสะอาด ผบ.หมู่.มว.ตชด.๑๔๕๑ พร้อมพวกรวม ๓ นาย ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายร้านขายผลไม้ของนาง ประเทือง นุ่มน้อย จากการสอบถามทราบว่าเหตุเกิดวันที่ ๒๒ ก.ย.๖๕ เวลาประมาณ ๐๐.๐๐ น.ได้มีช้างป่าออกมาหากินและทำลายบ้านเรือน สถานที่ : บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา หมู่ ๑ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ
ผลการปฏิบัติ : จากการตรวจสอบพบความเสียหาย คือโครงสร้างโรงเรือนหักทรุดตัวและกระเบี้องแตก จำนวน ๓ แผ่น สามารถซ่อมแซมได้ เบื้องต้นทาง อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่า
 
 
๒๑ ก.ย. ๒๕๖๕ ห้วง ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัยการจังหวัดหัวหิน นายอำเภอและนายกกิ่งกาชาดหัวหิน พร้อมคณะ จำนวน ๕๕ คน ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาและชุดนักเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียน ตชด.นเรศวรป่าละอูและโรงเรียน ตชด.บ้านคลองน้อย โดยมี ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อยฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วย ขตร.ร้อย ตชด.๑๔๕ จำนวน ๙ นาย ครูใหญ่และคณะครู รร.ตชด.นเรศวรป่าละอู, รร.ตชด.บ้านคลองน้อย ่ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก เพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ มว.ตชด.๑๔๕๑ ได้จัดกำลัง จำนวน ๓ นาย เพื่ออำนวยความสะดวกด้านจราจรให้กับคณะฯ
ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
๒๑ ก.ย.๖๕ ห้วง ๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อยฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมกำลังพล มว.ตชด.๑๔๕๒ จำนวน ๔ นาย อำนวยความสะดวกให้กับ นางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน พร้อมคณะกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน ในโครงการให้การสังคมสงเคราะห์ ชุดนักเรียนเด็กที่ด้อยโอกาส โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
๒๑ ก.ย. ๒๕๖๕ ห้วง ๑๓.๔๐ - ๑๔.๑๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อยฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการบ้านคลองใหญ่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ และ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการบ้านท่าไม้ลาย ต.บึงนคร อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์
โดยให้แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. ให้มีการลาดตระเวนหาข่าวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
๒. พัฒนาปรับปรุงฐานปฏิบัติการและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๓. ไม่ให้กำลังพลไปยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทุกประเภท
๔. ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด
ผลการปฏิบัติ : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
 
๑๘ ก.ย. ๒๕๖๕ ห้วง ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ร.ต.ต.สน เสียงใหญ่ รอง สว.(ป)ฯ รรท.ผบ.มว.ตชด๑๔๕๑ พร้อมพวกรวม ๓ นาย เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ณ น้ำตกป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : มีนักท่องเที่ยวประมาณ ๑๐๐ คน รายละเอียด ดังนี้
๑ นักท่องเที่ยวชาวไทย ๘๕ คน
๒ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ๑๕ คน
๓ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
 
๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕ ห้วง ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ร.ต.ท.โอภาส แสงนิล หน.ชุด พร้อมด้วยขตร.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ รวมทั้งหมด ๔ นาย ออกลาดตระเวนและพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ หมู่ ๔ บ้านดอนกลาง ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ
ผลการปฏิบัติ :
๑ พบปะเยี่ยมเยียนผู้นำและประชาชน
๒ มอบยาสามัญประจำบ้านให้กับชาวบ้านในชุมชนบ้านดอนกลาง
๓ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
๔ รณรงค์ป้องกันเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
๕ ประชาสัมพันธ์หน่วย
 
 
ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ และคณะโปรแกรมเมอร์
เมื่อ ๑๒ ก.ย. ๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รองผบก.ตชด.ภาค ๑ นำคณะโปรแกรมเมอร์ สถาบันกวดวิชา มาลงโปรแกรมติวข้อสอบโอเน็ต ๕ ปี ย้อนหลัง ให้ รร.ตชด. ในสังกัด กก.ตชด.๑๔ จำนวน ๑๑โรงเรียน ณ กองร้อย ตชด.๑๔๕
 
๑๑ ก.ย. ๒๕๖๕ ห้วง ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ร.ต.ต.สน เสียงใหญ่ รอง สว.(ป)ฯ รรท.ผบ.มว.ตชด๑๔๕๑ พร้อมพวกรวม ๓ นาย เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ณ น้ำตกป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์
 
๘ ก.ย. ๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. : พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ทำการตวจความพร้อมกำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร้อย ตชด.๑๔๕ โดยได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ และรับชมการสาธิตการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย,วิธีการใช้เครื่องยนต์เรือ โดยมี ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เป็นผู้สาธิตการปฏิบัติ
 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068414987338
 
 
 
 
เข้าร่วมโครงการ แปลงเรียนรู้โรงเรียนตระเวนชายเเดน บ้านย่านซื่อ
วันที่ ๖ ก.ย.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.ด.ต.ชาญชัย ใจกล้า รอง ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๔ พร้อมพวกรวม ๓ นาย เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ แปลงเรียนรู้โรงเรียนตระเวนชายเเดน บ้านย่านซื่อ ได้ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ,ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี เเละมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๕ คน

 

๒ ก.ย. ๒๕๖๕ พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เดินทางไปให้การต้อนรับ คณะการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งทางคณะฯ ได้บริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ให้กับ รร.ตชด.นเรศวรป่าละอู

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068414987338

เมื่อ ๑ ก.ย. ๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.ต.วิเชียร  พุทธอินทร์ศร  ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕  ได้สุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ข้าราชการตำรวจ ตามโครงการ ตชด.๑๔๕ สีขาว ปลอดยาเสพติดปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อป้องปรามข้าราชการตำรวจในสังกัด ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068414987338

 

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๕ ห้วงเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๑๗ คน พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณ วัดห้วยมงคล และถวายเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณแด่ พระพิศาลสิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล ซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่หน่วย

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068414987338
รูปเพิ่มเติม

 

 ๒๙ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๕ ร.ต.ท.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวกรวม ๒ นาย ได้เข้าสนับสนุนวิทยากร ให้กับลูกเสือ - เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนไร่ใหม่ บ้านไร่ปิยวัลย์แคมป์ ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบฯ จำนวน ๒๒๐ คน

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100068414987338

รูปเพิ่มเติม

 


 

 

วันสำคัญเดือนกันยายน 2565 

วันสำคัญ วันที่ 1 กันยายน 2565 วันสืบนาคะเสถียร

สืบ นาคะเสถียร (31 ธันวาคม พ.ศ. 2492 – 1 กันยายน พ.ศ. 2533) เป็นนักอนุรักษ์และนักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติชาวไทย มีชื่อเสียงจาการพยายามปกป้องแก่งเชี่ยวหลานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง และฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องให้สังคมเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สืบมีชื่อเดิมว่า "สืบยศ" มีชื่อเล่นว่า "แดง" เกิดที่ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นบุตรของนายสลับ นาคะเสถียร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี กับนางบุญเยี่ยม นาคะเสถียร มีพี่น้องทั้งหมดสามคน ตนเองเป็นคนโต ได้แก่ กอบกิจ นาคะเสถียร เป็นน้องชายคนกลาง และกัลยา รักษาสิริกุล เป็นน้องสาวคนสุดท้อง สืบ สมรสกับนิสา นาคะเสถียร มีบุตรสาวหนึ่งคน คือ ชินรัตน์ นาคะเสถียร

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2533 สืบยังคงปฏิบัติงานตามปกติ และได้เตรียมจัดการทรัพย์สินที่หยิบยืมและทรัพย์สินส่วนตัว และอุทิศเครื่องมือเครื่องใช้ในการศึกษาวิจัยด้านสัตว์ป่าให้แก่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ สั่งให้ตั้งศาลเคารพดวงวิญญาณเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตในการรักษาป่าห้วยขาแข้ง ในช่วงหัวค่ำของสืบยังคงปฏิบัติตัวพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตามปกติดั่งเช่นเคยทำ ครั้นช่วงดึกสืบขอลากลับไปบ้านพัก โดยกลับไปเตรียมจัดการทรัพย์สินที่เหลือและได้เขียนจดหมายหกฉบับ มีเนื้อหาสั้น ๆ ชี้แจงการฆ่าตัวตาย จนกระทั่งเช้ามืดวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2533 มีเสียงปืนดังขึ้นจากบ้านพักของสืบหนึ่งนัด จนกระทั่งช่วงก่อนเที่ยงของวันจึงได้มีเจ้าหน้าที่ของกรมฯ เข้าไปดู ซึ่งก่อนหน้าเข้าใจว่าสืบไม่สบาย และเมื่อเข้าไปพบร่างของสืบนอนตะแคงข้างห่มผ้าเรียบร้อย พอเข้าไปใกล้จึงได้เห็นอาวุธปืนตกอยู่ข้าง ๆ และเห็นบาดแผลที่ศีรษะด้านขวา สืบได้จบชีวิตลงอย่างเตรียมตัวและพร้อมอย่างสงบ

สองสัปดาห์ต่อมา ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จึงประชุมกำหนดมาตรการป้องกันการบุกรุกป่าห้วยขาแข้ง ทั้งที่ก่อนหน้านี้ สืบได้พยายามขอให้ประชุมมาแล้วหลายครั้ง จึงมีผู้กล่าวว่า ถ้าไม่มีเสียงปืนในวันนั้น ก็ไม่มีการประชุมดังกล่าว

 

 

วันสำคัญ วันที่ 10 กันยายน 2565 วันไหว้พระจันทร์

 

วันสำคัญ วันที่ 13 กันยายน 2565 วันกอดสุนัขโลก

 

วันสำคัญ วันที่ 15 กันยายน 2565 วันศิลป์ พีระศรี

 

วันสำคัญ วันที่ 16 กันยายน 2565 วันโอโซนสากล

 

วันสำคัญ วันที่ 19 กันยายน 2565 วันพิพิธภัณฑ์ไทย

 

วันสำคัญ วันที่ 20 กันยายน 2565 วันเยาวชนแห่งชาติ / วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ

 

วันสำคัญ วันที่ 21 กันยายน 2565 วันประมงแห่งชาติ / วันสันติภาพโลก

 

วันสำคัญ วันที่ 22 กันยายน 2565 วันคาร์ฟรีเดย์ / วันแรดโลก

 

วันสำคัญ วันที่ 24 กันยายน 2565 วันมหิดล

 

วันสำคัญ วันที่ 25 กันยายน 2565 วันสารทไทย

 

วันสำคัญ วันที่ 26 กันยายน 2565 เริ่มเทศกาลกินเจ

วันสำคัญ วันที่ 27 กันยายน 2565 วันทะเลโลก / วันท่องเที่ยวโลก

วันสำคัญ วันที่ 28 กันยายน 2565 วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก / วันพระราชทานธงชาติไทย

วันสำคัญ วันที่ 29 กันยายน 2565 วันหัวใจโลก

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต 

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล

ผู้บังคับการ
ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑

 

พ.ต.อ.อัคราวัส  สีห์ธน​บุญ​อุบล

ผู้กำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์

ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕

ร.ต.อ. วุฒิชัย  คงดำสวน

รอง ผบ.ร้อย ตชด. ๑๔๕