วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

Menu

Current Date & Time

พยากรณ์อากาศ

policetv tv

สถานีวิทยุ ตชด. ค่ายพระมงกุฎเกล้า

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145

เดือน กรกฎาคม 2567

วีดิทัศน์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๕ ปี ๒๕๖๗

 

 

18 กรกฎาคม 2538
วันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
.
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือที่ประชาชนนิยมเรียกกันว่า ‘สมเด็จย่า’ เป็นพระราชชนนีในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรียกได้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระมารดาของพระมหากษัตริย์ถึงสองพระองค์
.
สมเด็จย่าเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2443 มีพระนามเดิมว่า สังวาลย์ แม้จะมาจากตระกูลสามัญชน แต่เมื่ออภิเษกสมรสเป็นพระชายาในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระองค์ก็ทรงสั่งสอนลูกหลานได้เป็นอย่างดี มีพระจริยวัตรที่งดงาม ครั้นสมเด็จพระบรมราชชนกเสด็จสวรรคต สมเด็จย่าก็ทรงเลี้ยงดูพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งสามอย่างเต็มกำลังตามลำพังพระองค์เดียว ดังที่พระองค์ตรัสว่า “ให้ได้โอกาสเป็นเด็กธรรมดามากที่สุดเท่าที่จะมากได้… ถ้าจะมาบังคับให้อยู่หรูหรากันอย่างคิงเต็มที่ ซึ่งจะไม่ดีเลยสำหรับเด็ก จะทำให้ลำบากและเด็กไม่เป็นสุขแล้ว เห็นจะเป็นคิงไม่ได้ เพราะจะอยู่อย่างไม่หรูหรา แต่อย่างเรียบร้อย ก็ไม่ได้ทำให้เสียชื่อเสียงหรือน่าเกลียดอะไร”
.
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จย่ามีพระราชกรณียกิจช่วยเหลือราษฎรที่อยู่ห่างไกลความเจริญ โดยเฉพาะชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือที่พระองค์เสด็จบ่อยครั้งทางเฮลิคอปเตอร์ จนชาวบ้านถวายพระสมัญญานามแด่พระองค์ว่า ‘แม่ฟ้าหลวง’
.
ต่อมาเมื่อมีพระชนมายุ 88 พรรษา สมเด็จย่าเสด็จไปประทับที่พระตำหนักดอยตุงที่มีทิวทัศน์สวยงาม อากาศดี ครั้นเสด็จประทับก็ทรงมีรับสั่งว่าจะปลูกป่าบนดอยตุง ทำให้เกิดเป็นโครงการพัฒนาดอยตุงมาถึงปัจจุบัน
.
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคตที่โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการแทรกซ้อนทางพระยกนะ (ตับ) และพระวักกะ (ไต) ไม่ทำงาน พระหทัยทำงานไม่ปกติ
 
 
 
ภารกิจ : จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ตามโครงการ ๗๒ ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อ ๑๗ ก.ค. ๖๗ เวลา ๐๘.๔๐ - ๐๙.๑๕ น. ร้อย ตชด.๑๔๕ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้ตาม "โครงการ ๗๒ ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมี ว่าที่ พ.ต.ต. วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วย ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ และ ข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๑๖ คน ร่วมกันปลูกต้น จำนวน ๕๒ ต้น ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง ๒ ต้น,ต้นทองอุไร ๑๐ ต้น ,ต้นเสลา ๑๐ ต้น ต้นมะค่าโมง ๑๕ ต้น และต้นมะค่าแต้ ๑๕ ต้น ณ พื้นที่บริเวณหน้าห้องแถวบ้านพักข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๑๔๕
 
 
๖ ก.ค.๒๕๖๗ ส.ต.อ.กฤตธี ศรีวารินทร์ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๑ พร้อมพวกรวม ๒ นาย ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกการจราจรแก่ พล.ต.อ.สมพงษ์ ชิงดวง ที่ปรึกษาพิเศษ สตช.พร้อมคณะฯ โดยมี พล.ต.อ.สมพงษ์ ชิงดวง หัวหน้าคณะฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตอบแทนสังคม NIDA คณะพัฒนาสังคม รุ่นที่ ๗ โดยมอบ อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย ม.๗ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ปกครองนักเรียน
 
 
 
ภารกิจ : กิจกรรมโครงการ ตชด.จิตอาสาร่วมใจบริจาคโลหิต
๓ ก.ค.๒๕๖๗ ห้วง ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ร.ต.ต.สุนทร สุดรอด รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วย กพ.จิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๘ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการ ตชด.จิตอาสาร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยมี พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง รอง ผกก.ตชด.๑๔ เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๐๐ คน ณ หอประชุมสราญรมย์ กก.ตชด.๑๔

 

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม

 

 

 

เดือน มิถุนายน 2567

วีดิทัศน์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๕ ปี ๒๕๖๗

 

 
ภารกิจ : เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ของศูนย์การทหารราบ
๒๘ มิ.ย.๒๕๖๗ ห้วง ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อยฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วย กพ.จิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๑๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ของศูนย์การทหารราบ ณ รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน โดยมี พลตรี อาวุธ พุทธอำนวย ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วย มอบเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียน บริการตัดผมให้กับนักเรียน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณ รร.และเลี้ยงอาหารนักเรียน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๒๐๐ คน ประกอบด้วย ตชด.,ทหารศูนย์การทหารราบ,ครูใหญ่ และนักเรียน รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน ประชาชนจิตอาสา
 
ภารกิจ : รับการตรวจเยี่ยมและรับการตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๖๗ จาก บก.ตชด.ภาค ๑
๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๗ ห้วง ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. พ.ต.อ.กรธวัช สวัสดิ์โรจน์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และตรวจราชการประจำปี ๒๕๖๗ โดยมี พ.ต.ท.เชาวลิต ฆังคะรัตน์ รอง ผกก.ตชด.๑๔ , ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อยฯ รรท. ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๑๔๕ ร่วมให้การต้อนรับ ทางคณะฯได้ทำการตรวจราชการและให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารต่างๆ
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
 
ภารกิจ : เข้าทำการสอนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)
๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ร.ต.อ.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) มว.มชส. ร้อย ตชด.๑๔๕ (ครูตำรวจแดร์) ได้เข้าทำการสอน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ในบทเรียนที่ ๓ เรื่องม่านควัน และบทเรียนที่ ๔ เรื่อง เหล้ากับนักเรียน รวมถึง DARE TO CARE ภัยจากอินเตอร์เน็ตเทคโนโลยีการสื่อสาร การถูกชักชวนให้เข้าลิ้งค์ การซื้อสินค้าออนไลน์ การถูกหลอกให้ทำธุรกรรมการเงิน การปลอมเสียงเป็นคนรู้จัก ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๙ คน ณ โรงเรียนบ้านห้วยพลับ ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068414987338 

ภารกิจ : รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับ คณะแพทย์ รพ.สามร้อยยอด
๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ ห้วง ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ร.ต.ท.สมรรถชัย พันดอน รอง สว.(ป)ฯรรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมกำลังพลรวม ๔ นาย และจนท.พยาบาล ร้อย ตชด.๑๔๕ ร่วมกับ หน่วยงานราชการในพื้นที่ เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับคณะแพทย์ พอ.สว.รพ.สามร้อยยอด ออกปฏิบัติหน้าที่ ณ รร.ตชด.บ.ป่าหมาก ม.๘ ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบฯ โดยมี นายศศิเศรษฐ์ โกจิ๋ว ทันตแพทย์ เป็น หน.คณะ พอ.สว.รพ.สามร้อยยอด ผู้เข้ารับบริการทั้งหมด ๑๑๕ คน

ภารกิจ : รับการตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๖๗ จาก กก.ตชด.๑๔
 
๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๗ ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๑๔๕ รับการตรวจราชการประจำปี ๒๕๖๗ จาก กก.ตชด.๑๔ ณ กองร้อย ตชด.๑๔๕ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบฯ โดยมี พ.ต.ท.ฉลาม พงษ์เพชร รอง ผกก.ตชด.๑๔ เป็นหัวหน้าคณะ
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภารกิจ : กิจกรรมจิตอาสา
๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ . - ๑๒.๐๐น. ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วย ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ และข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๑๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการเยาวชนไทย "ต้านภัย ค้ามนุษย์" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ รร.ตชด.บ้านป่าหมาก โดยมี พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์ รอง ผบช.ก. เป็นประธานในพิธี และปลูกต้นรวงผึ้ง กิจกรรมประกอบด้วย การมอบชุดกีฬา ถุงยังชีพ การร่วมปลูกแปลงผักสวนครัว,ปรับปรุงสนามกีฬา,ทาสีอาคารเรียน,การอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน โดยวิทยากรจากมูลนิธิ OUR .ในหัวข้อ "ปกป้องเด็กจากการแสวงประโยชน์บนโลกออนไลน์ : สร้างโลกดิจิทัลที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก " รับประทานอาหารกลางวัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ตชด.,ข้าราชการตำรวจ สภ.สามร้อยยอด,ฉก.จงอางศึก,จนท.อบต.ศาลาลัย,อสม.ศาลาลัย ประชาชนบ้านป่าหมาก,คณะครูและนักเรียน รร.ตชด.บ้านป่าหมาก ประมาณ ๓๐๐ คน

 

 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว

 

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗
ที่มา : สวนราชการในพระองค์
 
 
 
ภารกิจ : เข้าดำเนินการฝึกอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกฯ
 
 ๗ มิ.ย. ๒๕๖๗
๗ มิ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐น. - ๑๖.๓๐น. ร.ต.อ.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) มว.มชส. ตชด. ๑๔๕ พร้อมด้วย ขตร.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ รวมทั้งหมด ๕ นาย ได้เข้าดำเนินการจัดฝึกอบรมผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชน ตามโครงการสร้างจิตสำนึกฯ โดยมี นายสุชาติ ไทยอุดมทรัพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน ๒๐ คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองไพรวัลย์ หมู่ ๖ ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบฯ 

๕ มิ.ย. ๒๕๖๗ เข้าดำเนินการจัดฝึกอบรมผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชน ตามโครงการสร้างจิตสำนึกฯ  ศาลาหมู่บ้านหนองน้ำกลัด ม. ๕ ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

 
 

สนับสนุนวิทยากร

 ๖ มิ.ย. ๒๕๖๗  ร.ต.อ.โอภาส แสงนิล  รอง สว.(ป) มว.มชส. ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวกรวม ๓ นาย   ได้เข้าสนับสนุนวิทยากร ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -๖ ในโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

เดือน เมษายน 2567

วีดิทัศน์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๕ ปี ๒๕๖๗

 

เมื่อ ๒๓ เม.ย.๖๗ ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ สั่งการให้ จ.ส.ต.สุจินต์ น้อยผล ผบ.หมู่ ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวกรวม ๔ นาย เดินทางไปติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ณ รร.แพรกตะคร้อ ม.๑๑ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จว.ปข.
ผลการปฏิบัติ : ได้ร่วมกันติดตั้งเครื่องเล่นสนามฯ จำนวน ๔ ชุด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

กิจกรรมการดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒๓ เม.ย.๖๗ ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.ท.วิฑูรย์ ประทุมสุวรรณ รอง สว (ป.) กก.ตชด.๑๔ เข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยมี ว่าที่พันตรี อภิญญา ศักดินันท์ นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๕๐ คน สถานที่ : วัดปราณบุรี ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จว.ปข.
 

 

 

ภารกิจ : จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้สูงวัย
เมื่อ ๑๑๐๘๓๐ เม.ย.๖๗ ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วย ขรก.ตร.กองร้อย ตชด.๑๔๕ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพร ผู้สูงวัย ในวันปีใหม่ไทย ณ กองร้อย ตชด.๑๔๕ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
ภารกิจ : ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567
๑๑ เม.ย.๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมกำลังพลในสังกัด รวม ๖ นาย ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 โดยมี ว่าที่ พ.ต.อภิญญา ศักดินันท์ นายอำเภอปราณบุรี/ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอปราณบุรี เป็นประธานฯ พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประมาณ ๓๐๐ คน ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอปราณบุรี จว.ปข.
ผลการปฏิบัติ : การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายพระพรชัยมงคล
 
ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.ท.ปรเมศร์ เขียววรรณ ผบ.มว.กก.ตชด.๑๔ พร้อมข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๑๔๕ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ๖ เม.ย.๒๕๖๗ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปราณบุรี ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบฯ
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
 

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ เมษายน ๒๕๖๗

 

 ภารกิจ : ร่วมพิธีวางแจกันดอกไม้และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒ เม.ย. ๒๕๖๗ ห้วง ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.ท.ปรเมศร์ เขียววรรณ ผบ.มว.กก.ตชด.๑๔ พร้อมข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๑๔๕ ร่วมพิธีวางแจกันดอกไม้และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เม.ย.๒๕๖๗ ณ ลานอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอปราณบุรี ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบฯ

 

ภารกิจ : รับการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญจาก รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก ,ผกก.ตชด.๑๔ และ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕
 
๙ เม.ย.๖๗ ห้วง ๑๐.๓๐ – ๑๐.๕๐ น. พ.อ.สรายุทธ ศรลัมพ์ รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก ,พ.ต.อ. อัคราวัส สีห์ธนบุญอุบล ผกก.ตชด.๑๔ ,ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางโดย ฮ ตร.หมายเลข ๒๒๒๔ ( หน่วยบิน ตร.หัวหิน ) เพื่อตรวจเยี่ยมกำลังพลและมอบสิ่งของแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดน เป็นสร้างขวัญและกำลังใจให้กำลังพล และได้สอบถามสภาพความเป็นอยู่ ,กำชับการปฏิบัติงาน ,ให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี จ.ส.ต.อนุภัทร เกตุแก้ว ผบ.หมู่ ร้อย ตชด.๑๔๕/หน.ชุด พร้อมกำลังพลร่วมให้การต้อนรับ จุดตรวจ เนิน ๑๐๔๐ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ปข.

ภารกิจ : รับการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญจาก รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก ,ผกก.ตชด.๑๔ และ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕
 
๙ เม.ย.๖๗ ห้วง ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. พ.อ.สรายุทธ ศรลัมพ์ รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก ,พ.ต.อ. อัคราวัส สีห์ธนบุญอุบล ผกก.ตชด.๑๔ ,ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางโดย ฮ ตร.หมายเลข ๒๒๒๔ ( หน่วยบิน ตร.หัวหิน ) เพื่อตรวจเยี่ยมกำลังพลและมอบสิ่งของแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดน เป็นสร้างขวัญและกำลังใจให้กำลังพล และได้สอบถามสภาพความเป็นอยู่ ,กำชับการปฏิบัติงาน ,ให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี ส.ต.ท.พูนทรัพย์ แสงกล้า ผบ.หมู่ ร้อย ตชด.๑๔๕/หน.ชุด พร้อมกำลังพลร่วมให้การต้อนรับ พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ ฐปก.เนิน ๗๐๐ ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ปข.
ผลการปฏิบัติ : การรับการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ภารกิจ : ร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
๒๙ มี.ค. ๖๗ ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วย ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ และข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๑๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมี ว่าที่พันตรี อภิญญา ศักดินันท์ ผอ.จิตอาสาพระราชทานอำเภอปราณบุรี เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ตชด.ทหาร,อบต.เขาจ้าว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที้ จำนวน ๑๒๐ คน ณ หมู่ที่ ๕ บ้านกระทุ่น ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ
 
 

เดือน พฤษภาคม 2567

วีดิทัศน์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๕ ปี ๒๕๖๗

 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว

 

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗
ที่มา : สวนราชการในพระองค์
 
 
 
 
 
 
ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง”ณ รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ
 
๒๔ พ.ค. ๒๕๖๗ พ.ต.ต.หญิง รัตนาภรณ์ ปานรอด สว.กก.ตชด.๑๔ (จอส.,กร.) พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วย ร.ต.ท.สมรรถชัย พันดอน รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๒ เป็น หน.ชุด พร้อมกำลังพล มว.ตชด.๑๔๕๒ พร้อมพวกรวม ๓ นาย เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง”โดยมี พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ รอง ผบช.สอบสวนกลาง เป็นประธานในพิธี ณ รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์

พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน แจกจ่ายยาและรณรงค์ยาเสพติด
๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗ ห้วง ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ด.ต.ชาคริต อมรโสภณ รอง.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ออกลาดตระเวนและพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงแจกจ่ายยาให้กับประชาชน และรณรงค์ยาเสพติด เพื่อป้องกัน/ปราบปรามอาชญากรรม การลักลอบนำเข้ายาเสพติด การค้าสิ่งผิดกฎหมาย ณ บ้านรวมไทย ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกอากาศยานแก่
พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ รอง ผบช.ตชด., พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค ๑
๑๓ พ.ค.๒๕๖๗ พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ รอง ผบช.ตชด., พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้เดินทาง โดย ฮ ตร.หมายเลข ๓๒๐๕ เพื่อตรวจพื้นที่สร้าง ศกร. บริเวณบ้านป่าละอูน้อย ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ โดยมี พ.ต.อ.อัคราวัส สีห์ธนบุญอุบล ผกก ตชด.๑๔ พร้อมด้วยว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ ร่วมให้การต้อนรับและมอบหมายให้ ร.ต.ท.สน เสียงใหญ่ รอง สว.(ป)ฯ รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๑ พร้อมพวกรวม ๒ นาย รับหน้าที่รับ-ส่งอากาศยาน(ฮ.) ณ สนาม ฮ.(ชั่วคราวค่ายฤทธิ์ฤาชัย) ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

พิธีอ่านสาร ผบช.ตชด. เนื่องในโอกาสวันสถาปนา บช.ตชด.
เมื่อ ๓ พ.ค. ๖๗ เวลา ๐๙.๐๐น. - ๐๙.๔๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ เป็นประธานในพิธีอ่านสาร ผบช.ตชด. เนื่องในโอกาสวันสถาปนา บช.ตชด. ครบรอบปีที่ ๗๑ (๖ พ.ค. ๖๗ ) โดยมี ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวนในสังกัด ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ร้อย ตชด.๑๔๕ ม.๓ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบฯ
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

จิตอาสามอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย
๐๑ พ.ค.๖๗ ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อม กพ.จิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๔ นาย มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้าน จำนวน ๒ ครอบครัว ประกอบด้วย นายสมนึก จันทร์อุปถัมภ์ บ้านเลขที่ ๗ หมู่ ๓ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีสมาชิกในครอบครัว จำนวน ๒ คน และนายดอกมะลิ จันทร์อุปถัมภ์ บ้านเลขที่ ๑๔๗ หมู่ ๓ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีสมาชิกในครอบครัว จำนวน ๖ คน กรณีดังกล่าวไม่มีผู้ใดได้รับอันตราย

 

 

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 
๓ พ.ค. ๒๕๖๗ ห้วง ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ร.ต.ท.วิฑูรย์ ประทุมสุวรรณ รอง สว.(ป) รรท.ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕(หน.ชุด) พร้อมพวกรวม ๓ นาย ได้เข้าพบนายสุภาพ ไทยอุดมทรัพย์ กำนันบ้านหนองไพรวัลย์ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อประสานงาน การจัดอบรม ตามโครงการสร้างจิตฯ รวมไปถึงมอบและแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านหนองไพรวัลย์ ม. ๖ ต.ศาลาลัย อ. สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พบปะเยี่ยมเยียน ปชช. จำนวน ๑๒ คน / ๑๐ ครัวเรือน
 
 
๑ พ.ค. ๒๕๖๗ ห้วง ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ร.ต.ท.วิฑูรย์ ประทุมสุวรรณ รอง สว.(ป) รรท.ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕(หน.ชุด) พร้อมพวกรวม ๓ นาย ได้เข้าพบนายกิตติโชค แก้วสกุล ผู้ใหญ่บ้านหนองน้ำกลัด และประชาชนในพื้นที่ เพื่อประสานงาน การจัดอบรม ตามโครงการสร้างจิตฯ รวมไปถึงมอบและแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนในพื้นที่ : บ้านหนองน้ำกลัด ม. ๕ ต.ศาลาลัย อ. สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : พบปะเยี่ยมเยียน ปชช. จำนวน ๑๕ คน / ๑๑ ครัวเรือน
 
 

เดือน มีนาคม 2567

วีดิทัศน์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๕ ปี ๒๕๖๗

 
 
ภารกิจ :อำนวยความสะดวกงานวัดประจำปี
๑๗ มี.ค.๖๗ ร.ต.ท.วิฑูรย์ ประทุมสุวรรณ รรท.ผบ. มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวกรวม ๕ นาย ได้เข้าอำนวยความสะดวกเรียบร้อย ในงานประจำปีของวัดเขาจ้าว ม.๑ ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
ภารกิจ : จิตอาสาพัฒนา "ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดนาห้วย"
๑๕ มี.ค. ๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๒๐ น. ร.ต.ท.วิฑูรย์ ประทุมสุวรรณ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๑๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อเตรียมการจัดงานพระราชทานเพลิงศพพระครูประจักษ์ศีลคุณ (หลวงพ่อสะอิ้ง ปิยสีโล) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลปราณบุรี เจ้าอาวาสวัดนาห้วย "กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์วัดนาห้วย" โดยมี ว่าที่พันตรี อภิญญา ศักดินันท์ ผอ.จิตอาสาพระราชทานอำเภอปราณบุรี เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตชด.ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา รวม ๒๒๔ คน ได้ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณ วัดนาห้วย หมู่ที่ ๓ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ
 
 
 
 
๕ มี.ค. ๒๕๖๗ ห้วง ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๕ น. ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วย ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ และข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๑๔๕ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ปลูกต้นกล้าจามจุรี (ทรงปลูก) จำนวน ๒ ต้น บริเวณสนามฟุตบอล ร้อย ตชด.๑๔๕ ผลการปฏิบัติ : ดำเนินการเรียบร้อย
 
ร.ต.อ.วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ ร้อย ตชด.๑๔๕(หน.ชุด)พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๕ รวม ๖ นาย เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมี ว่าที่พันตรี อภิญญา ศักดินันท์ นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการตำรวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ประชาชน และพลังมวลชน ประมาณ ๑,๐๐๐ คน เข้ารวมกิจกรรม ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
 
ภารกิจ : กิจกรรมสืบสานประเพณีช้างไทยอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
๑๓ มี.ค. ๒๕๖๗ ห้วง ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ร.ต.อ. วุฒิชัย คงดำสวน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๑๔๕ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายสมเจตน์ จันทนา ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี เป็นประธาน ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กร.๕ (ห้วยลึก) บ้านรวมไทย หมู่ที่ ๗ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ
 
ภารกิจ : พัฒนา ณ.วัดกำแพงแลง
๑๔ มี.ค. ๒๕๖๗ ห้วง ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ มอบหมายให้ ด.ต.ชาคริต อมรโสภณ รอง.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมกำลังพล มว.ตชด.๑๔๕๓ ร่วมกับ มว.มชส.ตชด.๑๔๕
ร้อยตชด.๑๔๔ เดินทางไป วัดกำแพงแลง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อพัฒนา ติดตั้งโครงเหล็กเพื่อติดแผนฝ้า ซ่อมแซมตะแกรงกันนกศาลาปฏิบัติธรรม
 
 
ภารกิจ : สนับสนุนวิทยากร
๑ มี.ค. ๒๕๖๗ ร.ต.อ.โอภาส แสงนิล รอง สว.(ป) มว.มชส. ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมพวกรวม ๓ นาย ได้เข้าสนับสนุนวิทยากร ให้กับลูกเสือสำรอง โรงเรียนศาลาลัย ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนักเรียนจำนวน ๔๓ คน ณ โรงเรียนบ้านศาลาลัย ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
ภารกิจ : เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน
ทุกวัน รร.ตชด. เปิดทำการ มว.ตชด.๑๔๕๒ ได้เดินทางไปรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ หมู่ ๑๑ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ
 
 
 
 

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต 

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล

ผู้บังคับการ
ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑

 

พ.ต.อ.อัคราวัส  สีห์ธน​บุญ​อุบล

ผู้กำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

ว่าที่ พ.ต.ต.วศิน ตุ้มสวัสดิ์

ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕

ร.ต.อ. วุฒิชัย  คงดำสวน

รอง ผบ.ร้อย ตชด. ๑๔๕